100 bài tập polime mới nhất

9:32 04/01/2024

Polime là một trong những hợp chất quan trọng trong đời sống, sản xuất và công nghệ. Đây cũng là một trong những chuyên đề quan trọng trong chương trình hóa học lớp 12. Bài viết dưới đây, BTEC FPT đã tổng hợp bộ 100 bài tập polime, vật liệu polime mới nhất. Bộ bài tập này bao gồm các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận về polime, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. 

Các dạng bài tập polime
Các dạng bài tập polime

Các dạng bài tập polime 

Dạng 1: Bài tập về khái niệm, cấu tạo, tính chất của polime

Dạng này yêu cầu học sinh nắm chắc về khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học của polime (bao gồm phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng, phản ứng thủy phân, phản ứng phân hủy của polime)

Dạng 2: Bài tập về phản ứng trùng hợp và trùng ngưng

Dạng bài tập này yêu cầu học sinh nắm vững các kiến thức về phản ứng trùng hợp và trùng ngưng như cơ chế phản ứng, điều kiện phản ứng, sản phẩm tạo thành, ứng dụng của phản ứng.

👉 Xem thêm: Đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Bộ 30 đề thi thử thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa chính xác
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất  

Dạng 3: Bài tập về nhận biết polime

Dạng bài tập này yêu cầu học sinh nắm vững các phương pháp nhận biết polime như phương pháp hóa học, phương pháp vật lý, phương pháp quang học.

Dạng 4: Bài tập về ứng dụng của polime

Dạng bài tập này yêu cầu học sinh nắm vững các ứng dụng của polime trong đời sống, sản xuất và công nghệ.

Dạng 5: Bài tập nâng cao về polime

Tính toán lượng polime tạo thành trong phản ứng trùng hợp, ta cần biết: 

 • Khối lượng mol của monomer
 • Hệ số trùng hợp

Tính độ bền kéo của một sợi polime:

 • Độ bền kéo của một sợi polime phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
 • Cấu trúc của sợi
 • Kích thước phân tử của polime
 • Mật độ của polime

Ví dụ bài tập polime

Ví dụ 1: Từ ancol etylic, sau khi điều chế buta-1,3-đien, người ta trùng hợp buta-1,3-đien thành cao su buna với hiệu suất của cả quá trình là 80%. Để điều chế được 27kg cao su buna thì khối lượng C2H5OH tối thiểu cần dùng là

 1. 57,5 kg. B. 46,0 kg. C. 36,8 kg. D. 55,7 kg.

Lời giải

Ta có sơ đồ phản ứng 2C2H5OH → CH2 = CH – CH = CH2 → poli buta-1,3-đien

Theo sơ đồ  mC2H5OH=46.2.27/54.100/80=57,5 (kg) 

Đáp án A

Ví dụ 2: Polistiren (PS) là một polime dạng rắn, màu trắng, không dẫn điện và không dẫn nhiệt. PS được tạo thành từ phản ứng trùng hợp stiren. Khi trùng hợp 10 mol stiren với hiệu suất 80% thì khối lượng P thu được là

 1. 650 gam. B. 832 gam. C. 798 gam. D. 900 gam.

Lời giải

nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH(C6H5)-)n

nPS=0,8.10 = 8 (mol)  → mPS=104.8=832 (gam)     

Đáp án B

Ví dụ 3: Thực hiện phản ứng trùng hợp 25 gam vinyl clorua thu được hỗn hợp. Lượng hỗn hợp này có khả năng làm mất màu 80ml dung dịch brom 1,0M. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là

 1. 80%. B. 65%. C. 50%. D. 20%.

Lời giải

nCH2=CH-Cl → (-CH2-CH(Cl)-)n (1)

Do hỗn hợp sau phản ứng phản ứng với Br2 → vinyl clorua dư

CH2=CHCl + Br2 → CH2Br-CHCl(Br) (2)

Theo (2) → nCH2= CHCl dư = 0,08(mol)

→ H=[(25-62,5.0,08)/25].100=80% 

Đáp án A

Banner TNNN2 1

Danh sách bài tập polime

Bài tập 1: Protein A có khối lượng phân tử là 50000 đvc. Thủy phân 100 gam A thu được 33,998 gam alanin. Số mắt xích alanin trong phân tử A là

A.562. B. 208. C. 382. D. 191.

Bài tập 2: Thủy phân hoàn toàn 200 gam hỗn hợp tơ tằm và lông cừu thu được 31,7 gam glyxin. Biết thành phần phần trăm về khối lượng của glyxin trong tơ tằm và lông cừu lần lượt là 43,6% và 6,6%. Thành phần phần trăm về khối lượng tơ tằm trong hỗn hợp kể trên là

A. 25%. B. 37,5%. C. 62,5%. D. 75%.

Bài tập 3: Người ta trùng hợp 0,1 mol vinyl clorua với hiệu suất 90% thì số gam PVC thu được là:

A. 7,520. B. 5,625. C. 6,250. D. 6,944.

Bài tập 4: Tiến hành trùng hợp 26 gam stiren. Hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với 500 ml dung dịch Br2 0,15M; cho tiếp dung dịch KI tới dư vào thì được 3,175 gam iot. Khối lượng polime tạo thành là

A. 12,5 gam. B. 19,5 gam. C. 16 gam. D. 24 gam.

Bài tập 5: Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muốn điều chế được 1 tấn PVC thì thể tích khí thiên nhiên (chứa 80% metan) ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng là

A. 4450 m3. B. 4375 m3. C. 4480 m3. D. 6875 m3.

Bài tập 6: Thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho hiệu suất của từng phản ứng đều bằng 90%):

A. 30,24 m3. B. 37,33 m3. C. 33,6 m3. D. 46,09 m3.

Bài tập 7: Để tổng hợp được 265kg tơ olon theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (trong khí thiên nhiên metan chiếm 95% và hiệu suất phản ứng là 80%) :

A. 185,66. B. 420. C. 385,7. D. 294,74.

Bài tập 8: Tính khối lượng etan cần lấy để có thể điều chế được 5,4 kg cao su Buna theo sơ đồ trên ?

A. 46,875 kg. B. 62,50 kg. C. 15,625 kg. D. 31,25 kg.

Bài tập 9: Thể tích khí dầu mỏ chứa 80% metan (đktc) để điều chế 810 kg cao su Buna với hiệu suất toàn bộ quá trình 75% là :

A. 1344 m3. B. 1792 m3. C. 2240 m3. D. 2142 m3.

Tham khảo thêm bài tập tại:

cac-dang-bai-tap-chuyen-de-polime-va-vat-lieu-polime.pdf

Trắc nghiệm vật liệu polime có đáp án

Lý thuyết và bài tập chuyên đề Polime

115 câu hỏi trắc nghiệm polime và trắc nghiệm polime

Các dạng bài tập về polime và vật liệu polime

👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa hữu cơ 11 mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập ancol phenol mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập andehit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập este mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập lipit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập cacbohidrat mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập amin mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập amino axit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập peptit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập đại cương kim loại mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập kim loại kiềm
👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa vô cơ 

Danh sách bài tập polime với btec fpt
Danh sách bài tập polime với btec fpt

Trên đây là danh sách 100 bài tập polime mới nhất được BTEC FPT tổng hợp lại. Hy vọng với bộ tài liệu này, các bạn sẽ có quá trình ôn tập hiệu quả và đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới!

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn