Đề thi thpt quốc gia 2023 môn hóa mới nhất

15:18 21/04/2023

Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023 đang đến gần, BTEC FPT xin chia sẻ cho các bạn đề thi THPT Quốc Gia 2023 môn Hóa mới nhất. Mong đây sẽ là tài liệu cho các sĩ tử có thể ôn tập, hãy cùng xem đề thi ở bài viết dưới đây nhé!

Đề thi THPT Quốc Gia 2023 môn Hóa

Với đề thi THPT Quốc Gia 2023 môn Hóa, nội dung kiến thức vẫn bám sát với chương trình cũ.

Đề thi chủ yếu vào chương trình lớp 12 và có một số câu hỏi ở chương trình lớp 11. Đề thi không cho vào chương trình giảm tải.

Số lượng câu hỏi lý thuyết chiếm 75% tương tự mọi năm. Số câu hỏi bài tập chiếm 25%. Đề thi có sự phân hóa rõ rệt ở các câu hỏi cuối (mức độ vận dụng cao). Các chủ đề vận dụng cao không quá mới do đó học sinh cần chuẩn bị một số kĩ năng và phương pháp phân tích và xử lí số liệu.

Nhìn chung, đề thi có cấu trúc tương tự mọi năm. Số lượng câu hỏi ở mức độ nhận biệt, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao không thay đổi mọi năm và không thay đổi so với đề minh họa.

Đề thi THPT quốc gia 2023 môn hóa mã đề 201 trang 1
Đề thi THPT quốc gia 2023 môn hóa mã đề 201 trang 1
Đề thi THPT quốc gia 2023 môn hóa mã đề 201 trang 2
Đề thi THPT quốc gia 2023 môn hóa mã đề 201 trang 2
Đề thi THPT quốc gia 2023 môn hóa mã đề 201 trang 3
Đề thi THPT quốc gia 2023 môn hóa mã đề 201 trang 3
Đề thi THPT quốc gia 2023 môn hóa mã đề 201 trang 4
Đề thi THPT quốc gia 2023 môn hóa mã đề 201 trang 4

Đáp án full mã đề thi THPT quốc gia 2023 môn Hóa

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2023 môn Hóa
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2023 môn Hóa

👉 Xem thêm: Bộ 30 đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2023 môn hóa chính xác
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2023 môn hóa mới nhất  

Đề thi THPT Quốc Gia 2022 môn Hóa

Cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia 2022 môn Hóa không có thay đổi gì nhiều so với đề thi năm 2021. Đề thi gồm 40 câu hỏi, chủ yếu tập trung vào lớp 12 (chiếm khoảng 95%) và một số câu thuộc chương trình lớp 11 và lớp 10 (chiếm khoảng 5%). Các câu ở mức độ vận dụng và vận dụng cao nằm trong các chủ đề: hóa hữu cơ, hóa vô cơ, kim loại, este chất béo.

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa trang 3

Banner TNNN2 1

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa trang 4

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa THPT 2022 – Tất cả mã đề

Hóa học – Mã 201

41.A 42.A 43.C 44.C 45.D 46.D 47.D 48.C 49.D 50.C
51.D 52.A 53.D 54.A 55.A 56.C 57.B 58.D 59.D 60.B
61.B 62.C 63.A 64.A 65.B 66.B 67.A 68.B 69.A 70.B
71.A 72.B 73.A 74.B 75.B 76.B 77.C 78.B 79.B 80.C

Hóa học – Mã 202 

41.A 42.C 43.C 44.C 45.B 46.C 47.A 48.B 49.B 50.B
51.D 52.A 53.C 54.B 55.A 56.D 57.C 58.D 59.B 60.B
61.B 62.A 63.A 64.B 65.A 66.D 67.C 68.C 69.D 70.C
71.A 72.B 73.C 74.B 75.B 76.D 77.C 78.C 79.D 80.A

Hóa học – Mã 203 

41.D 42.B 43.A 44.C 45.D 46.A 47.C 48.C 49.A 50.B
51.D 52.D 53.A 54.A 55.C 56.B 57.B 58.B 59.A 60.C
61.B 62.D 63.C 64.A 65.A 66.B 67.C 68.D 69.A 70.D
71.C 72.C 73.C 74.D 75.C 76.B 77.B 78.D 79.B 80.C

Hóa học – Mã 204

41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A
51.C 52.B 53.D 54.D 55.A 56.A 57.A 58.D 59.B 60.A
61.D 62.A 63.A 64.C 65.B 66.B 67.A 68.C 69.B 70.A
71.A 72.A 73.C 74.C 75.B 76.B 77.A 78.C 79.B 80.C

Tải ngay đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa mã đề 205

Hóa học – Mã 206 

41.D 42.A 43.D 44.D 45.C 46.A 47.D 48.D 49.C 50.A
51.D 52.C 53.B 54.B 55.B 56.C 57.A 58.B 59.A 60.D
61.A 62.B 63.B 64.B 65.A 66.D 67.B 68.B 69.A 70.B
71.A 72.A 73.B 74.D 75.D 76.D 77.B 78.D 79.B 80.A

Tải ngay đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa mã đề 207

Hóa học – Mã 207 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tải ngay đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa mã đề 208

Hóa học – Mã 208 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tải ngay đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa mã đề 209

Hóa học – Mã 209 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 210 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 211

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tải ngay đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa mã đề 212

Hóa học – Mã 212

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 213

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 

Hóa học – Mã 214

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 215

41.C 42.A 43.B 44.C 45.A 46.B 47.A 48.C 49.D 50.A
51.A 52.C 53.B 54.B 55.D 56.C 57.A 58.D 59.A 60.A
61.D 62.A 63.D 64.D 65.A 66.D 67.D 68.A 69.D 70.C
71.D 72.A 73.C 74.D 75.C 76.C 77.C 78.A 79.C 80.D

Hóa học – Mã 216 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 217 

41.C 42.C 43.A 44.D 45.B 46.B 47.A 48.A 49.B 50.C
51.D 52.B 53.D 54.D 55.C 56.A 57.B 58.A 59.C 60.B
61.A 62.D 63.C 64.C 65.D 66.A 67.A 68.C 69.D 70.D
71.A 72.A 73.B 74.D 75.B 76.C 77.B 78.C 79.A 80.C

Hóa học – Mã 218

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tải ngay đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa mã đề 219

Hóa học – Mã 219 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tải ngay đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa mã đề 220

Hóa học – Mã 220 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tải ngay đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa mã đề 221

Hóa học – Mã 221

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 222

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tải ngay đề thi thpt quốc gia 2022 môn hóa mã đề 223

Hóa học – Mã 223

41.A 42.D 43.D 44.C 45.D 46.B 47.A 48.B 49.C 50.D
51.C 52.D 53.C 54.D 55.C 56. 57.B 58.C 59.D 60.D
61.C 62.B 63.C 64.D 65.A 66.C 67.B 68.C 69.A 70.B
71.B 72.A 73.D 74.A 75.A 76.A 77.A 78.D 79.B 80.B

Hóa học – Mã 224 

41.B 42.D 43.A 44.D 45.B 46.C 47.A 48.A 49.B 50.A
51.C 52.A 53.D 54.C 55.B 56.B 57.D 58.A 59.C 60.C
61.C 62.D 63.B 64.B 65.A 66.C 67.B 68.A 69.C 70.B
71.A 72.B 73.C 74.B 75.B 76.A 77.A 78.B 79.A 80.C

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa

Với đề thi THPT Quốc Gia 2021, các câu hỏi nằm hầu hết ở các chương trình lớp 12 và một số kiến thức lớp 11. Đề thi có lượng câu hỏi lý thuyết và các câu hỏi mức độ nhận biết chiếm tỉ lệ lớn. Các câu vận dụng và vận dụng dung cao tập trung vào dạng hóa hữu cơ, vô cơ. Mức độ phân hóa của đề thi không quá rõ ràng nên phù hợp với việc xét tốt nghiệp THPT. 

Đề thi thpt quốc gia 2021 môn hóa trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn hóa trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn hóa trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn hóa trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn hóa trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn hóa trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn hóa trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn hóa trang 4

Đáp án tất cả mã đề thi môn hóa học THPT quốc gia 2021:

Mã đề: 201

41.D 42.A 43.B 44.C 45.B 46.B 47.A 48.C 49.B 50.D
51.C 52.A 53.A 54.B 55.B 56.A 57.D 58.D 59.C 60.D
61.C 62.D 63.C 64.D 65.A 66.D 67.A 68.A 69.B 70.C
71.A 72.B 73.C 74.C 75.B 76.D 77.C 78.B 79.C 80.A

Mã đề: 202

41.B 42.A 43.A 44.D 45.C 46.B 47.B 48.C 49.C 50.C
51.A 52.B 53.D 54.D 55.C 56.B 57.C 58.B 59.D 60.D
61.C 62.C 63.B 64.D 65.B 66.A 67.B 68.A 69.B 70.C
71.A 72.A 73.B 74.A 75.D 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

Mã đề: 203

41.C 42.D 43.A 44.B 45.C 46.A 47.D 48.A 49.C 50.A
51.D 52.B 53.D 54.B 55.B 56.D 57.B 58.C 59.D 60.C
61.C 62.B 63.A 64.D 65.A 66.D 67.D 68.B 69.C 70.D
71.B 72.B 73.A 74.C 75.C 76.A 77.C 78.A 79.C 80.B

Mã đề: 204

41.B 42.A 43.B 44.C 45.D 46.B 47.A 48.B 49.D 50.B
51.D 52.C 53.D 54.C 55.A 56.A 57.B 58.A 59.D 60.B
61.D 62.C 63.D 64.D 65.D 66.C 67.A 68.B 69.C 70.C
71.A 72.C 73.A 74.A 75.C 76.C 77.D 78.D 79.A 80.C

Mã đề: 205

41.A 42.B 43.C 44.C 45.B 46.C 47.C 48.B 49.D 50.B
51.A 52.C 53.D 54.A 55.B 56.C 57.C 58.B 59.D 60.B
61.C 62.B 63.A 64.C 65.D 66.B 67.A 68.A 69.B 70.A
71.B 72.B 73.C 74.A 75.A 76.B 77.A 78.B 79.A 80.C

Mã đề: 206

41.B 42.C 43.C 44.A 45.D 46.B 47.D 48.A 49.A 50.B
51.C 52.C 53.B 54.A 55.B 56.B 57.C 58.A 59.C 60.C
61.C 62.D 63.D 64.C 65.D 66.A 67.B 68.D 69.C 70.D
71.B 72.B 73.B 74.D 75.D 76.D 77.A 78.A 79.B 80.D

Mã đề: 207

41.C 42.C 43.C 44.D 45.C 46.C 47.A 48.C 49.A 50.D
51.D 52.A 53.D 54.A 55.D 56.A 57.C 58.C 59.A 60.A
61.B 62.C 63.B 64.C 65.B 66.D 67.D 68.D 69.B 70.C
71.A 72.C 73.D 74.A 75.C 76.A 77.D 78.A 79.D 80.C

Mã đề: 208

41.C 42.D 43.C 44.C 45.D 46.A 47.D 48.D 49.B 50.A
51.D 52.A 53.C 54.C 55.C 56.D 57.B 58.B 59.C 60.D
61.A 62.A 63.B 64.A 65.B 66.C 67.B 68.C 69.D 70.D
71.B 72.A 73.D 74.B 75.B 76.C 77.A 78.C 79.A 80.B

Mã đề: 209

41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.B 49.A 50.B
51.D 52.A 53.B 54.C 55.C 56.B 57.D 58.A 59.D 60.B
61.A 62.D 63.D 64.B 65.D 66.A 67.A 68.C 69.B 70.A
71.D 72.A 73.C 74.D 75.D 76.C 77.D 78.D 79.C 80.A

Mã đề: 210

41.B 42.D 43.A 44.A 45.D 46.C 47.B 48.B 49.D 50.C
51.D 52.B 53.B 54.C 55.A 56.B 57.C 58.A 59.A 60.B
61.C 62.B 63.A 64.C 65.C 66.A 67.A 68.A 69.C 70.A
71.C 72.C 73.B 74.A 75.A 76.B 77.C 78.A 79.A 80.A

Mã đề: 211

41.B 42.C 43.D 44.B 45.A 46.D 47.A 48.D 49.C 50.C
51.B 52.B 53.B 54.C 55.B 56.D 57. 58. 59.B 60.D
61.C 62.D 63.B 64.A 65.B 66.D 67.D 68.C 69.A 70.A
71.A 72.C 73.D 74.A 75.A 76.C 77.A 78.C 79.D 80.D

Mã đề: 212

41.D 42.A 43.D 44.D 45.D 46.C 47.A 48.A 49.B 50.C
51.D 52.D 53.D 54.B 55.D 56.C 57.B 58.A 59.D 60.D
61.B 62.D 63.C 64.D 65.C 66.C 67.B 68.C 69.B 70.C
71.B 72.C 73.C 74.B 75.C 76.B 77.C 78.D 79.B 80.B

Mã đề: 213

41.C 42.D 43.B 44.C 45.D 46.B 47.C 48.A 49.C 50.B
51.A 52.A 53.A 54.B 55.C 56.B 57.C 58.B 59.B 60.D
61.D 62.C 63.C 64.C 65.A 66.A 67.A 68.D 69.B 70.A
71.A 72.D 73.D 74.A 75.A 76.B 77.C 78.D 79.B 80.D

Mã đề: 214

41.B 42.C 43.A 44.C 45.B 46.A 47.A 48.B 49.C 50.A
51.B 52.D 53.A 54.A 55.A 56.B 57.C 58.A 59.B 60.A
61.B 62.A 63.C 64.D 65.D 66.C 67.C 68.D 69.C 70.B
71.D 72.D 73.C 74.D 75.B 76.D 77.C 78.D 79.C 80.B

Mã đề: 215

41.C 42.A 43.A 44.B 45.D 46.B 47.D 48.D 49.D 50.C
51.B 52.C 53.A 54.D 55.C 56.C 57.D 58.C 59.A 60.C
61.C 62.D 63.B 64.B 65.A 66.B 67.B 68.B 69.A 70.A
71.C 72.D 73.D 74.B 75.A 76.A 77.D 78.A 79.B 80.B

Mã đề: 216

41.B 42.D 43.C 44.D 45.B 46.A 47.C 48.D 49.A 50.A
51.A 52.B 53.D 54.B 55.B 56.B 57.C 58.A 59.A 60.B
61.C 62.A 63.B 64.D 65.B 66.D 67.B 68.D 69.D 70.A
71.D 72.A 73.B 74.A 75.D 76.A 77.B 78.B 79.A 80.D

Mã đề: 217

41.B 42.A 43.C 44.A 45.C 46.C 47.D 48.D 49.A 50.C
51.A 52.D 53.A 54.B 55.D 56.B 57.B 58.B 59.D 60.D
61.B 62.D 63.D 64.D 65.A 66.D 67.A 68.A 69.A 70.B
71.D 72.D 73.A 74.B 75.B 76.B 77.A 78.D 79.B 80.B

Mã đề: 218

41.A 42.D 43.D 44.A 45.C 46.C 47.C 48.B 49.A 50.B
51.B 52.C 53.C 54.B 55.D 56.D 57.C 58.A 59.B 60.C
61.A 62.A 63.C 64.A 65.D 66.A 67.C 68.A 69.A 70.C
71.C 72.D 73.B 74.D 75.D 76.B 77.D 78.B 79.B 80.C

Mã đề: 219

41. D 42. D 43. C 44. B 45. B 46. B 47. C 48. A 49. D 50. D
51. C 52. A 53. B 54. D 55. A 56. A 57. C 58. D 59. C 60. B
61. B 62. B 63. D 64. B 65. A 66. A 67. B 68. C 69. C 70. C
71. A 72. A 73. A 74. D 75. C 76. B 77. A 78. C 79. A 80. A

Mã đề: 220

41.D 42.B 43.A 44.D 45.C 46.C 47.B 48.D 49.D 50.B
51.A 52.B 53.D 54.C 55.A 56.A 57.A 58.C 59.A 60.B
61.C 62.D 63.A 64.D 65.C 66.B 67.D 68.C 69.C 70.A
71.D 72.C 73.B 74.C 75.A 76.C 77.B 78.C 79.A 80.D

Mã đề: 221

41.C 42.C 43.A 44.B 45.D 46.C 47.A 48.C 49.D 50.A
51.B 52.B 53.C 54.D 55.D 56.B 57.C 58.B 59.C 60.B
61.D 62.A 63.B 64.D 65.C 66.D 67.B 68.C 69.D 70.B
71.C 72.D 73.D 74.C 75.C 76.B 77.B 78.C 79.D 80.D

Mã đề: 222

41.C 42.B 43.B 44.A 45.A 46.C 47.C 48.A 49.A 50.D
51.C 52.A 53.C 54.D 55.D 56.C 57.C 58.C 59.A 60.A
61.B 62.B 63.C 64.A 65.D 66.A 67.A 68.D 69.C 70.A
71.A 72.D 73.D 74.A 75.C 76.D 77.A 78.D 79.C 80.D

Mã đề: 223

41.A 42.D 43.A 44.C 45.C 46.D 47.B 48.A 49.A 50.A
51.D 52.A 53.D 54.D 55.B 56.D 57.C 58.A 59.B 60.B
61.B 62.A 63.A 64.C 65.D 66.C 67.B 68.C 69.C 70.C
71.B 72.D 73.A 74.D 75.B 76.B 77.A 78.A 79.B 80.D

 

Mã đề: 224

41. A 42. A 43. C 44. C 45. D 46. B 47. D 48. C 49. C 50. D
51. A 52. B 53. D 54. D 55. C 56. C 57. A 58. D 59. C 60. C
61. B 62. C 63. A 64. A 65. C 66. B 67. A 68. A 69. B 70. A
71. A 72. D 73. B 74. D 75. B 76. B 77. D 78. D 79. B 80. B

Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa

Đề thi THPT Quốc Gia 2020 vẫn giữ nguyên được tỉ lệ câu hỏi lý thuyết - bài tập và độ khó được giảm đáng kể so với đề thi THPT Quốc Gia 2019. Cụ thể đề thi môn Hóa năm 2020 tăng số lượng câu hỏi thông hiểu, nhận biết. Giảm các câu hỏi thiên về tính toán phức tạp ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Nội dung đề thi chứa nhiều nội dung thuốc kiến thức học kì I hơn so với đề thi THPT Quốc Gia năm 2019. Lượng phân bổ kiến thức vẫn tập trung vào lớp 12 (khoảng 85%) và một ít lớp 11 (khoảng 15%)

Đề thi thpt quốc gia 2020 môn hóa trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn hóa trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn hóa trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn hóa trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn hóa trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn hóa trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn hóa trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn hóa trang 4

Đề thi THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa

Về cơ bản, đề thi  THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa không có gì thay đổi nhiều so với những năm trước. Các câu hỏi tập trung vào kiến thức lớp 11 ở các chương như: Đại cương hóa hữu cơ, nitơ, sự điện li, photpho,... Các câu hỏi thuộc vận dụng và vận dụng cao để phân loại học sinh sẽ nằm trong các chương trình học lớp 12 như: Kim loại, este, lipit. Nhìn chung nội dung ôn tập vẫn sẽ tập trung hướng về lớp 12 và 3/7 chương trình của lớp 11.

Đề thi thpt quốc gia 2019 môn hóa trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn hóa trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn hóa trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn hóa trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn hóa trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn hóa trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn hóa trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn hóa trang 4

Trên đây là đề thi THPT Quốc Gia 2023 môn Hóa mới nhất và các đề thi những năm trước. Mong đây sẽ là tài liệu hữu ích, giúp các bạn học sinh có thể ôn tập tốt cho kì thi THPT Quốc Gia 2023 sắp tới. Chúc các bạn vượt qua kì thi thành công!

 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn