100 bài tập ancol phenol mới nhất

14:45 07/12/2023

Ancol và phenol là hai hợp chất hữu cơ quan trọng, có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Để học tốt phần kiến thức này, các bạn học sinh cần nắm vững lý thuyết và luyện tập nhiều bài tập. Bài viết dưới đây BTEC FPT sẽ tổng hợp các bài tập ancol phenol mới nhất, được cập nhật theo chương trình học mới nhất. Các bài tập được chia thành nhiều dạng, từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn học sinh ôn luyện hiệu quả.

Các dạng bài tập ancol phenol
Các dạng bài tập ancol phenol

Các dạng bài tập ancol phenol

Các dạng bài tập về ancol phenol có thể được chia thành các nhóm sau:

Dạng 1: Nhận biết ancol, phenol

Các bài tập dạng này thường yêu cầu xác định ancol, phenol trong hỗn hợp hoặc xác định ancol, phenol dựa trên tính chất vật lý hoặc hóa học của chúng.

Dạng 2: Phân loại ancol

Các bài tập dạng này thường yêu cầu phân loại ancol dựa trên mạch cacbon, nhóm chức ancol, bậc của ancol.

👉 Xem thêm: Đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Bộ 30 đề thi thử thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa chính xác
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất  

Dạng 3: Tính chất hóa học của ancol

Các bài tập dạng này thường yêu cầu viết phương trình phản ứng của ancol với các chất khác, xác định sản phẩm chính của phản ứng.

Dạng 4: Điều chế ancol

Các bài tập dạng này thường yêu cầu viết phương trình phản ứng điều chế ancol từ các hợp chất khác.

Dạng 5: Nhận biết phenol

Các bài tập dạng này thường yêu cầu xác định phenol trong hỗn hợp hoặc xác định phenol dựa trên tính chất vật lý hoặc hóa học của chúng.

Dạng 6: Phân loại phenol

Các bài tập dạng này thường yêu cầu phân loại phenol dựa trên mạch cacbon, nhóm chức phenol, bậc của phenol.

Ví dụ bài tập ancol phenol

Ví dụ 1: Cho các chất sau: CH3OH, C2H5OH, C6H5OH, CH3Cl, CH2Cl2. Hãy nhận biết các chất trên.

Giải:

 • Các chất CH3OH, C2H5OH, C6H5OH tác dụng với CuO (t0) tạo thành màu xanh lam, còn CH3Cl, CH2Cl2 không phản ứng.
 • CH3OH, C2H5OH, C6H5OH tác dụng với NaOH tạo thành muối và nước, còn CH3Cl, CH2Cl2 không phản ứng. Vậy, CH3OH, C2H5OH, C6H5OH đều là ancol, CH3Cl, CH2Cl2 là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

Ví dụ 2: Cho các chất sau: CH3OH, C2H5OH, C6H5OH, HOCH2CH2OH, HOCH2CH(OH)CH2OH. Hãy phân biệt các chất trên.

Giải:

 • Các chất CH3OH, C2H5OH, C6H5OH đều có một nhóm OH trong phân tử là ancol đơn chức.
 • Chất HOCH2CH2OH có hai nhóm OH trong phân tử là ancol đa chức.
 • Chất HOCH2CH(OH)CH2OH có ba nhóm OH trong phân tử là ancol đa chức.

Ví dụ 3: Có thể điều chế ancol etylic từ những chất nào sau đây?

(1) CH4; (2) C2H4; (3) CH3COOH; (4) CH3CHO; (5) C2H5Br.

Giải:

Ancol etylic có thể được điều chế từ CH3COOH theo phương pháp lên men. Vậy, đáp án đúng là (3).

Ví dụ 4: Cho ancol etylic tác dụng với Na. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và giải thích hiện tượng xảy ra.

Giải:

Phương trình hóa học:

C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2

Hiện tượng: Có khí thoát ra (H2), thuỷ ngân tan trong rượu và thuỷ ngân đỏ xuất hiện.

Giải thích:

Ancol etylic là chất lưỡng tính, có thể tác dụng với dung dịch bazơ mạnh tạo thành muối và nước.

Ví dụ 5: Cho phenol tác dụng với dung dịch brom. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và giải thích hiện tượng xảy ra.

Giải:

Phương trình hóa học:

C6H5OH + Br2 → C6H5OBr + HBr

Hiện tượng: Dung dịch phenol chuyển sang màu đỏ nâu.

Giải thích:

Phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic, nên không thể trực tiếp phản ứng với halogen. Tuy nhiên, phenol có thể phản ứng với halogen khi có mặt chất xúc tác như FeCl3.

👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa hữu cơ 11 mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập andehit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập este mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập lipit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập cacbohidrat mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập amin mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập aminoaxit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập peptit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập polime mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập đại cương kim loại mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập kim loại kiềm
👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa vô cơ 

Danh sách bài tập ancol phenol

Dưới đây là một số bài tập về ancol phenol mà bạn có thể tham khảo:

Cho ancol no, đơn chức, mạch hở có thành phần 72,07% C, 12,12% H, 15,81% O. Xác định công thức cấu tạo của ancol đó.

Giải:

Công thức phân tử của ancol là CxHyOz. Theo đề, ta có:

72,07%C : 12,12%H : 15,81%O = 6 : 1 : 1,5

Ta có thể viết công thức phân tử của ancol là C6H15O.

Xét các đồng phân của C6H15O, ta có:

 • Metylpentan-1-ol: CH3CH2CH2CH2CH2OH
 • Metylpentan-2-ol: CH3CH2CH(OH)CH2CH3
 • Etylbutan-1-ol: CH3CH2CH2CH(OH)CH3
 • Etylbutan-2-ol: CH3CH2CH(CH3)OH

Với công thức phân tử C6H15O, ancol có thể là metylpentan-1-ol hoặc metylpentan-2-ol.

Để xác định ancol cụ thể, ta có thể cho ancol tác dụng với NaOH, sau đó cho sản phẩm tác dụng với HCl. Nếu thu được metylpentan thì ancol là metylpentan-1-ol, nếu thu được 2-metylbutan thì ancol là metylpentan-2-ol.

Theo phương pháp trên, ta xác định được ancol là metylpentan-1-ol.

Banner TNNN2 1

Cho phenol có khối lượng phân tử là 94. Xác định công thức phân tử của phenol đó.

Giải:

Khối lượng phân tử của phenol là 94. Công thức phân tử của phenol là C6H5OH.

Vậy, công thức cấu tạo của phenol là C6H5OH.

Cho ancol metylpropyl-2-etyl tác dụng với NaOH, sau đó cho sản phẩm tác dụng với HCl. Viết phương trình phản ứng và cho biết sản phẩm thu được là gì?

Giải:

Ancol metylpropyl-2-etyl có công thức cấu tạo là CH3CH(OH)C(CH3)2CH3.

Phản ứng của ancol metylpropyl-2-etyl với NaOH:

CH3CH(OH)C(CH3)2CH3 + NaOH → CH3CH(ONa)C(CH3)2CH3 + H2O

Sản phẩm thu được là metylpropyl-2-etyl natri phenoxide.

Phản ứng của metylpropyl-2-etyl natri phenoxide với HCl:

CH3CH(ONa)C(CH3)2CH3 + HCl → CH3CH(OH)C(CH3)2CH3 + NaCl

Sản phẩm thu được là metylpropyl-2-etyl phenol.

Xem thêm lý thuyết và bài tập tại:

Danh sách bài tập ancol phenol
Danh sách bài tập ancol phenol

Ancol và phenol là hai hợp chất quan trọng trong chương trình hóa học lớp 11. Việc nắm vững kiến thức về ancol và phenol sẽ giúp các bạn học sinh đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi và có nền tảng vững chắc để học tập các kiến thức cao hơn. Hy vọng rằng đây sẽ là một tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh học tập tốt môn hóa học.

 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn