100 bài tập amin mới nhất

21:59 01/01/2024

Amin (hay còn được gọi là amino axit) là các hợp chất hữu cơ quan trọng trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và duy trì sức khỏe của cơ thể. Bài viết dưới đây BTEC FPT đã tổng hợp lại 100 bài tập amin mới nhất bao gồm bài tập trắc nghiệm về amin từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn nắm vững kiến thức và luyện tập về chuyên đề này. 

Các dạng bài tập amin
Các dạng bài tập amin

Các dạng bài tập amin

Dạng 1: Xác định số đồng phân, gọi tên amin

Công thức phân tử của amin: CxHyNt

Xác định độ bất bão hòa của phân tử (số liên kết , số vòng); với hợp chất CxHyNzOt theo biểu thức : δ = (2x + 2 + z - y)/2

Xác định các loại mạch cacbon: Mạch không nhánh, mạch có nhánh, vòng...

Các loại nhóm chức, vị trí nhóm chức...

Tên gọi theo tên thông thường, tên gốc chức, tên thay thế.

Dạng 2: So sánh tính bazơ

Phương pháp giải:

Quy tắc so sánh tính bazơ giữa các amin 

 • Amin no đơn, bậc II > amin no, đơn, bậc I (cùng số C). 
 • Amin no, đơn, bậc I có gốc ankyl càng lớn, lực bazơ càng mạnh

Tổng quát: Amin thơm bậc II < amin thơm bậc I < NH3 < amin no bậc I < amin no bậc II < NaOH.

👉 Xem thêm: Đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Bộ 30 đề thi thử thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa chính xác
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất  

Dạng 3: Xác định số nhóm chức amin

Tùy theo số nhóm chức amin mà tác dụng với axit theo tỉ lệ xác định: 

nH+/n amin = n => amin có n nhóm chức

Dạng 4: Phản ứng cháy của amin

Cách đặt công thức chung của amin: 

Amin no, đơn chức, mạch hở: CnH(2n+3)N (n>=1). 

Amin no, hai chức, mạch hở: CnH(2n+3)N2 (n>=2).

Dạng 5: Phản ứng của anilin với brom

Phương trình hóa học: C6H5NH2 + 3Br2 → Br3C6H2NH2 + 3HBr 

Tính theo phương trình hóa học. 

Ví dụ bài tập amin

Ví dụ 1: Chất nào sau đây là trimetylamin?

 1. CH3NHCH3. B. (CH3)3N. C. CH3NH2. D. CH3CH2NHCH3.

Hướng dẫn giải

Tên amin là trimetylamin → Chất được tạo thành từ ba gốc hiđrocacbon giống nhau là gốc metyl (CH3).

→ Công thức amin là (CH3)3N.

→ Chọn B.

Ví dụ 2: Amin nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường?

 1. Metylamin. B. Butylamin. C. Phenylamin. D. Propylamin.

Hướng dẫn giải

Có bốn amin là chất khí ở điều kiện thường là: metylamin; đimetylamin; trimetylamin; etylamin.

→ Chọn A.

Ví dụ 3: Cho nước brom dư tác dụng với dung dịch chứa 0,02 mol anilin thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 1. 6,6. B. 6,8. C. 7,2. D. 7,6.

Hướng dẫn giải 

Phương trình hóa học: 

C6H5NH2 + 3Br2 → Br3C6H2NH2 + 3HBr 0,02 → 0,02 mol

mBr3C6H2NH2 = 0.02.330 = 6,6gam

-> Chọn A

👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa hữu cơ 11 mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập ancol phenol mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập andehit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập este mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập lipit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập cacbohidrat mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập aminoaxit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập peptit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập polime mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập đại cương kim loại mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập kim loại kiềm
👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa vô cơ 

Banner TNNN2 1

Danh sách bài tập amin

Dưới đây là danh sách bài tập trắc nghiệm amin từ cơ bản đến nâng cao cho các bạn tham khảo và luyện tập:

Bài tập 1: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2; 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là

 1. C3H7N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C4H9N.

Bài tập 2: Amin X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 0,475 mol O2, thu được 0,05 mol N2 và 19,5 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Công thức phân tử của X là

 1. C3H7N. B. C3H9N. C. C2H7N. D. C4H11N.

Bài tập 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp ba amin X, Y, Z bằng một lượng không khí vừa đủ (trong không khí 1/5 thể tích là oxi, còn lại là nitơ) thu được 26,4 gam CO2; 18,9 gam H2O và 104,16 lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của m là

 1. 13,5. B. 16,4. C. 15,0. D. 12,0.

Bài tập 4: Đốt cháy 4,56 gam hỗn hợp E chứa metylamin, đimetylamin, trimetylamin cần dùng 0,36 mol O2. Mặt khác, lấy 4,56 gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thì khối lượng muối thu được là

 1. 9,67 gam. B. 8,94 gam. C. 8,21 gam. D. 8,82 gam.

Bài tập 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là

 1. 0,1 mol. B. 0,2 mol. C. 0,4 mol. D. 0,3 mol.

Bài tập 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X đơn chức bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2; 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có công thức là

 1. C2H5NH2. B. C3H7NH2. C. CH3NH2. D. C4H9NH2.

Bài tập 7: Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 375 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), thể tích khí còn lại là 175 ml. Các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là

 1. C2H4 và C3H6. B. C3H6 và C4H8. C. C3H8 và C4H10. D. C2H6 và C3H3.

Tham khảo thêm các dạng bài tập amin tại: 

Danh sách bài tập Amin
Danh sách bài tập Amin

Hy vọng với ví dụ minh họa và danh sách bài tập được tổng hợp lại trên đây sẽ giúp các bạn dễ dàng ôn luyện và tổng hợp lại kiến thức về các dạng bài tập amin. BTEC FPT chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao!

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn