100 bài tập hóa vô cơ mới nhất

9:07 08/01/2024

Các dạng bài tập hóa vô cơ xuất hiện xuyên suốt trong chương trình hóa THPT từ lớp 10 đến lớp 12. Đây cũng là phần kiến thức trọng tâm trong kỳ thi THPT Quốc Gia. Với mong muốn giúp các bạn học sinh ôn tập hoá học vô cơ hiệu quả, BTEC FPT đã tổng hợp các dạng bài tập hóa vô cơ lớp 12 trong chương trình hóa THPT có kèm lời giải. Các bạn cùng tham khảo trong bài viết dưới đây nhé!

Các dạng bài tập hóa vô cơ
Các dạng bài tập hóa vô cơ

Các dạng bài tập hóa vô cơ

Các dạng bài tập hóa vô cơ thường xuyên xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia bao gồm:

Dạng 1: Dạng bài tập dựa trên các phản ứng cơ bản

Đối với yêu cầu bài tập này, học sinh xác định loại phản ứng, viết phương trình phản ứng và tính toán số mol, khối lượng, thể tích các chất tham gia và sản phẩm phản ứng.

Dạng 2: Dạng bài tập về điều chế kim loại

Học sinh cần vận dụng  được phương pháp điều chế kim loại phù hợp với điều kiện cụ thể trong bài toán. 

Dạng 3: Dạng bài tập về phương pháp bảo toàn điện tích

Dạng bài tập này yêu cầu học sinh áp dụng phương pháp bảo toàn điện tích để giải quyết các bài toán hóa vô cơ.

👉 Xem thêm: Đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Bộ 30 đề thi thử thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa chính xác
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất  

Dạng 4: Dạng bài tập về đồ thị

Dạng bài tập về đồ thị yêu cầu học sinh sử dụng đồ thị để biểu diễn sự phụ thuộc của một đại lượng hóa học theo một đại lượng khác.

Dạng 5: Dạng bài tập về kim loại tác dụng với axit

Học sinh cần xác định được loại axit, sản phẩm tạo thành và tính toán số mol, khối lượng, thể tích các chất tham gia và sản phẩm phản ứng. 

Dạng 6: Dạng bài tập về hỗn hợp kim loại, oxit kim loại tác dụng với axit

Đây là dạng bài tập yêu cầu học sinh xác định loại axit, sản phẩm tạo thành và tính toán số mol, khối lượng, thể tích các chất tham gia và sản phẩm phản ứng. 

Ngoài ra, trong đề thi THPT quốc gia cũng có thể xuất hiện các dạng bài tập hóa vô cơ khác như:

 • Dạng bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch muối
 • Dạng bài tập về oxit kim loại tác dụng với dung dịch muối
 • Dạng bài tập về bazơ tác dụng với axit
 • Dạng bài tập về bazơ tác dụng với dung dịch muối
 • Dạng bài tập về axit hữu cơ
 • Dạng bài tập về este
 • Dạng bài tập về amino axit
 • Dạng bài tập về protein

Một số phương pháp giải bài tập hóa vô cơ cơ bản mà các bạn học sinh có thể áp dụng như:

 • Phương pháp bảo toàn khối lượng
 • Phương pháp bảo toàn điện tích
 • Phương pháp lập hệ phương trình
 • Phương pháp đồ thị

Ví dụ bài tập hóa vô cơ

Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 1,93 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối và 1,456 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là:

 1. 6,545 gam B. 5,46 gam C. 4,565 gam D. 2,456 gam

Giải:

Ta luôn có nHCl=2nH2 = 2.0,065=0,13 mol. 

Vậy theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

1,93 + 0,13.36,5= m + 0,065.2 → m= 6,545 gam→ Vậy đáp án A đúng

Ví dụ 2: Cho 10 gam Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch A và 4,48 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối trong dung dịch A.

Hướng dẫn:

Phản ứng này là phản ứng oxi hóa khử, trong đó Al đóng vai trò là chất khử, H2SO4 loãng đóng vai trò là chất oxi hóa.

Phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Theo phương trình hóa học, ta có:

nAl = nH2

10/27 = 4,48/22,4

nAl = 0,2 mol

mAl = nAl x MmAl = 0,2 x 27 = 5,4 gam

mAl2(SO4)3 = mAl - mH2 = 5,4 - 0,04 = 5,36 gam

Vậy khối lượng muối trong dung dịch A là 5,36 gam.

👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa hữu cơ 11 mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập ancol phenol mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập andehit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập este mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập lipit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập cacbohidrat mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập amin mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập amino axit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập peptit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập polime mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập đại cương kim loại mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập kim loại kiềm
👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa vô cơ 

Banner TNNN2 1

Danh sách bài tập hóa vô cơ

Bài tập 1: Hoà tan 28 gam hỗn hợp X gồm CuSO4, MgSO4, Na2SO4 vào nước được dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thấy tạo thành 46,6 gam kết tủa và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B được khối lượng muối khan là

A. 25 gam. B. 33 gam. C. 23 gam. D. 21 gam.

Bài tập 2: Cốc A đựng 0,3 mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Cốc B đựng 0,4 mol HCl.Đổ rất từ từ cốc B vào cốc A, số mol khí CO2 thoát ra có giá trị nào?

A. 0,1 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,5

Bài tập 3: Cốc A đựng 0,3 mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Cốc B đựng 0,4 mol HCl. Đổ rất từ từ cốc A vào cốc B, số mol khí CO2 thoát ra có giá trị nào?

A. 0,2 B. 0,25 C. 0,4 D. 0,5

Bài tập 4. Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ tương ứng là 4:1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối tạo ra là:

A. 12,78 gam B. 14,62 gam C. 18,46 gam D. 13,70 gam

Bài tập 5: Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 5g trong 250g dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì lượng bạc nitrat trong dung dịch giảm 17%. Hỏi khối lượng của vật sau phản ứng bằng bao nhiêu?

A. 5,76 g B. 6,08 g C. 5,44 g D. Giá trị khác

Bài tập 6: Cho một bản kẽm (lấy dư) đã đánh sạch vào dung dịch Cu(NO3)2, phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng bản kẽm giảm đi 0,01g. Hỏi khối lượng muối Cu(NO3)2 có trong dung dịch là bao nhiêu?

A. < 0,01 g B. 1,88 g C. ~0,29 g D. Giá trị khác.

Bài tập 7: Cho 8,3g hỗn hợp X gồm Fe và Al vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,2 M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15,68g chất rắn Y gồm 2 kim loại. Thành phần phần trăm theo khối lượng của nhôm trong hỗn hợp X là:

A. 32,53% B. 53,32% C. 50% D. 35,3%

Bài tập 8: Cho m gam bột Fe tác dụng với 175 gam dung dịch AgNO3 34% sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sắt và 4,5 m gam chất rắn. Nồng độ % của Fe(NO3)2 trong dung dịch X là

A.9,81% B. 12,36% C.10,84% D. 15,6%

Tham khảo thêm bài tập hóa vô cơ tại đây: 

Danh sách bài tập hóa vô cơ với BTEC FPT
Danh sách bài tập hóa vô cơ với BTEC FPT

Kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới là một cột mốc quan trọng trong quá trình học tập của các bạn học sinh. Hãy cố gắng hết sức và đừng quên tận dụng những kiến thức hóa vô cơ mà chúng mình đã cung cấp trong bài viết trên đây. BTEC FPT chúc bạn thành công trên con đường học tập! 

 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn