Teal Modern Digital Marketing Strategy Youtube Thumbnail

"HỌC QUA THỰC TẾ CÙNG DOANH NGHIỆP" - ĐẶC SẢN BTEC FPT

06/03/2023

Thăm quan, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên cập nhật kiến thức ...

1. Glass Egg scaled

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

26/10/2022

Ngày 21/10/2022 vừa qua, Cao đẳng Anh quốc BTEC FPT HCM đã tổ chức thành công Lễ Ký kết hợp tác Phát triển nguồn nhân lực. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện 22 doanh nghiệp, các CBNV ...