TOP 5 CLB ĐÌNH ĐÁM NHẤT TẠI BTEC FPT HCM

31/05/2021

Được coi là linh hồn của nơi mà bạn theo học, câu lạc bộ là tập hợp những sinh viên có điểm chung tham gia để thực hiện một mục đích nào đó, hoặc là phát triển kỹ năng, hoặc …