100 bài tập hóa hữu cơ 11 mới nhất

9:19 05/12/2023

Hợp chất hữu cơ là những hợp chất hóa học mà phân tử của chúng có chứa cacbon, có thể liên kết với nhau theo nhiều cách khác nhau, tạo ra vô số loại hợp chất với tính chất đa dạng. Đây là một trong những phần quan trọng của Hóa học 11 và chắc chắn sẽ có trong đề thi THPT quốc gia. Hãy cùng BTEC FPT khám phá 100 bài tập hóa hữu cơ 11 mới nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Các dạng bài tập hóa hữu cơ 11
Các dạng bài tập hóa hữu cơ 11

Các dạng bài tập hóa hữu cơ 11

Dạng 1: Bài tập lý thuyết về hợp chất hữu cơ

 • Tìm công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ dựa trên các dữ liệu cho trước.
 • Xác định tên gọi của một hợp chất hữu cơ dựa trên công thức cấu tạo.
 • Phân loại các hợp chất hữu cơ dựa trên thành phần nguyên tố, số liên kết và loại liên kết.

Dạng 2: Bài tập về phản ứng của hidrocacbon

 • Viết phương trình hóa học của các phản ứng của hidrocacbon.
 • Xác định sản phẩm chính của các phản ứng của hidrocacbon.
 • So sánh điều kiện phản ứng của các phản ứng của hidrocacbon.

👉 Xem thêm: Đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Bộ 30 đề thi thử thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa chính xác
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất

Dạng 3: Bài tập về phản ứng của các dẫn xuất hiđrocacbon

 • Viết phương trình hóa học của các phản ứng của các dẫn xuất hiđrocacbon.
 • Xác định sản phẩm chính của các phản ứng của các dẫn xuất hiđrocacbon.
 • So sánh điều kiện phản ứng của các phản ứng của các dẫn xuất hiđrocacbon.

Ví dụ bài tập hóa hữu cơ 11

Ví dụ 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân mạch thẳng của C5H12.

Giải:

Có 3 đồng phân mạch thẳng của C5H12:

 • Ankan mạch thẳng: CH3CH2CH2CH2CH3 (pentan)
 • Ankan có nhánh: CH3CH(CH3)CH2CH3 (isopentan)
 • Ankan có hai nhánh: CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3 (neopentan)

Ví dụ 2: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của C6H14.

Giải:

Có 5 đồng phân của C6H14:

 • Ankan mạch thẳng: CH3CH2CH2CH2CH2CH3 (hexan)
 • Ankan có nhánh: CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 (isopentan)
 • Ankan có hai nhánh: CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3 (neopentan)
 • Xicloankan: (CH3)3CCH3 (xiclohexan)
 • Ankan có hai vòng: (CH3)2CHCH2CH2CH2CH3 (cis-1,5-hexadien)

Ví dụ 3: Viết phương trình phản ứng halogen hóa (Cl2, Br2, I2) của CH4.

Giải:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH4 + Br2 → CH3Br + HBr

CH4 + I2 → CH3I + HI

Ví dụ 4: Viết phương trình phản ứng oxi hóa (O2, KMnO4, K2Cr2O7) của CH4.

Giải:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

CH4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Danh sách bài tập hóa hữu cơ 11

Cách tốt nhất để nâng cao khả năng giải bài tập hóa hữu cơ là luyện tập nhiều dạng bài tập. Học sinh nên dành thời gian luyện tập các dạng bài tập khác nhau để có thể làm quen với các dạng bài tập và nắm vững cách giải. Dưới đây là danh sách các bài tập về hóa học hữu cơ để các bạn học sinh tham khảo và luyện tập:

Bài tập 1: Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

Cho một hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử là 120 đvC, thành phần nguyên tố là C: 75,57%; H: 10,31%; O: 14,12%. Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ đó.

Giải:

Ta có:

C: 75,57/12 = 6,29

H: 10,31/1 = 10,31

O: 14,12/16 = 0,88

Tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất là: C:H:O = 6,29:10,31:0,88.

Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là C6H11O2.

 

Bài tập 2: Xác định loại hợp chất hữu cơ

Cho một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C6H12O6. Xác định loại hợp chất hữu cơ đó.

Giải:

Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là C6H12O6.

Tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất là: C:H:O = 6:12:6.

Tỉ lệ số nguyên tử của C và O là 1:1.

Vậy hợp chất hữu cơ đó là đường.

Bài tập 3: Viết phương trình hóa học của phản ứng cháy

Cho một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C6H12O6. Viết phương trình hóa học của phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ đó.

Giải:

Phương trình hóa học của phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ C6H12O6 là:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

Bài tập 4: Viết phương trình hóa học của phản ứng thế

Cho một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H5OH. Viết phương trình hóa học của phản ứng thế của hợp chất hữu cơ đó.

Giải:

Phương trình hóa học của phản ứng thế của hợp chất hữu cơ C2H5OH là:

C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2

Bài tập 5: Viết phương trình hóa học của phản ứng cộng

Cho một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là CH2=CH2. Viết phương trình hóa học của phản ứng cộng của hợp chất hữu cơ đó.

Giải:

Phương trình hóa học của phản ứng cộng của hợp chất hữu cơ CH2=CH2 là:

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

Trên đây chỉ là một số bài tập hóa hữu cơ cơ bản. Để nắm vững kiến thức hóa hữu cơ, các bạn cần luyện tập nhiều dạng bài tập khác nhau.

Tham khảo thêm lý thuyết và bài tập tại:

Danh sách bài tập hóa hữu cơ 11
Danh sách bài tập hóa hữu cơ 11

Hóa hữu cơ là một trong những chuyên đề quan trọng trong chương trình hóa học lớp 11. Mỗi bài tập trong tài liệu đều có lời giải chi tiết, giúp học sinh hiểu rõ cách giải và vận dụng kiến thức vào làm bài. Ngoài ra, tài liệu còn có phần hướng dẫn học sinh cách tự giải bài tập, giúp học sinh phát triển tư duy và khả năng giải quyết vấn đề. BTEC FPT chúc bạn ôn tập thật tốt!

Bài tập hóa học ôn thi thpt tham khảo

👉 Xem thêm: 100 bài tập ancol phenol mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập andehit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập este mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập lipit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập cacbohidrat mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập amin mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập aminoaxit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập peptit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập polime mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập đại cương kim loại mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập kim loại kiềm
👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa vô cơ 

Banner TNNN2 1

 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn