100 bài tập kim loại kiềm 

9:23 06/01/2024

Bài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhôm là một trong những chuyên đề quan trọng trong chương trình hóa học THPT. Trong bài viết dưới đây BTEC FPT đã tổng hợp lại 100 bài tập kim loại kiềm thường xuyên gặp trong đề thi THPT Quốc Gia có kèm lời giải chi tiết cho các bạn học sinh tham khảo. 

Các dạng bài tập kim loại kiềm
Các dạng bài tập kim loại kiềm

Các dạng bài tập kim loại kiềm 

Dạng 1: Lý thuyết về kim loại kiềm

Để làm tốt dạng bài tập này học sinh cần nắm chắc: 

  • Tính chất chung của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm 
  • Chuỗi phản ứng hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm 
  • Cách nhận biết, điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm 
  • Xác định tên kim loại 

👉 Xem thêm: Đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Bộ 30 đề thi thử thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa chính xác
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất  

Dạng 2: Bài tập về kim loại kiềm tác dụng với nước và dung dịch axit

Đây là dạng bài tập yêu cầu viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng giữa kim loại kiềm với nước và dung dịch axit. Để làm tốt dạng bài tập này, cần nắm vững tính chất hóa học của kim loại kiềm, đặc biệt là tính chất tác dụng với nước và axit. 

Dạng 3: CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm 

Ở dạng 3 cần vận dụng những kiến thức bên trên để giải các dạng bài: 

  • Bài toán CO2 tác dụng với NaOH, KOH 
  • Bài toán CO2 tác dụng với Ca(OH)2, Ba(OH)2
  • Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm, kiềm thổ: NaOH, Ca(OH)2

Ví dụ bài tập kim loại kiềm 

Dưới đây là 3 ví dụ về bài tập kim loại kiềm từng xuất hiện trong đề thi đại học các năm trước: 

Ví dụ 1: Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, trong đó số mol của ion Cl- là 0,1. Cho 1/2 dd X phản ứng với dd NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dd X còn lại phản ứng với dd Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dd X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 9,21 B. 9,26 C. 8,79 D. 7,47

Hướng dẫn: 

1/2 X + NaOH dư được 2 gam kết tủa (CaCO3) => nCa2+ trong X = 2.0,02 = 0,04 mol

1/2 X + Ca(OH)2 dư được 3 gam kết tủa (CaCO3) => nHCO3- trong X = 2.0,03 = 0,06 mol

AD ĐLBT điện tích => nNa+ (trong X) = 0,06 + 0,1 - 2.0,04 = 0,08 mol

Khi đun sôi: 2HCO3- => CO32- + CO2 + H2O

0,06 => 0,03

m = 40.0,04 + 23.0,08 + 35,5.0,1 + 60.0,03 = 8,79 g

Ví dụ 2: Cho 7,2 gam hỗn hợp A gồm MgCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng rồi cho toàn bộ khí thoát ra hấp thụ hết vào 450ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được 15,76 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của MgCO3 trong hỗn hợp là

A. 41,67%. B. 58,33%. C. 35,00%. D. 65,00%.

Hướng dẫn: 

TH1: chỉ tạo BaCO3 => nCO2 = 0,08 => B

TH2: tạo 2 muối => nCO2 = 0,1 => y < 0 (loại)

Ví dụ 3: Ba hidrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được số gam kết tủa là?

A. 20 B. 40 C. 30 D. 10

Hướng dẫn: 

Gọi CTPT của X là CxHy.

Vì 3 hiđrocacbon là đồng đẳng kế tiếp nên MZ = MX + 28

Theo bài ra ta có: MX + 28 = 2MX => MX = 28 (C2H4) => Y là C3H6 => 3CO2

Do qua Ca(OH)2 dư nên chỉ tạo CaCO3 => C

👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa hữu cơ 11 mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập ancol phenol mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập andehit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập este mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập lipit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập cacbohidrat mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập amin mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập amino axit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập peptit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập polime mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập đại cương kim loại mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập kim loại kiềm
👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa vô cơ 

Banner TNNN2 1

Danh sách bài tập kim loại kiềm

Bài tập 1: V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là? A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6,72

Bài tập 2: Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào H2O thu được dung dịch A. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 3,36 hoặc 7,84. B. 3,36 hoặc 5,60. C. 4,48 hoặc 5,60. D. 4,48 hoặc 7,84.

Bài tập 3: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,5 M. Sau phản ứng được 10g kết tủa. V bằng:

A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. A,C đúng

Bài tập 4: Dẫn 8,96 lit CO2 (đktc) vào V lit dd Ca(OH)2 1M, thu được 40g kết tủa. Giá trị V là:

A.0,2 đến 0,38 B. 0,4 C. < 0,4 D. 0,4

Bài tập 5: Thổi V ml (đktc) CO2 vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,02M, thu được 0,2g kết tủa. Giá trị V là:

A. 44.8 hoặc 89,6 B. 44,8 hoặc 224 C. 224 D. 44,8

Bài tập 6: Thổi V lit (đktc) CO2 vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,4M thu được 6g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa lấy dd thu được đun nóng lại thu thêm 6g kết tủa nữa. Giá trị V là:

A. 3,136 B. 1,344 C. 1,344 hoặc 3,136 D. 4,032

Bài tập 7: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 9,85. B. 11,82. C. 17,73. D. 19,70.

Bài tập 8: Cho 0,448 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dd chứa hh gồm NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.3,940 B. 1,182 C. 2,364 D. 1,970

Bài tập 9: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dd gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là:

  1. 2,00 B. 0,75 C. 1,25 D. 1,00 

Tham khảo thêm bài tập về kim loại kiềm tại đây: 

Danh sách bài tập kim loại kiềm với btec fpt
Danh sách bài tập kim loại kiềm với btec fpt

Hy vọng với bộ tài liệu do chúng mình tổng hợp được sẽ giúp các bạn ôn luyện hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. BTEC FPT chúc bạn thành công trên con đường học tập! 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn