TOÀN CẢNH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG TÂN SINH VIÊN 2021

30/07/2021

ORIENTATION là buổi định hướng cho tân sinh viên trước khi khai giảng và bắt đầu học tập. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, năm nay chương trình Định hướng tân sinh viên BTEC FPT sẽ được tổ …