100 bài tập andehit mới nhất

11:44 11/12/2023

Anđehit là một trong những nhóm chức quan trọng trong Hóa học hữu cơ, có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập anđehit, các bạn học sinh cần luyện tập nhiều dạng bài tập khác nhau. Bài viết dưới đây BTEC FPT đã tổng hợp 100 bài tập anđehit mới nhất, bao gồm các dạng bài tập cơ bản, nâng cao và ứng dụng.

Các dạng bài tập andehit
Các dạng bài tập andehit

Các dạng bài tập andehit

Dạng bài tập nhận biết anđehit

Dạng bài tập này thường yêu cầu học sinh xác định một chất là anđehit hay không, hoặc xác định anđehit nào trong một hỗn hợp. Để giải bài tập này, học sinh cần nắm được các tính chất đặc trưng của anđehit, như:

 • Có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành hợp chất màu đỏ gạch.
 • Có khả năng phản ứng với AgNO3/NH3 tạo thành kết tủa Ag.
 • Có khả năng tham gia phản ứng oxi hóa khử.

👉 Xem thêm: Đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Bộ 30 đề thi thử thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2024 môn hóa chính xác
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2024 môn hóa mới nhất  

Dạng bài tập điều chế anđehit

Dạng bài tập này thường yêu cầu học sinh viết phương trình phản ứng điều chế anđehit từ các hợp chất khác. Để giải bài tập này, học sinh cần nắm được các phương pháp điều chế anđehit như sau:

 • Oxi hóa các axit cacboxylic.
 • Oxi hóa các ancol bậc 1.
 • Thủy phân các este.
 • Thủy phân các hợp chất cacbonyl khác.

Dạng bài tập phản ứng của anđehit

Dạng bài tập này thường yêu cầu học sinh viết phương trình phản ứng của anđehit với các chất khác như:

 • Cu(OH)2, AgNO3/NH3 (phản ứng tráng bạc).
 • H2 (phản ứng cộng H2).
 • Br2/H2O (phản ứng brom hóa).
 • NaOH (phản ứng thủy phân).
 • CH3MgBr (phản ứng Grignard).

Dạng bài tập tính chất hóa học của anđehit

Dạng bài tập này thường yêu cầu học sinh xác định tính chất hóa học của anđehit dựa vào phản ứng hóa học của nó. Để giải bài tập này, học sinh cần nắm được các tính chất hóa học của anđehit như sau:

 • Tính chất của anđehit là một hợp chất carbonyl, có chứa nhóm chức -CHO.
 • Tính chất của anđehit là một hợp chất có khả năng tham gia phản ứng oxi hóa khử.

Ví dụ bài tập andehit

Bài tập 1: Cho 12,2 gam một anđehit X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 43,2 gam Ag. Xác định công thức phân tử của X.

Giải:

Theo phương trình phản ứng:

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 → RCOONH4 + Ag2O + 2NH4NO3

Mặt khác, ta có:

mAg = mAg2O/2 = 43,2/2 = 21,6 gam

Do đó, nAg = 21,6/108 = 0,2 gam/mol.

Từ đó, ta có:

nX = nAg/2 = 0,2/2 = 0,1 gam/mol

Từ đó, ta suy ra:

Mx = 12,2/0,1 = 122

Vậy, công thức phân tử của X là C6H5CHO (andêhit benzen).

Bài tập 2: Cho 1,2 gam anđehit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,7 gam muối. Xác định công thức phân tử của X.

Giải:

Theo phương trình phản ứng:

RCHO + 2NaOH → RCOONa + H2O

Mặt khác, ta có:

mNaOH = mRCOONa/1 = 1,7/1 = 1,7 gam

Từ đó, ta có:

nNaOH = nRCOONa = 1,7/40 = 0,0425 gam/mol

Từ đó, ta suy ra:

nX = nNaOH/2 = 0,0425/2 = 0,02125 gam/mol

Từ đó, ta suy ra:

Mx = 1,2/0,02125 = 56

Vậy, công thức phân tử của X là CH3CHO (andêhit axetic).

Bài tập 3: Cho 100 ml dung dịch andehit axetic 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn. Xác định m.

Giải:

Theo phương trình phản ứng:

CH3CHO + NaOH → CH3COONa + H2O

Mặt khác, ta có:

nCH3CHO = nNaOH

VCH3CHO/MCH3CHO = VNaOH/MNaOH

(100/1000)/(60/1000) = (200/1000)/(40/1000)

nCH3CHO = 0,5

Từ đó, ta suy ra:

m = 0,5 * 60 = 30 gam

Vậy, m = 30 gam.

👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa hữu cơ 11 mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập ancol phenol mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập este mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập lipit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập cacbohidrat mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập amin mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập aminoaxit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập peptit mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập polime mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập đại cương kim loại mới nhất
👉 Xem thêm: 100 bài tập kim loại kiềm
👉 Xem thêm: 100 bài tập hóa vô cơ 

Banner TNNN2 1

Danh sách bài tập andehit

Để nắm vững kiến thức về Anđehit, việc luyện tập giải bài tập là vô cùng cần thiết. Dưới đây là danh sách bài tập Anđehit được tổng hợp đầy đủ, chi tiết, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. 

Câu 1: Viết công thức cấu tạo của anđehit đơn chức có số nguyên tử cacbon từ 1 đến 10.

Câu 2: Cho các anđehit sau:

CH3CHO

CH3CH2CHO

CH3CH2CH2CHO

CH3CH2CH2CH2CHO

CH3CH2CH2CH2CH2CHO

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CHO Hãy gọi tên theo danh pháp IUPAC.

Câu 3: Giải thích hiện tượng tráng gương khi cho anđehit tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 4: Cho anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư. Viết phương trình phản ứng và cho biết sản phẩm tạo thành.

Câu 5: Cho 0,1 mol anđehit axetic tác dụng với H2 dư. Tính thể tích H2 (đktc) cần dùng.

Câu 6: Cho anđehit axetic tác dụng với CuO nung nóng. Viết phương trình phản ứng và cho biết sản phẩm tạo thành.

Câu 7: Cho 0,1 mol anđehit axetic tác dụng với 0,2 mol etanol. Tính khối lượng este thu được.

Câu 8: Cho 0,1 mol anđehit axetic tác dụng với CuO nung nóng. Tính khối lượng CuO cần dùng.

Câu 9: Cho anđehit axetic tác dụng với etanol. Viết phương trình phản ứng và cho biết sản phẩm tạo thành.

Câu 10: Cho 0,1 mol anđehit axetic trùng hợp. Tính khối lượng polime thu được.

Tham khảo thêm bài tập tại:

Danh sách bài tập Andehit với BTEC FPT
Danh sách bài tập Andehit với BTEC FPT

Anđehit là một loại hợp chất hữu cơ quan trọng, có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Để nắm vững kiến thức về anđehit, học sinh cần luyện tập giải bài tập thường xuyên. Bộ 100 bài tập andehit mới nhất mà BTEC FPT cung cấp trên đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập và nâng cao kiến thức về anđehit. Chúc các bạn học tập tốt!

 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn