Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023 môn toán 

11:02 08/04/2023

Bộ GD&ĐT công bố bộ đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2023 môn Toán. Giúp các bạn học sinh ôn tập, tổng hợp lại những kiến thức trọng tâm để chuẩn bị cho kì thi THPTQG. Dưới đây là bộ đề thi tham khảo THPTQG 2023 môn toán có gợi ý lời giải được BTEC FPT tổng hợp lại, các bạn cùng tham khảo nhé!

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2023 môn Toán

Với đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2023 môn Toán, cấu trúc vẫn giữ được tính ổn định, gần như không có sự thay đổi so với đề thi chính thức năm 2022. Điều này phù hợp với mục đích chính xét công nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên, đề thi minh họa 2023 có một số câu hỏi ở dạng mới, mang tính thử thách dành cho những thí sinh muốn lấy điểm tuyệt đối.

👉 Xem thêm: Đề thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán mới nhất
👉 Xem thêm: Bộ 20 đề thi thử THPT quốc gia 2023 môn toán (Có Lời Giải)
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2023 môn toán
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia môn toán 2023
👉 Xem thêm: Tổng hợp công thức toán thi thpt quốc gia mới nhất  

Ma trận đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 20203 môn Toán:

Lớp  Chuyên đề Nhận biết - Thông hiểu Vận dụng  Vận dụng cao Tổng Tỉ lệ
12 Ứng dụng đạo hàm trong khảo sát hàm số 8 1 1 10 90%
Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và Logarit 6 1 1 8
Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng  5 1 1 7
Chương số phức 4 1 1 6
Thể tích khối đa diện 2 1 0 3
Khối tròn xoay 2 1 0 3
Hình học tọa độ trong không gian Oxyz 7 0 1 8
11 Tổ hợp - Xác suất 2 0 0 2 10%
Hình học không gian 2 0 0 2
Cấp số cộng, số nhân 1 0 0 1
Tổng 39 6 5 50 100%
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023 môn toán trang 1
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023 môn toán trang 1
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023 môn toán trang 2
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023 môn toán trang 2

Banner TNNN2 1

Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023 môn toán trang 3
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023 môn toán trang 3
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023 môn toán trang 4
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023 môn toán trang 4
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023 môn toán trang 5
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023 môn toán trang 5

Dưới đây là gợi ý đáp án tham khảo đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2023 môn Toán: 

1. D 2. B 3. A 4. D 5. B 6. C  7. B  8. A 9. B 10. D
11. D 12. A 13. B 14. B 15. C 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D
21. C 22. D 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. D 29. D 30. D
31. C 32. D 33. A 34. D 35. C 36. C 37. A 38. C 39. D 40. B
41. B 42. C 43. B 44. C 45. C 46. C 47. B 48. C 49. B 50. B

 

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2022 môn Toán

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2022 môn Toán, vẫn giữ được cấu trúc của đề thi thật. Kiến thức hầu hết tập trung vào lớp 12 và một ít của lớp 11. Cách phân bổ thời gian làm đề tham khảo để có thể lấy 9 điểm trở lên là: 

  • 35 câu đầu làm trong vòng 20 phút.
  • 10 câu tiếp theo làm trong khoảng 30 - 40 phút.
  • 5 câu cuối dành cho 30 - 40 phút còn lại. 
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 2

banner hoc bong 1

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 5
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 5

Dưới đây là gợi ý đáp án tham khảo đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2022 môn Toán: 

1. B 2. A  3. C  4. D  5. C  6. C   7. A   8. C  9. C  10. B 
11. C  12. B  13. C  14. C  15. A  16. A  17. C  18. C  19. C  20. A 
21. D  22. A  23. D  24. B  25. A  26. A  27. A  28. B  29. B  30. A 
31. A  32. A  33. B  34. B 35. A  36. D  37. B  38. D  39. D  40. B 
41. B  42. B  43. D  44. B  45. D  46. D  47. D  48. D  49. D  50. D 

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2020 môn toán

Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia 2020, kiến thức hình học chiếm 32% với 16 câu và Đại số giải tích chiếm 68% với 34 câu. Trong đó, chủ đề “Ứng dụng đạo hàm trong khảo sát hàm số” chiếm 26% lớn nhất đề thi minh họa 2020. Sự thay đổi này có lẽ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2020 môn toán trang 1
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2020 môn toán trang 1
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2020 môn toán trang 2
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2020 môn toán trang 2
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2020 môn toán trang 3
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2020 môn toán trang 3
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2020 môn toán trang 4
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2020 môn toán trang 4
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2020 môn toán trang 5
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2020 môn toán trang 5

Banner 1 da sua 1

Dưới đây là gợi ý đáp án tham khảo đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn Toán: 

1. A 2. A  3. C  4. D 5. A  6. B   7. B  8. D  9. A 10. C
11. A 12. C 13. B 14. D  15. D 16. A 17. B 18. B 19. C 20. D
21. A 22. B 23. C 24. A 25. B 26. A 27. C 28. D 29. A 30. C
31. A 32. B 33. A 34. C 35. B 36. A 37. A 38. B 39. D 40. A
41. B 42. A 43. C 44. C 45. B 46. C 47. D 48. B 49. D 50. A

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 môn toán

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 môn Toán chủ yếu 90% kiến thức lớp 12 và 10% kiến thức lớp 10, 11. Tuy nhiên, không có quá nhiều kiến thức lớp 10 nhưng học sinh vẫn cần phải ôn tập lại, vận dụng kiến thức chương trình toán lớp 10 thì mới hoàn thành được bài thi. 

Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 1
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 1
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 2
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 2
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 3
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 3
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 4
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 4
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 5
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 5
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 6
Đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019 môn toán trang 6

Dưới đây là gợi ý đáp án tham khảo đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2019 môn Toán: 

1. A 2. D  3. A  4. D 5. B 6. C   7. A  8. B 9. C 10. B
11. C 12. A 13. B 14. D  15. B 16. D 17. A 18. D 19. B 20. B
21. A 22. B 23. C 24. D 25. A 26. C 27. A 28. D 29. A 30. D
31. A 32. C 33. D 34. A 35. C 36. C 37. D 38. B 39. C 40. A
41. A 42. B 43. D 44. A 45. C 46. A 47. D 48. C 49. C 50. B

Có thể thấy, cấu trúc đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2023 môn Toán vẫn giữ được tính ổn định, hầu như không có sự thay đổi so với đề thi chính thức năm 2022. Đề thi minh họa bám sát cấu trúc của đề thi tốt nghiệp THPTQG những năm gần đây. 90% câu hỏi (45 câu) thuộc chương trình toán lớp 12 và 10% câu hỏi (5 câu) thuộc chương trình toán lớp 11. Hy vọng, bộ đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2023 môn Toán và gợi ý đáp án giúp các bạn học sinh luyện đề và ôn tập thật tốt. 

Banner 1 2

 

  

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn