Đề thi THPT quốc gia 2023 môn toán mới nhất

17:27 07/04/2023

Ở thời điểm hiện tại, các sĩ tử 2k5 đang dần gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2023. Trong đó, đề thi Toán THPT quốc gia là một môn thi vô cùng quan trọng. Chúng yêu cầu sự chuẩn bị kỹ càng từ các thí sinh. Để có hành trang tốt, các thí sinh cần nắm rõ cấu trúc, các dạng hay gặp phải. Đặc biệt là làm quen với ma trận trong đề thi Toán THPT quốc gia qua các năm. Dưới đây là tổng hợp trọn bộ 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mới nhất giúp các sĩ tử có kế hoạch ôn thi hiệu quả hơn.

Đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán

Đề thi thpt quốc gia 2023 môn Toán được đánh giá là khó hơn và phân hóa mạnh hơn về các câu cuối. Đề ít có những câu bẫy nhưng những câu với những cách đặt câu hỏi mới làm thí sinh khá lúng túng. Nhìn chung, đề Toán năm nay được đánh giá là khó và có tính đa dạng cao.

Đề thi thpt quốc gia 2023 môn toán mã đề 105 trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn toán mã đề 105 trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn toán mã đề 105 trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn toán mã đề 105 trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn toán mã đề 105 trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn toán mã đề 105 trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn toán mã đề 105 trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn toán mã đề 105 trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn toán mã đề 105 trang 5
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn toán mã đề 105 trang 5

Đáp án và bộ đề thi thpt quốc gia 2023 môn Toán

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2023 môn toán
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2023 môn toán

Xem full bộ đề thi thpt quốc gia 2023 môn toán

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn toán được thầy cô nhận định có mức độ khó với đa số thí sinh. Nhất là các bạn có lực học trung bình khá. Đề thi THPT Toán năm 2022 có mức độ khó bởi tính phân loại có sự tăng nhẹ so với năm 2021. Vào thời điểm đó, có thể do dịch Covid cơ bản đã được kiểm soát nên thời gian học tập và ôn thi cũng đã được ổn định lại nên có sự thay đổi đó.

👉 Xem thêm: Bộ 20 đề thi thử THPT quốc gia 2023 môn toán (Có Lời Giải)
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2023 môn toán
👉 Xem thêm: Bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2023 môn toán ( Có Lời Giải )
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia môn toán 2023
👉 Xem thêm: Tổng hợp công thức toán thi thpt quốc gia mới nhất  

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 3

Banner TNNN2 1

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 5
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán trang 5

Với đề thi có độ khó như thế này thì việc làm trong 90 phút không hề dễ dàng. Nhất là đối với những bạn có học lực trung bình - khá. Đối với học sinh giỏi, các bạn ấy đều có thể đạt 9 - 10 điểm nhưng sẽ gây khó khăn trong qua trình làm bài.
Để đáp ứng được sự phân hóa rõ rệt, đề thi đòi hỏi các thí sinh cần có tư duy linh hoạt và chuẩn bị chắc chắn về mặt kiến thức.

 

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán

Tải Full mã đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán

Mã đề 101 

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.C 9.B 10.A
11.C 12.D 13.D 14.C 15.B 16.C 17.B 18.C 19.D 20.B
21.A 22.B 23.C 24.C 25.C 26.B 27.A 28.D 29.D 30.C
31.A 32.B 33.B 34.D 35.C 36.D 37.D 38.D 39.B 40.B
41.D 42.D 43.B 44.D 45.B 46.D 47.D 48.D 49.B 50.C

Mã đề 102 

1.D 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.B 10.D
11.C 12.C 13.B 14.B 15.B 16.A 17.C 18.A 19.B 20.B
21.D 22.B 23.C 24.C 25.C 26.B 27.C 28.A 29.C 30.B
31.A 32.D 33.C 34.C 35.D 36.D 37.A 38.D 39.C 40.B
41.A 42.D 43.A 44.C 45.A 46.A 47.A 48.D 49.A 50.D

Mã đề 103

1.B 2.A 3.B 4.D 5.D 6.C 7.B 8.D 9.A 10.C
11.B 12.B 13.B 14.D 15.D 16.B 17.A 18.C 19.D 20.C
21.A 22.B 23.B 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.C 30.C
31.D 32.A 33.D 34.A 35.A 36.C 37.B 38.A 39.D 40.A
41.D 42.A 43.A 44.A 45.B 46.D 47.D 48.A 49.B 50.A

Mã đề 104 

1.A 2.C 3.B 4.B 5.B 6.D 7.B 8.C 9.B 10.D
11.C 12.D 13.A 14.D 15.C 16.A 17.A 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.A 24.A 25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.A
31.D 32.D 33.D 34.A 35.D 36.A 37.C 38.C 39.D 40.D
41.C 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.A 49.C 50.C

Mã đề 105 

1.B 2.D 3.D 4.A 5.B 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C
11.B 12.C 13.C 14.B 15.B 16.C 17.B 18.D 19.B 20.A
21.C 22.D 23.C 24.D 25.C 26.C 27.C 28.B 29.C 30.D
31.B 32.D 33.A 34.B 35.A 36.D 37.A 38.A 39.D 40.A
41.D 42.C 43.D 44.C 45.D 46.C 47.C 48.D 49.A 50.A

Mã đề 106 

1.B 2.B 3.D 4.B 5.D 6.A 7.C 8.B 9.D 10.D
11.A 12.D 13.C 14.D 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B
21.D 22.C 23.A 24.B 25.D 26.A 27.C 28.C 29.C 30.A
31.A 32.B 33.C 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.A
41.C 42.A 43.B 44.A 45.B 46.A 47.C 48.A 49.C 50.C

Mã đề 107 

1.D 2.D 3.D 4.B 5.B 6.D 7.A 8.D 9.D 10.A
11.C 12.A 13.A 14.C 15.C 16.A 17.A 18.D 19.C 20.C
21.D 22.B 23.A 24.D 25.B 26.B 27.B 28.A 29.B 30.A
31.B 32.A 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.B 39.B 40.A
41.B 42.D 43.A 44.A 45.D 46.A 47.A 48.B 49.D 50.D

Mã đề 108 

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 7.A 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.A 14.B 15.C 16.A 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.B 23.C 24.B 25.B 26.B 27.D 28.B 29.D 30.C
31.B 32.D 33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.A 39.C 40.D
41.D 42.D 43.A 44.C 45.C 46.C 47.D 48.D 49.C 50.C

Mã đề 109 

1.C 2.B 3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.A 9.D 10.A
11.A 12.B 13.A 14.B 15.A 16.D 17.A 18.D 19.B 20.B
21.C 22.A 23.C 24.B 25.A 26.D 27.B 28.D 29.D 30.C
31.A 32.C 33.A 34.A 35.A 36.C 37.C 38.C 39.A 40.C
41.B 42.B 43.D 44.C 45.C 46.A 47.C 48.B 49.D 50.C

Mã đề 110 

1.C 2.A 3.D 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.D 10.B
11.D 12.A 13.B 14.B 15.D 16.D 17.A 18.C 19.C 20.B
21.C 22.B 23.A 24.C 25.B 26.A 27.A 28.A 29.B 30.C
31.A 32.B 33.B 34.A 35.B 36.C 37.A 38.A 39.A 40.B
41.C 42.C 43.A 44.B 45.C 46.A 47.B 48.A 49.C 50.A

Mã đề 111 

1.A 2.C 3.D 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.D 10.B
11.D 12.A 13.B 14.B 15.D 16.D 17.A 18.C 19.C 20.B
21.B 22.D 23.C 24.A 25.A 26.C 27.B 28.D 29.A 30.B
31.D 32.D 33.A 34.C 35.B 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.C 42.C 43.B 44.C 45.C 46.B 47.B 48.C 49.D 50.C

Mã đề 112

1.D 2.A 3.A 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.D 10.A
11.B 12.D 13.D 14.A 15.B 16.C 17.B 18.B 19.B 20.C
21.C 22.A 23.B 24.D 25.A 26.C 27.C 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.D 34.A 35.C 36.C 37.C 38.A 39.A 40.A
41.C 42.B 43.B 44.A 45.D 46.B 47.B 48.D 49.A 50.C

Mã đề 113

1.C 2.D 3.B 4.B 5.C 6.C 7.C 8.D 9.A 10.C
11.B 12.D 13.C 14.D 15.D 16.D 17.B 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.B 24.C 25.A 26.B 27.D 28.B 29.C 30.B
31.D 32.C 33.A 34.B 35.A 36.A 37.D 38.B 39.C 40.D
41.D 42.B 43.C 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.B 50.B

banner hoc bong 1

Mã đề 114 

1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.B 7.C 8.A 9.C 10.B
11.C 12.C 13.D 14.D 15.C 16.C 17.C 18.B 19.B 20.B
21.A 22.B 23.A 24.B 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.B
31.A 32.D 33.C 34.B 35.A 36.C 37.D 38.D 39.A 40.D
41.A 42.C 43.A 44.B 45.D 46.A 47.B 48.C 49.B 50.C

Mã đề 115

1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.B 9.D 10.A
11.D 12.D 13.B 14.B 15.D 16.A 17.C 18.D 19.D 20.B
21.B 22.C 23.D 24.D 25.A 26.A 27.C 28.D 29.D 30.B
31.D 32.C 33.A 34.D 35.B 36.A 37.B 38.C 39.B 40.B
41.A 42.B 43.A 44.B 45.C 46.A 47.B 48.A 49.C 50.C

 Mã đề 116

1.A 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.B 9.A 10.B
11.D 12.D 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.B 19.A 20.B
21.A 22.A 23.A 24.D 25.D 26.C 27.A 28.C 29.A 30.C
31.C 32.D 33.D 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.C 40.A
41.C 42.A 43.A 44.C 45.D 46.C 47.C 48.A 49.C 50.D

Mã đề 117 

1.A 2.C 3.D 4.A 5.A 6.D 7.A 8.B 9.C 10.C
11.C 12.A 13.A 14.D 15.A 16.B 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.B 27.A 28.B 29.D 30.B
31.C 32.D 33.D 34.A 35.B 36.D 37.A 38.B 39.D 40.A
41.D 42.D 43.D 44.C 45.A 46.C 47.D 48.C 49.B 50.A

Mã đề 118 

1.D 2.A 3.C 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 10.A
11.B 12.B 13.D 14.A 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.B
21.D 22.C 23.C 24.B 25.A 26.D 27.D 28.A 29.C 30.A
31.B 32.C 33.C 34.C 35.B 36.C 37.B 38.B 39.C 40.B
41.D 42.D 43.D 44.C 45.A 46.B 47.A 48.D 49.D 50.B

Mã đề 119

1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.A 8.A 9.A 10.C
11.A 12.D 13.A 14.D 15.D 16.C 17.A 18.B 19.A 20.B
21.B 22.C 23.D 24.D 25.D 26.C 27.A 28.A 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.A 38.B 39.B 40.B
41.D 42.A 43.B 44.B 45.D 46.B 47.D 48.A 49.B 50.A

Mã đề 120 

1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.D 7.A 8.B 9.A 10.C
11.C 12.B 13.B 14.D 15.D 16.D 17.B 18.C 19.B 20.D
21.D 22.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.D 28.D 29.A 30.B
31.A 32.A 33.D 34.B 35.B 36.A 37.B 38.C 39.D 40.C
41.C 42.C 43.A 44.D 45.D 46.A 47.C 48.D 49.A 50.C

Mã đề 121 

1.A 2.D 3.B 4.A 5.A 6.B 7.C 8.B 9.D 10.C
11.B 12.A 13.C 14.D 15.A 16.C 17.B 18.C 19.D 20.A
21.A 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.A 28.A 29.C 30.B
31.C 32.B 33.B 34.C 35.B 36.D 37.D 38.B 39.B 40.A
41.C 42.D 43.D 44.D 45.D 46.A 47.C 48.D 49.A 50.A

Mã đề 122

1.D 2.A 3.D 4.D 5.B 6.D 7.A 8.A 9.A 10.D
11.C 12.A 13.C 14.A 15.A 16.A 17.B 18.B 19.B 20.C
21.B 22.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.A 28.A 29.B 30.B
31.B 32.C 33.A 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.C
41.B 42.C 43.A 44.B 45.C 46.C 47.A 48.B 49.C 50.C

Mã đề 123 

1.D 2.B 3.A 4.C 5.D 6.D 7.B 8.D 9.D 10.B
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.B 18.D 19.D 20.A
21.B 22.C 23.A 24.D 25.B 26.D 27.B 28.A 29.C 30.C
31.D 32.D 33.A 34.A 35.B 36.B 37.C 38.C 39.A 40.B
41.B 42.C 43.C 44.C 45.A 46.D 47.A 48.C 49.B 50.C

Mã đề 124 

1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.D 9.B 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.B 16.B 17.D 18.D 19.A 20.C
21.A 22.B 23.C 24.D 25.A 26.A 27.A 28.C 29.C 30.B
31.A 32.C 33.A 34.C 35.D 36.A 37.D 38.C 39.D 40.B
41.C 42.D 43.D 44.C 45.D 46.D 47.D 48.B 49.B 50.C

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán

Được nhận định chung là đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán có sự phân hóa rõ ràng. Gồm 35 câu đầu cho mục tiêu tốt nghiệp và 15 câu sau cho phần lấy điểm phân hóa. Bên cạnh đó cũng không có thay đổi nhiều về cấu trúc mà Bộ đã công bố trước đó. Hoàn toàn “vừa sức” đối với những thí sinh chỉ cần xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, đề thi có hơn 10 câu rất khó nằm rải rác trong bài. Có thể dễ dàng nhận thấy sự phân hóa học sinh rõ rệt và một số mã đề những câu khó sẽ nằm ở cuối.

Đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán trang 3

Banner 1 da sua 1

Đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán trang 4

 

 

Đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán trang 5
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán trang 5

Tải ngay chọn bộ đề thi và đáp án thpt quốc gia 2021 môn toán

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn toán

Mã đề 101

1.A 2.C 3.B 4.D 5.D 6.A 7.D 8.D 9.A 10.C
11.A 12.A 13.C 14.A 15.C 16.B 17.C 18.A 19.B 20.A
21.B 22.D 23.B 24.A 25.B 26.C 27.B 28.B 29.B 30.A
31.C 32.D 33.B 34.B 35.A 36.C 37.A 38.A 39.A 40.B
41.D 42.D 43.B 44.A 45.C 46.D 47.C 48.D 49.D 50.A

Mã đề 102

1. C 2. D 3. D 4. D 5. A 6. A 7. C 8. C 9. C 10. A
11. B 12. D 13. A 14. B 15. D 16. D 17. B 18. D 19. C 20. C
21. D 22. D 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. B 29. B 30. B
31. A 32. C 33. C 34. B 35. B 36. C 37. B 38. B 39. C 40. A
41. B 42. B 43. A 44. C 45. A 46. A 47. A 48. B 49. B 50. C

Mã đề 103

1. B 2. C 3. C 4. D 5. C 6. C 7. B 8. A 9. B 10. C
11. D 12. A 13. C 14. A 15. B 16. C 17. B 18. D 19. C 20. D
21. C 22. A 23. A 24. B 25. C 26. A 27. D 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. D 34. B 35. B 36. A 37. B 38. A 39. D 40. D
41. B 42. D 43. B 44. A 45. D 46. A 47. D 48. B 49. D 50. A

Mã đề 104

1. B 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. C 8. B 9. B 10. B
11. C 12. C 13. B 14. C 15. C 16. C 17. A 18. B 19. A 20. D
21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. A 27. D 28. B 29. A 30. D
31. A 32. D 33. B 34. A 35. A 36. A 37. B 38. A 39. B 40. D
41. A 42. B 43. D 44. B 45. D 46. D 47. B 48. B 49. A 50. D

Mã đề 105

1. A 2. B 3. B 4. D 5. D 6. B 7. D 8. C 9. C 10. B
11. C 12. B 13. A 14. C 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. A 22. D 23. A 24. A 25. D 26. D 27. C 28. B 29. D 30. B
31. D 32. C 33. C 34. B 35. A 36. A 37. C 38. C 39. D 40. B
41. D 42. C 43. A 44. C 45. C 46. B 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề 106

1. C 2. B 3. D 4. D 5. C 6. A 7. B 8. B 9. C 10. C
11. D 12. B 13. D 14. D 15. A 16. C 17. C 18. C 19. A 20. C
21. B 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. B 28. A 29. A 30. C
31. C 32. B 33. D 34.  D 35. C 36. B 37. A 38. A 39. A 40. B
41. A 42. B 43. B 44. D 45.  B 46. A 47. B 48. A 49. A 50. D

Mã đề 107

1. A 2. C 3. C 4. A 5. D 6. B 7. C 8. D 9. C 10. C
11. D 12. D 13. B 14. B 15. D 16. B 17. C 18. B 19. C 20. A
21. C 22. D 23. C 24. A 25. D 26. B 27. D 28. A 29. B 30. C
31. C 32. D 33. C 34. C 35. D 36. D 37. D 38. A 39. A 40. B
41. C 42. B 43. A 44. A 45. B 46. C 47. D 48. A 49. A 50. B

Mã đề 108

1. C 2. C 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. B 9. C 10. C
11. D 12. A 13. B 14. A 15. B 16. D 17. D 18. D 19. B 20. A
21. B 22. B 23. A 24. D 25. A 26. B 27. A 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. B 34. A 35. B 36. D 37. A 38. D 39. B 40. D
41. C 42. B 43. D 44. A 45. D 46. B 47. A 48. D 49. B 50. D

Mã đề 109

1. A 2. A 3. D 4. A 5. A 6. C 7. B 8. C 9. B 10. B
11. B 12. C 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. A 19. D 20. B
21. B 22. C 23. C 24. D 25. D 26. C 27. D 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. C 34. D 35. A 36. C 37. D 38. C 39. D 40. D
41. C 42. C 43. A 44. A 45. C 46. D 47. B 48. A 49. A 50. C

Mã đề 110

1. A 2. A 3. A 4. D 5. D 6. B 7. A 8. A 9. C 10. D
11. D 12. C 13. C 14. B 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. A
21. B 22. B 23. A 24. B 25. B 26. A 27. B 28. C 29. D 30. C
31. B 32. D 33. A 34. D 35. C 36. D 37. C 38. A 39. C 40. A
41. D 42. D 43. C 44. C 45. D 46. D 47. C 48. D 49. C 50. A

Mã đề 111

1. A 2. B 3. C 4. C 5. D 6. D 7. C 8. C 9. D 10. D
11. D 12. B 13. B 14. B 15. C 16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
21. C 22. B 23. A 24. C 25. D 26. A 27. B 28. C 29. B 30. D
31. A 32. C 33. B 34. D 35. D 36. D 37. B 38. D 39. C 40. B
41. D 42. C 43. B 44. B 45. C 46. B 47. D 48. B 49. C 50. C

Mã đề 112

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. A 9. B 10. B
11. D 12. C 13. A 14. D 15. B 16. B 17. C 18. A 19. C 20. C
21. D 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D 27. D 28. A 29. D 30. A
31. C 32. D 33. A 34. C 35. D 36. B 37. A 38. B 39. D 40. B
41. C 42. C 43. C 44. A 45. A 46. B 47. C 48. D 49. B 50. A

Mã đề 113

1. D 2. B 3. B 4. A 5. B 6. C 7. D 8. D 9. B 10. A
11. A 12. B 13. C 14. D 15. A 16. D 17. C 18. A 19. B 20. B
21. A 22. B 23. C 24. A 25. A 26. B 27. C 28. C 29. C 30. A
31. A 32. C 33. C 34. A 35. C 36. C 37. C 38. B 39. B 40. B
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. B 47. C 48. B 49. A 50. B

Mã đề 114

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. B 10. B
11. C 12. D 13. B 14. A 15. D 16. D 17. C 18. B 19. D 20. C
21. A 22. A 23. D 24. A 25. A 26. B 27. D 28. B 29. B 30. A
31. D 32. A 33. B 34. D 35. D 36. A 37. A 38. D 39. D 40. A
41. A 42. A 43. B 44. A 45. B 46. B 47. D 48. B 49. B 50. A

Mã đề 115

1. A 2. C 3. A 4. D 5. D 6. D 7. A 8. A 9. D 10. B
11. A 12. A 13. D 14. C 15. B 16. C 17. A 18. A 19. A 20. B
21. B 22. B 23. C 24. B 25. A 26. A 27. B 28. B 29. A 30. C
31. C 32. B 33. C 34. C 35. B 36. B 37. A 38. C 39. A 40. B
41. B 42. C 43. C 44. A 45. C 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề 116

1. B 2. A 3. C 4. D 5. C 6. C 7. A 8. A 9. C 10. D
11. B 12. B 13. A 14. B 15. B 16. D 17. C 18. C 19. A 20. C
21. D 22. D 23. C 24. D 25. C 26. D 27. C 28. D 29. A 30. C
31. C 32. C 33. A 34. A 35. A 36. C 37. D 38. C 39. A 40. A
41. D 42. A 43. D 44. A 45. D 46. D 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề 117

1. D 2. C 3. B 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. B 10. C
11. A 12. A 13. A 14. C 15. B 16. A 17. C 18. C 19. D 20. A
21. B 22. A 23. C 24. D 25. C 26. D 27. C 28. A 29. D 30. C
31. D 32. A 33. A 34. C 35. D 36. D 37. C 38. C 39. D 40. D
41. A 42. C 43. D 44. D 45. A 46. D 47. B 48. D 49. D 50. A

Mã đề 118

1. C 2. A 3. D 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. B 10. A
11. A 12. D 13. B 14. D 15. C 16. B 17. B 18. A 19. C 20. C
21. D 22. B 23. D 24. A 25. B 26. C 27. B 28. A 29. B 30. C
31. B 32. B 33. A 34. D 35. A 36. C 37. A 38. B 39. A 40. D
41. D 42. D 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. B 49. B 50. C

Mã đề 119

1. D 2. C 3. C 4. D 5. D 6. C 7. A 8. C 9. B 10. B
11. B 12. A 13. D 14. C 15. C 16. A 17. B 18. D 19. A 20. D
21. D 22. B 23. B 24. B 25. C 26. A 27. D 28. A 29. C 30. C
31. B 32. B 33. D 34. C 35. A 36. B 37. A 38. D 39. A 40. B
41. C 42. D 43. D 44. B 45. C 46. A 47. D 48. B 49. A 50. B

Mã đề 120

1. B 2. A 3. A 4. B 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. D
11. B 12. B 13. A 14. A 15. D 16. D 17. C 18. C 19. D 20. D
21. C 22. C 23. D 24. C 25. A 26. D 27. B 28. D 29. A 30. A
31. B 32. D 33. D 34. C 35. C 36. D 37. B 38. C 39. A 40. B
41. C 42. B 43. C 44. A 45. C 46. D 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề 121

1. A 2. D 3. A 4. A 5. C 6. D 7. C 8. C 9. A 10. C
11. B 12. C 13. B 14. D 15. D 16. D 17. B 18. D 19. A 20. B
21. C 22. B 23. C 24. C 25. B 26. D 27. B 28. D 29. A 30. D
31. C 32. D 33. C 34. D 35. A 36. D 37. C 38. B 39.  B 40. A
41. A 42. C 43. A 44. B 45. B 46. A 47. A 48. D 49. B 50. A

Mã đề 122

1. A 2. A 3. C 4. A 5. C 6. C 7. B 8. D 9. C 10. D
11. D 12. C 13. B 14. A 15. B 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D
21. B 22. B 23. D 24. D 25. C 26. C 27. D 28. B 29. D 30. B
31. D 32. D 33. B 34.  C 35. B 36. B 37. C 38. D 39. D 40. C
41. B 42. D 43. B 44. B 45. C 46. D 47. B 48. C 49. D 50. D

Mã đề 123

1. B 2. A 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. B 9. A 10. C
11. B 12. A 13. C 14. B 15. B 16. C 17. D 18. C 19. D 20. A
21. B 22. A 23. B 24. A 25. D 26. B 27. D 28. A 29. A 30. C
31. D 32. A 33. C 34.  D 35. C 36. D 37. B 38. C 39. D 40. B
41. D 42. A 43. A 44. D 45. C 46. A 47. B 48. D 49. C 50. D

Mã đề 124

1. C 2. D 3. A 4. C 5. B 6. D 7. B 8. A 9. C 10. B
11. B 12. D 13. A 14. A 15. B 16. C 17. C 18. B 19. B 20. D
21. D 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. C 29. B 30. A
31. A 32. B 33. C 34. B 35. C 36. D 37. C 38. C 39. A 40. A
41. A 42. D 43. A 44. D 45. B 46. D 47. B 48. A 49. D 50. A

Xem thêm: Tổng hợp 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán tại đây

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn toán

Các thí sinh lần lượt ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái vì đã hoàn thành tốt môn Toán trong kì thi THPT Quốc gia 2020. Đề thi Toán năm 2020 được đánh giá là vừa sức với tất cả các bạn học sinh. Đặc biệt, phần Toán đại đã có nhiều câu lấy điểm hơn năm trước. Phần Toán hình không có gì thay đổi nhiều so với trước đó. Đề thi có sự phân hóa rõ ở 5 câu cuối cùng. Đây là phần để các bạn học sinh có thể đạt được điểm cao trong bài thi của mình.

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn toán trang 1
Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn toán trang 1
Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn toán trang 2
Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn toán trang 2
Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn toán trang 3
Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn toán trang 3
Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn toán trang 4
Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn toán trang 4
Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn toán trang 5
Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn toán trang 5

Tổng hợp 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn toán

Đề thi Toán THPT quốc gia năm 2019 được đánh giá là khá sát đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, có 5 câu cuối tương đối khó và dài, đây là phần phân loại điểm  của những bạn học sinh giỏi và chắc kiến thức.

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn toán trang 1
Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn toán trang 1
Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn toán trang 2
Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn toán trang 2
Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn toán trang 3
Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn toán trang 3
Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn toán trang 4
Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn toán trang 4

 

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn toán trang 5
Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn toán trang 5

Nội dung của 35 câu đầu đề thi là những kiến thức rất cơ bản. Có thể kể đến như công thức logarit, nguyên hàm, tích phân cơ bản, công thức tính thể tích khối đa diện, véc tơ trong không gian,...Câu hỏi thực tế cũng chỉ gồm 1 câu và không khó. Phổ điểm của các sĩ tử có thể nhích cao hơn ở mức 6 - 8 điểm. Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán đã giải quyết được phân loại nhóm học sinh Khá - Giỏi.

Xem thêm: Tổng hợp 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán tại đây

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn toán

Với năm 2018, đề thi Toán THPT có tính phân loại cao giữa các nhóm học sinh. Tuy nhiên, không phân hóa rõ rệt giữa học sinh khá và giỏi. Đề thi THPT quốc gia 2018 có nhận định chắc nịch “Không một giáo viên nào có thể giải 20 câu cuối trong 90”. Các bạn thí sinh không thể khoanh bừa hoặc dùng phương pháp loại trừ. Bắt buộc phải giải như khi làm tự luận mới đưa ra được đáp án chính xác. Đối với những người chỉ đặt mục tiêu đủ điểm xét nghiệp không quá khó. Để xét tuyển đại học thì sẽ khó hơn đề minh họa trước đó rất nhiều.

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn toán trang 1
Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn toán trang 1
Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn toán trang 2
Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn toán trang 2
Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn toán trang 3
Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn toán trang 3
Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn toán trang 4
Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn toán trang 4
Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn toán trang 5
Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn toán trang 5

Xem thêm: Tổng hợp 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán tại đây

Có thể thấy mỗi năm, tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà đề thi THPT quốc gia môn toán trở nên khó hoặc dễ hơn. Tuy nhiên, các thí sinh không nên chủ quan hay phụ thuộc quá nhiều vào đề minh họa. Để làm được bài thi đạt được kết quả cao, ngoài việc nắm vững kiến thức, đề thi còn đòi hỏi các thí sinh cần có tư duy và sự linh hoạt khi tìm kiếm phương pháp giải nhanh. Chính vì thế các bạn học sinh 2k5 nên ôn tập kĩ đa dạng đề, tham khảo kĩ đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mới nhất và nắm thật chắc kiến thức 12.

CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT

BẰNG QUỐC GIA ANH – HỌC NHANH, NGHỀ TỐT

Facebook: https://www.facebook.com/fptbtec

Tiktok: https://www.tiktok.com/@fpt_btec

IG: https://www.instagram.com/btecfpt

Hotline: 032 960 5828

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn