Vì sao nhiều người lựa chọn học BTEC?

14/09/2017

Có một vài lý do tại sao bạn có thể muốn chọn BTEC hơn là các chương trình đào tạo tiêu chuẩn khác. Thứ nhất, chúng được công nhận bởi một số lượng lớn các công ty trong nhiều ngành ...