Quản trị kinh doanh (Management)

TỔNG QUAN

Việt Nam đang phát triển nền kinh tế thị trường, việc gặp gỡ và giao thương với các nước khác trở nên thường xuyên hơn nên đối với bạn trẻ lựa chọn chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn. Kết hợp với trình độ tiếng Anh giỏi, giao tiếp tốt cùng đối tác quốc tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp dễ dàng tìm kiếm cho mình cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Với lợi thế về ngôn ngữ và môi trường học tập quốc tế, SV Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT sẽ được trang bị phương pháp làm việc cũng như các kỹ năng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Việc được trải nghiệm trong các dự án thực tế, giúp sinh viên Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT có thể tự tin làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp.

 

No

(STT)

Semester

(Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (

môn)

Credit

(Tín chỉ)

Hours

(Giờ)

1

 

 

1

Business and the Business Environment

(Kinh doanh và Môi trường Kinh doanh)

T/618/5032

15

60

2

Marketing Processes and Planning (Kế hoạch và quy trình Marketing)

A/618/5033

15

60

Total hours of semester 1

120

3

 

 

2

Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)

J/618/5035

15

60

4

Leadership and Management (Lãnh đạo

và quản trị)

L/618/5036

15

60

5

Accounting Principles (Nguyên lý kế

toán)

Y/618/5038

15

60

Total hours of semester 2

180

 

6

 

 

 

3

Managing a Successful Business Project

(Pearson Set) (Quản trị dự án kinh doanh)

 

D/618/5039

 

15

 

60

7

Business Law (Luật kinh doanh)

H/617/0736

15

60

8

Entreprenerial Ventures (Khởi sự Kinh

doanh)

A/618/5047

15

60

Total hours of semester 3

180

9

 

 

 

4

Organizational Behavior (Hành vi tổ

chức)

A/618/5064

15

60

10

Statistics for Management (Thống kê kinh tế)

R/508/0570

15

60

11

Global Business Environment (Môi trường kinh doanh toàn cầu)

M/618/5076

15

60

Total hours of semester 4

180

12

5

Understanding and Leading Change

(Hiểu và lãnh đạo sự thay đổi)

K/618/5075

15

60

 

13

 

Principles of Operations Management

(Nguyên tắc quản lý vận hành)

A/618/5078

15

60

14

Sales Management (Quản trị bán hàng)

A/618/5131

15

60

Total hours of semester 5

180

15

6

Research Project (Pearson Set) (Đồ án

tốt nghiệp)

H/618/5060.1

30

120

Total hours of semester 6

120

Total hours

960

 • Các môn học chuyên sâu chuyên ngành Quản trị kinh doanh:

- Business and the Business Environment (Kinh doanh và Môi trường Kinh doanh)

- Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)

- Managing a Successful Business Project (Quản trị dự án kinh doanh)

- Business Law (Luật kinh doanh)

Entreprenerial Ventures (Khởi sự Kinh Doanh)

- Organizational Behavior (Hành vi tổ chức)

 

 • Tiếng Anh dự bị : 5 level, mỗi level 2 tháng ( thời gian học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên)

 

 • Thời gian học chuyên ngành: 2 năm

 

 • Số kỳ học : 6 kỳ

 

 • Số tín chỉ: 240 tín chỉ

 

 • Số dự án : 2+ dự án lớn nhỏ tuỳ thuộc vào từng môn học  (Trung bình mỗi môn học có 1 dự án và một đồ án tốt nghiệp)

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT:

 • Hoàn thiện học vấn bậc Trung học phổ thông
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học
 • Sinh viên hệ chính quy các trường trung cấp, sơ cấp nghề (yêu cầu có bằng tốt nghiệp THPT)

Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT hiện đang đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại:

 • Hà Nội: Toà nhà BTEC FPT, Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Đà Nẵng:

     66B Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Tòa nhà Savico Building)

 • TP. Hồ Chí Minh:

    205 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 

Nội dung

TỔNG QUAN

Việt Nam đang phát triển nền kinh tế thị trường, việc gặp gỡ và giao thương với các nước khác trở nên thường xuyên hơn nên đối với bạn trẻ lựa chọn chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn. Kết hợp với trình độ tiếng Anh giỏi, giao tiếp tốt cùng đối tác quốc tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp dễ dàng tìm kiếm cho mình cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Với lợi thế về ngôn ngữ và môi trường học tập quốc tế, SV Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT sẽ được trang bị phương pháp làm việc cũng như các kỹ năng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Việc được trải nghiệm trong các dự án thực tế, giúp sinh viên Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT có thể tự tin làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp.

 

Tiến độ đào tạo

No

(STT)

Semester

(Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (

môn)

Credit

(Tín chỉ)

Hours

(Giờ)

1

 

 

1

Business and the Business Environment

(Kinh doanh và Môi trường Kinh doanh)

T/618/5032

15

60

2

Marketing Processes and Planning (Kế hoạch và quy trình Marketing)

A/618/5033

15

60

Total hours of semester 1

120

3

 

 

2

Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)

J/618/5035

15

60

4

Leadership and Management (Lãnh đạo

và quản trị)

L/618/5036

15

60

5

Accounting Principles (Nguyên lý kế

toán)

Y/618/5038

15

60

Total hours of semester 2

180

 

6

 

 

 

3

Managing a Successful Business Project

(Pearson Set) (Quản trị dự án kinh doanh)

 

D/618/5039

 

15

 

60

7

Business Law (Luật kinh doanh)

H/617/0736

15

60

8

Entreprenerial Ventures (Khởi sự Kinh

doanh)

A/618/5047

15

60

Total hours of semester 3

180

9

 

 

 

4

Organizational Behavior (Hành vi tổ

chức)

A/618/5064

15

60

10

Statistics for Management (Thống kê kinh tế)

R/508/0570

15

60

11

Global Business Environment (Môi trường kinh doanh toàn cầu)

M/618/5076

15

60

Total hours of semester 4

180

12

5

Understanding and Leading Change

(Hiểu và lãnh đạo sự thay đổi)

K/618/5075

15

60

 

13

 

Principles of Operations Management

(Nguyên tắc quản lý vận hành)

A/618/5078

15

60

14

Sales Management (Quản trị bán hàng)

A/618/5131

15

60

Total hours of semester 5

180

15

6

Research Project (Pearson Set) (Đồ án

tốt nghiệp)

H/618/5060.1

30

120

Total hours of semester 6

120

Total hours

960

 • Các môn học chuyên sâu chuyên ngành Quản trị kinh doanh:

- Business and the Business Environment (Kinh doanh và Môi trường Kinh doanh)

- Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)

- Managing a Successful Business Project (Quản trị dự án kinh doanh)

- Business Law (Luật kinh doanh)

Entreprenerial Ventures (Khởi sự Kinh Doanh)

- Organizational Behavior (Hành vi tổ chức)

 

Thời gian đào tạo

 • Tiếng Anh dự bị : 5 level, mỗi level 2 tháng ( thời gian học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên)

 

 • Thời gian học chuyên ngành: 2 năm

 

 • Số kỳ học : 6 kỳ

 

 • Số tín chỉ: 240 tín chỉ

 

 • Số dự án : 2+ dự án lớn nhỏ tuỳ thuộc vào từng môn học  (Trung bình mỗi môn học có 1 dự án và một đồ án tốt nghiệp)

Thông tin tuyển sinh

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT:

 • Hoàn thiện học vấn bậc Trung học phổ thông
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học
 • Sinh viên hệ chính quy các trường trung cấp, sơ cấp nghề (yêu cầu có bằng tốt nghiệp THPT)

Cơ sở đào tạo

Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT hiện đang đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại:

 • Hà Nội: Toà nhà BTEC FPT, Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Đà Nẵng:

     66B Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Tòa nhà Savico Building)

 • TP. Hồ Chí Minh:

    205 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 

Khung chương trình đào tạo

Business and the Business Environment (Kinh doanh và MT Kinh doanh)
Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)
Managing a Successful Business Project (Quản trị dự án kinh doanh)
Business Law (Luật kinh doanh)
Organizational Behavior (Hành vi tổ chức)

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu
Chuyên viên phân tích thị trường, marketing quốc tế
Chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế
Chuyên viên quản lý dự án
 Chuyên viên nhân sự
 Chuyên viên thanh toán quốc tế
 Nhân viên chăm sóc khách hàng
 Nhân viên vận hành kho

 • Thời gian 2 năm
 • Số học kỳ 6 kỳ
 • Số tín chỉ 240
 • Dự án lớn thực tế 2+

Dự án sinh viên

Ngành Quản trị kinh doanh

98%

Sinh viên có việc làm
ngay sau khi tốt nghiệp

2 năm

Học nhanh, có việc làm
sơm, nghề nghiệp tốt

700+

Bằng Anh quốc được công
nhận tại 700+ trường Đại
học toàn thế giới

 • Đăng ký giữ chỉ tiêu
 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn