Đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh mới nhất (Có Đáp Án)

17:46 20/04/2023

Tổng hợp trọn bộ đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh mới nhất (Có đáp án). Theo bộ Giáo dục và Đào tạo, phương thức tổ chức các môn thi và bài thi của kì thi THPT Quốc gia sẽ đều được giữ ổn định. Phần lớn nội dung trong đề nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12. Dưới đây là đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh mới nhất (Có đáp án) giúp các bạn học sinh tra cứu nhanh kết quả.

Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh

Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh
Ma trận đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh

Đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh

Đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh năm nay được đánh giá là dễ, không quá khó khăn. Thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức có thể dễ dàng làm được 7-8 điểm. Hãy cùng BTEC FPT xem qua đề thi môn Anh năm nay:

Đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh đề 401 trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh đề 401 trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh đề 401 trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh đề 401 trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh đề 401 trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh đề 401 trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh đề 401 trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh đề 401 trang 4

Đáp án và 24 đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh
Đáp án đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh

Full 24 mã đề thi thpt quốc gia 2023 môn Anh

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Anh

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Anh gồm 50 câu trắc nghiệm với các dạng bài tương tự đề thi tốt nghiệp môn Anh 2022. Đề thi vẫn giữ được tính ổn định về cấu trúc. So với đề thi năm 2021, đề thi không có nhiều sự thay đổi về cả mức độ và các dạng câu hỏi.

👉 Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn anh mới nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2023 môn anh
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2023 môn anh mới nhất
👉 Xem thêm: Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh thi thpt quốc gia 2023

 

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn anh trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn anh trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn anh trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn anh trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn anh trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn anh trang 3

Banner TNNN2 1

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn anh trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn anh trang 4

Đề thi có khoảng 80% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Các câu hỏi về kiến thức ngữ pháp và một số câu quen thuộc với thí sinh trong quá trình học và ôn tập lớp 12. Phần bài đọc không xuất hiện nhiều cụm từ nâng cao hay khó khăn về lối văn nên học sinh sẽ dễ dàng nắm được nội dung và tìm kiếm thông tin nhanh hơn.

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 401

Mã đề: 401

1. C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.B 18.B 19.B 20.D
21.D 22.B 23.B 24.B 25.D 26.B 27.B 28.B 29.A 30.B
31.C 32.B 33.A 34.D 35.A 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.B 42.A 43.A 44.A 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.D

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 402

Mã đề: 402 

1.D 2.C 3.A 4.A 5.A 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C
11.A 12.D 13.C 14.B 15.B 16.A 17.A 18.B 19.C 20.D
21.D 22.C 23.C 24.C 25.D 26.A 27.D 28.B 29.B 30.A
31.D 32.B 33.C 34.A 35.A 36.C 37.B 38.C 39.B 40.A
41.C 42.C 43.A 44.D 45.C 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 403

Mã đề: 403 

1. C 2.C 3.B 4.A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. D 10. A
11. D 12. B 13. C 14. C 15. C 16. D 17. D 18. D 19. C 20. B
21. C 22. C 23. D 24. B 25. D 26.D 27.B 28.C 29.B 30.C
31. C 32. B 33. D 34. B 35. C 36. C 37. D 38. B 39. B 40. D
41. D 42. B 43. D 44. D 45. C 46.A 47.A 48. B 49. D 50. B

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 404

Mã đề: 404 

1.B 2.D 3.C 4.D 5. A 6. A 7. A 8. D 9. D 10. B
11. D 12. C 13. C 14. B 15. C 16. B 17. A 18. B 19. C 20. B
21. A 22. A 23. C 24. A 25. C 26. D 27.B 28.D 29.C 30.B
31.C 32.A 33.A 34.B 35.A 36. B 37. C 38. A 39. A 40. B
41. A 42. C 43. B 44.C 45.C 46.A 47.C 48.A 49.B 50.C

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 405

Mã đề: 405 

1.A 2.D 3.D 4.B 5.A 6.C 7.A 8.B 9.D 10.C
11.B 12.C 13.C 14.C 15.D 16.A 17.D 18.C 19.B 20.B
21.B 22.D 23.C 24.D 25.C 26.D 27.B 28.D 29.D 30.A
31.B 32.B 33.C 34.D 35.C 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.B 43.C 44.D 45.A 46.C 47.A 48.C 49.B 50.B

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 406

Mã đề: 406 

1.C 2.A 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.B
11.D 12.C 13.B 14.B 15.A 16.B 17.D 18.C 19.B 20.D
21.A 22. A 23. D 24. A 25. B 26. B 27.B 28.B 29.A 30.C
31.B 32.C 33.A 34.D 35.B 36. A 37. A 38. D 39. B 40. C
41. C 42. C 43.B 44.D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.C 50.A

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 407

Mã đề: 407 

1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.D 8.C 9.D 10.A
11.C 12.D 13.A 14.B 15.C 16.A 17.B 18.C 19.A 20.B
21.C 22.D 23.A 24.A 25.B 26.B 27.C 28.D 29.A 30.D
31.C 32.C 33.A 34.B 35.B 36.B 37.C 38.D 39.B 40.C
41.B 42.D 43.C 44.D 45.D 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 408

Mã đề: 408 

1.D 2.A 3.D 4.C 5.D 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C
11.D 12.B 13.C 14.A 15.B 16.A 17.A 18.A 19.B 20.A
21.C 22.C 23.B 24.A 25.B 26.C 27.C 28.A 29.A 30.B
31.C 32.B 33.A 34.C 35.C 36.B 37.C 38.C 39.A 40.B
41.C 42.B 43.C 44.B 45.A 46.C 47.C 48.A 49.B 50.B

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 409

Mã đề: 409 

1.A 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.C 9.D 10.B
11.A 12.D 13.D 14.A 15.D 16.B 17.B 18.D 19.A 20.A
21.D 22.C 23.D 24.C 25.B 26.D 27.B 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.D 34.C 35.D 36.C 37.C 38.D 39.B 40.A
41.A 42.B 43.C 44.A 45.C 46.A 47.C 48.B 49.A 50.B

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 410

Mã đề: 410 

1.C 2.B 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C
11.D 12.C 13.B 14.D 15.D 16.D 17.C 18.B 19.B 20.D
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.D 27.B 28.D 29.B 30.C
31.D 32.C 33.C 34.C 35.B 36.D 37.A 38.C 39.D 40.D
41.D 42.A 43.C 44.A 45.A 46.B 47.B 48.A 49.C 50.C

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 411

Mã đề: 411 

1.A 2.A 3.D 4.A 5.C 6.C 7.B 8.A 9.C 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.B
21.A 22.C 23.D 24.B 25.B 26.A 27.C 28.A 29.B 30.C
31.C 32.C 33.B 34.D 35.D 36.D 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.D 43.C 44.D 45.D 46.B 47.B 48.C 49.B 50.D

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 412

Mã đề: 412

1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.C 20.C
21.D 22.C 23.D 24.D 25.A 26.A 27.B 28.A 29.D 30.D
31.B 32.C 33.C 34.A 35.D 36.C 37.D 38.A 39.C 40.C
41.B 42.A 43.A 44.D 45.D 46.A 47.A 48.C 49.D 50.D

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 413

Mã đề: 413

1.D 2.D 3.C 4.A 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.B 15.D 16.C 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.A 28.B 29.A 30.B
31.B 32.D 33.B 34.A 35.D 36.A 37.A 38.D 39.A 40.B
41.D 42.D 43.A 44.B 45.B 46.A 47.C 48.A 49.B 50.B

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 414

Mã đề: 414 

1.C 2.A 3.D 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B
11.B 12.C 13.B 14.C 15.D 16.B 17.D 18.B 19.D 20.A
21.C 22.D 23.B 24.D 25.B 26.A 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.C 33.B 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.D 40.A
41.A 42.A 43.D 44.A 45.B 46.D 47.B 48.A 49.B 50.B

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 415

Mã đề 415:

1. C 2. B 3. C 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. A 16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
21. B 22. C 23. B 24.B 25.D 26. D 27. A 28. B 29. D 30. B
31. B 32. C 33. D 34. A 35. D 36. B 37. B 38. D 39. B 40. D
41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. B 48. C 49. C 50. D

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 416

Mã đề: 416 

1.C 2.A 3.D 4.A 5.A 6.B 7.A 8.D 9.D 10.C
11.A 12.D 13.C 14.B 15.C 16.B 17.B 18.A 19.C 20.B
21.C 22.A 23.B 24.D 25.D 26.D 27.C 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.B 34.C 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.B
41.D 42.C 43.A 44.B 45.B 46.D 47.B 48.D 49.A 50.B

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 417

Mã đề: 417 

1.A 2.B 3.D 4.B 5.D 6.D 7.C 8.D 9.D 10.B
11.A 12.D 13.B 14.D 15.A 16.B 17.C 18.A 19.D 20.D
21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.A 27.C 28.A 29.C 30.C
31.D 32.B 33.B 34.D 35.D 36.C 37.A 38.B 39.A 40.A
41.D 42.C 43.C 44.A 45.C 46.B 47.A 48.B 49.C 50.C

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 418

Mã đề: 418 

1. B 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. B 9. C 10. D
11. D 12. D 13. A 14. D 15. A 16. D 17. D 18. B 19. A 20. D
21. B 22. D 23. B 24. A 25. B 26. C 27. C 28. D 29. C 30. B
31. D 32. C 33. A 34.B 35. A 36. C 37. D 38. C 39. A 40. B
41. A 42. C 43. B 44. B 45. A 46. C 47. C 48. B 49. A 50. A

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 419

Mã đề: 419 

1.B 2.A 3.A 4.B 5.D 6.B 7.A 8.A 9.D 10.B
11.C 12.B 13.C 14.C 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.A
21.D 22.B 23.A 24.A 25.D 26.C 27.D 28.C 29.C 30.B
31.C 32.D 33.C 34.B 35.B 36.D 37.A 38.C 39.C 40.D
41.D 42.D 43.B 44.A 45.B 46.A 47.A 48.C 49.A 50.B

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 420

Mã đề: 420 

1. C 2. B 3. A 4. C 5. A 6.A 7. A 8. D 9. A 10. B
11. B 12. B 13. A 14. B 15. B 16. A 17. A 18. D 19. D 20. C
21. D 22. D 23. C 24. C 25. A 26. C 27. D 28. A 29. C 30. C
31. 32. 33. 34. 35. C 36. B 37. B 38. C 39. C 40. C
41. C 42. B 43. A 44. A 45. A 46. C 47. A 48. C 49. B 50. C

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 421

Mã đề: 421 

1. D 2. A 3. A 4. C 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. C
11. C 12. A 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. D 19. B 20. D
21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. B 29. D 30. D
31. C 32. B 33. D 34. D 35. C 36. C 37. D 38. B 39. D 40. D
41. B 42. C 43. C 44. D 45. B 46. D 47. D 48. A 49. C 50. A

banner hoc bong 1

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 422

Mã đề: 422 

1.A 2.B 3.A 4.C 5.D 6.C 7.A 8.A 9.D 10.D
11.C 12.B 13.A 14.D 15.C 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B
21.A 22.B 23.D 24.B 25.D 26.D 27.A 28.C 29.A 30.A
31.A 32.C 33.C 34.C 35.D 36.D 37.D 38.C 39.A 40.A
41.C 42.A 43.D 44.B 45.A 46.C 47.A 48.D 49.B 50.A

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 423

Mã đề: 423 

1.D 2.D 3.B 4.A 5.C 6.A 7.D 8.B 9.B 10.B
11.C 12.D 13.C 14.D 15.D 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21.C 22.D 23.D 24.C 25.C 26.B 27.B 28.D 29.B 30.B
31.D 32.B 33.B 34.B 35.C 36.C 37.D 38.C 39.C 40.C
41.C 42.A 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.A 49.B 50.B

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh mã đề 424

Mã đề: 424 

1.C 2.B 3.B 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A 9.A 10.C
11.A 12.D 13.A 14.C 15.A 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.C 24.D 25.C 26.A 27.D 28.C 29.D 30.C
31.A 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.D 40.C
41.C 42.D 43.C 44.D 45.A 46.D 47.D 48.B 49.A 50.B

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Anh

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Anh nhìn chung có 80% câu hỏi chỉ ở mức nhận biết. Đề thi bám sát cấu trúc của đề thi và dễ dàng đáp ứng nguyện vọng tốt nghiệp THPT. Các câu hỏi trong đề chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 và bám sát kiến thức.

Đề thi thpt quốc gia 2021 môn anh trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn anh trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn anh trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn anh trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn anh trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn anh trang 3
đề thi thpt quốc gia 2021 môn anh trang 4
đề thi thpt quốc gia 2021 môn anh trang 4

Khi so sánh với đề thi tốt nghiệp THPT 2020, đề thi 2021 môn Anh sẽ dễ thở hơn. Đề thi hầu hết gồm các từ cơ bản, xuất hiện trong sách giáo khoa. Phần lớn là các dạng bài để gỡ điểm, các thí sinh có thể đạt điểm tối đa ở những nội dung này. Về phân hóa học sinh, các câu hỏi đã phân hóa tốt là các câu hỏi về từ vựng.

Đáp án tất cả mã đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2021

MÔN ANH – Mã đề: 401

1. A 2. C 3. A 4. A 5. B 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B
11. B 12. A 13. A 14. C 15. D 16. C 17. B 18. D 19. B 20. C
21. C 22. D 23. A 24. C 25. A 26. D 27. D 28. D 29. C 30. A
31. C 32. B 33. C 34. D 35. A 36. A 37. B 38. B 39. B 40.D
41.B 42. D 43. B 44. B 45. D 46. D 47. B 48. D 49. C 50. A

MÔN ANH – Mã đề: 402

1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. C
11. A 12. B 13. A 14. D 15. B 16. D 17. D 18. D 19. A 20. B
21. A 22. B 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. D 30. A
31. D 32. D 33. D 34. A 35. A 36. A 37. B 38. A 39. B 40. D
41. A 42. B 43. B 44. D 45. C 46. B 47. B 48. A 49. A 50. D

MÔN ANH – Mã đề: 403

1. B 2. C 3. B 4. B 5. A 6. D 7. D 8. A 9. B 10. D
11. A 12. D 13. C 14. D 15. B 16. B 17. C 18. C 19. B 20. D
21. A 22. A 23. A 24. B 25. C 26. B 27. A 28. D 29. A 30. B
31. C 32. D 33. B 34. A 35. C 36. C 37. D 38.  C 39. D 40. D
41.  C 42. D 43. C 44. B 45. B 46. D 47. A 48.  C 49. D 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 404

1. D 2. A 3. B 4. C 5. D 6. C 7. B 8. B 9. C 10. D
11. B 12. C 13. C 14. B 15. D 16.D 17. A 18. B 19. C 20. B
21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. C 30. B
31. A 32. C 33. A 34. B 35. B 36. B 37. C 38.  A 39. A 40. C
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. A 47. B 48.  B 49. A 50. A

MÔN ANH – Mã đề: 405

1. D 2.  C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. C 8.  D 9. B 10. C
11. D 12. C 13.  A 14. D 15. C 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B
21. D 22. D 23. C 24. A 25. C 26. C 27. C 28.  A 29. B 30. B
31. D 32. A 33. C 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. B 40. B
41.  A 42. B 43. A 44. A 45. B 46. D 47. B 48. A 49. A 50. D

MÔN ANH – Mã đề: 406

1. A 2.  A 3.  C 4. D 5. B 6. D 7. B 8. B 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. A
21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. A
31. D 32. B 33. B 34. A 35. A 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A
41.  D 42. C 43. D 44. C 45. D 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 407

1. A 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. C
11. B 12. C 13. C 14. B 15. A 16. C 17. B 18. B 19. C 20. D
21. B 22. A 23. A 24. B 25. D 26. A 27. B 28. B 29.  B 30.  D
31. B 32. D 33. D 34.B 35. C 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A
41.  B 42. D 43. A 44.  D 45.  C 46. D 47. A 48. A 49.  C 50.  C

MÔN ANH – Mã đề: 408

1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. D 16. B 17. D 18. A 19. C 20. A
21. B 22. C 23. B 24. C 25. C 26. C 27. D 28. A 29. B 30. D
31. C 32. A 33. C 34. A 35. D 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A
41. C 42. C 43. C 44. D 45. C 46.  C 47.  D 48. B 49. C 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 409

1. D 2. D 3. B 4. B 5. D 6. B 7. C 8. B 9. A 10. C
11. C 12. C 13. D 14. A 15. A 16. D 17. B 18. B 19. A 20. A
21. D 22. D 23. A 24. A 25. B 26.  A 27. D 28. D 29. D 30. B
31. D 32. B 33. B 34. A 35.  D 36.  D 37. B 38. B 39. B 40. A
41. B 42.  B 43. A 44. A 45. B 46. A 47.  D 48.  C 49.  A 50. A

MÔN ANH – Mã đề: 410

1. D 2. D 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. C
11. D 12. D 13. C 14.  A 15. D 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B
21. C 22. B 23. C 24. B 25. B 26. C 27. D 28. B 29.  A 30. A
31. A 32. C 33. D 34.  C 35. C 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A
41.  C 42.  C 43. C 44. A 45.  D 46. C 47. B 48.  B 49. D 50. A

MÔN ANH – Mã đề: 411

1. B 2. A 3. D 4. D 5. B 6. A 7. C 8. A 9. B 10. D
11. C 12. A 13. C 14. D 15. C 16. B 17. C 18. C 19. D 20. C
21. C 22. C 23. B 24. D 25. B 26. D 27. B 28. C 29. D 30. B
31. D 32. B 33. A 34. B 35. A 36.  B 37.  A 38. B 39. A 40. C
41. D 42. B 43. A 44. A 45. A 46.  C 47. C 48. A 49. C 50. D

MÔN ANH – Mã đề: 412

1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A 10. D
11. C 12. C 13. C 14. A 15. D 16. D 17. D 18. C 19. B 20. C
21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. D 27. B 28. A 29. C 30. A
31. B 32. D 33. D 34. A 35. A 36. B 37. D 38. B 39. D 40. B
41. B 42. C 43. C 44. B 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D

MÔN ANH – Mã đề: 413

1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. D 7. B 8.  D 9. D 10. B
11. B 12. A 13. B 14. D 15. D 16.A 17. D 18. C 19. A 20. A
21. C 22. D 23. D 24. A 25. D 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. C 37. A 38. C 39. C 40. A
41.  A 42. A 43. C 44. C 45. A 46. A 47. D 48.  C 49. A 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 414

1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. C 7. A 8. B 9. B 10. B
11. D 12. C 13. C 14. C 15. B 16. D 17. B 18. A 19. B 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. C 29. D 30 .C
31. B 32. D 33. B 34. B 35. C 36.  B 37. C 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43. B 44. B 45. D 46.  D 47.  D 48. A 49. C 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 415

1. A 2. D 3. D 4. B 5.B 6. A 7. A 8. A 9.B 10. C
11. A 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. B 20. D
21. C 22. C 23. D 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. B 30. C
31. D 32. A 33. A 34. A 35. C 36. D 37. D 38. A 39. C 40. B
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A 49. C 50. D

MÔN ANH – Mã đề: 416

1. D 2. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A 9. D 10. C
11. C 12. C 13. B 14. A 15. D 16. C 17. A 18. C 19. A 20. B
21. D 22. D 23. B 24. D 25. C 26. C 27. B 28. B 29. B 30. D
31. D 32. D 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. C 39. C 40. B
41. D 42. D 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 417

1. C 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. B 8. A 9. C 10. D
11. A 12. C 13. D 14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. D 20. D
21. D 22. A 23. B 24. C 25. C 26. D 27. A 28. D 29. D 30. C
31. D 32. D 33. A 34. A 35. D 36. D 37. A 38. D 39. A 40. D
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46.  A 47.  C 48. D 49. A 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 418

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. B 8. C 9. C 10. A
11. D 12. B 13. A 14. B 15. B 16. B 17. D 18. B 19. D 20. C
21. A 22. B 23. C 24. C 25. D 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C
31. C 32. D 33. D 34. A 35. D 36. C 37. A 38. A 39.  A 40. D
41. A 42. A 43. D 44. C 45. A 46.  A 47.  A 48. B 49. B 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 419

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. D
11. A 12. D 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. B 19. D 20. C
21. B 22. C 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. C 29. A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. B 35. B 36. B 37. A 38. A 39. B 40. A
41. A 42. B 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. C 49. C 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 420

1. A 2.  C 3. D 4.  C 5. B 6. C 7. C 8. A 9. D 10. D
11. C 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. C 19. A 20. A
21. A 22. D 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. B 29. C 30. D
31. D 32. C 33. B 34. B 35. C 36. B 37. B 38. D 39. A 40. D
41.  C 42. B 43.D 44. D 45. A 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 421

1. D 2. C 3. B 4. C 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. A
11. A 12. D 13. D 14. B 15. A 16. B 17. C 18. B 19. B 20. B
21. A 22. A 23. B 24. B 25. A 26. C 27. B 28. A 29. A 30. D
31. C 32. C 33. A 34. A 35. A 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C
41. C 42. A 43. C 44.  A 45. B 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 422

1. D 2. D 3. A 4.B 5. A 6.  A 7. B 8. C 9.  B 10. D
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. D
21. A 22. A 23.  D 24. C 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. B 32. D 33. A 34.A 35. C 36. B 37. B 38. C 39.  A 40. C
41. B 42.  B 43. B 44. C 45. A 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 423

1. A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B
11. A 12. B 13. A 14. C 15. B 16. D 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. D 23. A 24. D 25. C 26.  C 27. D 28. C 29.A 30.C
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36.  C 37.  A 38. D 39. D 40. B
41. A 42. D 43. D 44. B 45. C 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 424

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. A 7. C 8. B 9. D 10.B
11.D 12. B 13. A 14. C 15. B 16. A 17. D 18. A 19. B 20. A
21. D 22. C 23. C 24. A 25. A 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A
31. B 32. A 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D 38. C 39. C 40. D
41. C 42. C 43. D 44. C 45. D 46. D 47. D 48. B 49. C 50. B

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh

Với đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh, cấu trúc của đề không có sự thay đổi so với đề của những năm trước. Các kiến thức từ học kỳ I đến học kỳ II của chương trình lớp 12 được phân bổ đều trong đề. Vì các câu hỏi phần lớn nằm ở mức độ nhận biết và thông hiểu nên chỉ cần học chắc và ôn tập kĩ thì không khó để đạt được điểm 7. Để đạt 8 điểm trở lên, bạn cần luyện tập kĩ phần đọc hiểu, nâng cao vốn từ. Trong đề thi có sự xuất hiện 30% là câu hỏi ở mức vận dụng nâng cao. Tuy nhiên chỉ chiếm 1 điểm nên không ảnh hưởng nhiều đến các bạn học sinh.

Đề thi thpt quốc gia 2020 môn anh trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn anh trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn anh trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn anh trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn anh trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn anh trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn anh trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn anh trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn anh trang 5
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn anh trang 5

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Anh

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Anh được cho là độ khó không giảm so với năm 2018. Đề thi vẫn chứa số lượng câu là gồm 50 câu, tăng 2 câu ngữ pháp trong phần hoàn thành câu và giảm bớt 2 câu đọc hiểu. Kiến thức phần lớn nằm trong chương trình lớp 12 cùng các chuyên đề ngữ pháp quen thuộc và từ vựng. Nhìn tổng quan đề thi sẽ có 60% cơ bản và 40% là nâng cao. Chính vì thế, ngoài nắm chắc các kiến thức cơ bản, học sinh muốn đạt điểm cao cần ôn luyện nhiều hơn vào phần đọc hiểu.

Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh trang 5
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh trang 5

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Anh

Với đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Anh, Bộ GD-ĐT đã tăng số câu hỏi phân hóa nhằm đảm bảo tính phân hóa khi xét tuyển vào các trường đại học. Số lượng câu hỏi và thời gian làm bài đều không có sự thay đổi. Sự thay đổi có thể thấy rõ trong phần từ vựng trong đề bởi xuất hiện nhiều từ vựng mới lạ. Đề thi môn Anh năm 2018 được cho là khó hơn năm 2017. Nội dung câu hỏi rất thực tiễn và quen thuộc với các thí sinh. Tóm lại, số lượng thí sinh đạt được điểm 10 sẽ ít hơn nhiều so với năm 2017.

Đề thi thpt quốc gia 2018 môn anh trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn anh trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn anh trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn anh trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn anh trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn anh trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn anh trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn anh trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn anh trang 5
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn anh trang 5

banner hoc bong 1

Trên đây là trọn bộ đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh mới nhất được BTEC FPT tổng hợp. Hi vọng rằng bộ đề sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình ôn thi. Hãy chuẩn bị kỹ càng về cả hành trang lẫn tinh thần trước kì thi sắp tới nhé! 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn