Các tổ hợp xét tuyển đại học 2023 mới nhất

9:00 29/04/2023

Khi tham gia xét tuyển đại học, chắc hẳn các bạn học sinh đã phải tìm hiểu những thông tin cơ bản các tổ hợp, khối thi phù hợp với bản thân. Cùng tham khảo các tổ hợp xét tuyển đại học 2023 mới nhất, được BTEC FPT tổng hợp lại ở bài viết dưới đây nhé!

Tổ hợp xét tuyển đại học khối A

Đối với tổ hợp xét tuyển đại học khối A sẽ gồm 1 môn Toán và 2 môn khác:

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • A02: Toán, Vật lý, Sinh học
 • A03: Toán, Vật lý, Lịch sử
 • A04: Toán, Vật lý, Địa lý
 • A05: Toán, Hóa học, Lịch sử
 • A06: Toán, Hóa học, Địa lý
 • A07: Toán, Lịch sử, Địa lý
 • A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • A09: Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
 • A10: Toán, Vật lý, Giáo dục công dân
 • A11: Toán, Hóa, Giáo dục công dân
 • A12: Toán, KH tự nhiên, KH xã hội
 • A14: Toán, KH tự nhiên, Địa lý
 • A15: Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân
 • A16: Toán, KH tự nhiên, Ngữ văn
 • A17: Toán, Vật lý, KH xã hội
 • A18: Toán, Hóa học, KH xã hội

Tổ hợp xét tuyển đại học khối B

Đối với tổ hợp xét tuyển đại học khối B sẽ gồm 1 môn Toán, 1 môn Sinh và 1 môn khác:

 • B00: Toán, Sinh học, Hóa học
 • B01: Toán, Sinh học, Lịch sử
 • B02: Toán, Sinh học, Địa lý
 • B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn
 • B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
 • B05: Toán, Sinh học, KH xã hội
 • B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

👉 Xem thêm: Lịch thi THPT quốc gia 2023 (Chi tiết từng môn)
👉 Xem thêm: Cách tính điểm thi thpt quốc gia chuẩn xác
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2023 mới nhất
👉 Xem thêm: Các mốc thời gian thi thpt quốc gia 2023 cần nhớ
👉 Xem thêm: Quy chế thi thpt quốc gia 2023 mới nhất
👉 Xem thêm: Hương dẫn đăng ký xét tuyển đại học 2023 nhanh nhất  

Tổ hợp xét tuyển đại học khối C

Đối với tổ hợp xét tuyển đại học khối C sẽ gồm 1 môn Văn và 2 môn khác:

 • C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý
 • C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học
 • C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử
 • C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý
 • C05: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học
 • C06: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học
 • C07: Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử
 • C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh
 • C09: Ngữ văn, Vật lý, Địa lý
 • C10: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
 • C12: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
 • C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa lý
 • C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
 • C15: Ngữ văn, Toán, KH xã hội
 • C16: Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục công dân
 • C17: Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
 • C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • C20: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân
Các tổ hợp xét tuyển đại học 2023 mới nhất
Các tổ hợp xét tuyển đại học 2023 mới nhất

Tổ hợp xét tuyển đại học khối D

Đối với tổ hợp xét tuyển đại học khối D sẽ gồm 1 môn Văn hoặc Toán và 2 môn khác:

 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh
 • D11: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh
 • D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 • D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
 • D16: Toán, Địa lý, Tiếng Đức
 • D17: Toán, Địa lý, Tiếng Nga
 • D18: Toán, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D19: Toán, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung
 • D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 • D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 • D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 • D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 • D26: Toán, Vật lý, Tiếng Đức
 • D27: Toán, Vật lý, Tiếng Nga
 • D28: Toán, Vật lý, Tiếng Nhật
 • D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp
 • D30: Toán, Vật lý, Tiếng Trung
 • D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 • D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 • D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 • D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 • D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 • D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức
 • D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga
 • D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung
 • D52: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Nga
 • D54: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Pháp
 • D55: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Trung
 • D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D72: Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Anh
 • D73: Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Đức
 • D74: Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Nga
 • D75 Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D76: Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D77: Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Trung
 • D78: Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh
 • D79: Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Đức
 • D80: Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Nga
 • D81: Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Nhật
 • D82: Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Pháp
 • D83: Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Trung
 • D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D90: Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh
 • D91: Toán, KH tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D92: Toán, KH tự nhiên, Tiếng Đức
 • D93: Toán, KH tự nhiên, Tiếng Nga
 • D94: Toán, KH tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D95: Toán, KH tự nhiên, Tiếng Trung
 • D96: Toán, KH xã hội, Anh
 • D97: Toán, KH xã hội, Tiếng Pháp
 • D98: Toán, KH xã hội, Tiếng Đức
 • D99: Toán, KH xã hội, Tiếng Nga

Banner TNNN2 1

Tổ hợp xét tuyển đại học khối V

Đối với tổ hợp xét tuyển đại học khối V sẽ gồm 1 môn năng khiếu vẽ và 2 môn khác:

 • V00: Vẽ hình họa mỹ thuật, Toán, Vật lý
 • V01: Vẽ hình họa mỹ thuật, Toán, Ngữ văn 
 • V02: Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh
 • V03: Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa
 • V05: Vẽ mỹ thuật, Ngữ văn, Vật lý 
 • V06: Vẽ mỹ thuật, Toán, Địa lý
 • V07: Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Đức
 • V08: Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Nga
 • V09: Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Nhật
 • V10: Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Pháp
 • V11: Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Trung

Tổ hợp xét tuyển đại học khối H

Đối với tổ hợp xét tuyển đại học khối H sẽ gồm các môn năng khiếu và các môn trong tổ hợp khác:

 • H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
 • H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ
 • H02: Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
 • H03: Toán, KH tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
 • H04: Toán, Tiếng Anh, Vẽ năng khiếu
 • H05: Ngữ văn, KH xã hội, Vẽ năng khiếu
 • H06: Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
 • H07: Toán, Hình họa, Trang trí
 • H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

👉 Xem thêm: Hồ sơ thi thpt quốc gia 2023 chuẩn nhất
👉 Xem thêm: Cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2023 đơn giản
👉 Xem thêm: Thời gian làm hồ sơ thi thpt quốc gia 2023
👉 Xem thêm: Thi THPT quốc gia gồm những môn nào? Thời gian ra sao
👉 Xem thêm: 10 Cách ôn thi thpt quốc gia hiệu quả nhất 

Tổ hợp xét tuyển đại học khối K

Đối với tổ hợp xét tuyển đại học khối K sẽ chỉ gồm 3 môn: Toán, Tiếng Anh và Tin học.

 

Tổ hợp xét tuyển đại học khối M

Đối với tổ hợp xét tuyển đại học khối M sẽ gồm các môn năng khiếu và các môn trong tổ hợp khác:

 • M00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
 • M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
 • M02: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 • M03: Ngữ Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 • M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa
 • M09: Toán, NK Mầm non 1 (kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
 • M10: Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu 1
 • M11: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 • M13: Toán, Sinh học, Năng khiếu
 • M14: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
 • M15: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 • M16: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
 • M17: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
 • M18: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
 • M19: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
 • M20: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
 • M21: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
 • M22: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
 • M23: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh
 • M24: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
 • M25: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử

 

Các tổ hợp xét tuyển đại học 2023 mới nhất
Các tổ hợp xét tuyển đại học mới nhất năm 2023

Tổ hợp xét tuyển đại học khối N

Đối với tổ hợp xét tuyển đại học khối N sẽ gồm 1 môn Ngữ Văn và 2 môn năng khiếu khác:

 • N00: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
 • N01: Ngữ văn, Xướng âm, Biểu diễn nghệ thuật
 • N02: Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
 • N03: Ngữ văn, Ghi âm - Xướng âm, Chuyên môn
 • N04: Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
 • N05: Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
 • N06: Ngữ văn, Ghi âm - Xướng âm, Chuyên môn
 • N07: Ngữ văn, Ghi âm - Xướng âm, Chuyên môn
 • N08: Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
 • N09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề - Chỉ huy tại chỗ

Tổ hợp xét tuyển đại học khối R

Đối với tổ hợp xét tuyển đại học khối R sẽ gồm 1 môn Ngữ Văn, 1 môn trong tổ hợp khác và 1 hoặc 2 môn năng khiếu khác:

 • R00: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
 • R01: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
 • R02: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
 • R03: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
 • R04: Ngữ văn, Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật
 • R05: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông

Tổ hợp xét tuyển đại học khối S

Đối với tổ hợp xét tuyển đại học khối S sẽ gồm có hai mã khối chính:

 • S00: Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
 • S01: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

Trên đây là các tổ hợp xét tuyển đại học 2023 mới nhất được BTEC FPT tổng hợp lại. Mong các bạn sĩ tử ghi nhớ và điền đúng mã tổ hợp xét tuyển mà các bạn lựa chọn. Chúc các bạn đạt được kết quả tốt trong kì thi THPT Quốc Gia 2023 sắp tới. 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn