Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)

TỔNG QUAN

Tại BTEC FPT, Kỹ thuật phần mềm là chuyên ngành học hot và được nhiều sinh viên lựa chọn theo học. Hiện tại, sinh viên BTEC FPT đã và đang làm việc, học tập tại các quốc gia như Nhật bản, Hàn Quốc, Singapore – những thị trường CNTT quan trọng của thế giới. Đây là kết quả của chương trình đào tạo chuẩn Quốc tế, chú trọng đào tạo ngoại ngữ, phát triển kỹ năng mềm cùng định hướng đầu ra đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của BTEC FPT tích hợp cân bằng giữa kiến thức nền tảng với công nghệ, kỹ thuật mới và tập trung tối đa vào quá trình thực hành. Không chỉ bao gồm các kiến thức về khoa học cơ bản của nhóm ngành CNTT mà còn đào tạo đầy đủ về quy trình phát triển phần mềm, từ phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm cũng như các ứng dụng CNTT; cân bằng giữa lý thuyết với ứng dụng và thực hành: thời gian học lý thuyết chiếm chỉ tối đa một nửa thời gian của hầu hết các môn học.

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

1

1

Programming (Lập trình căn bản)

H/618/7388

15

60

2

Networking (Mạng máy tính)

M/618/7393

15

60

Total hours of semester 1

120

3

2

Professional Practice (Phát triển kỹ năng nghề nghiệp)

L/618/7398

15

60

4

Database Design & Development

(Phân tích thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu)

A/618/7400

15

60

5

Planning a Computing Project (Pearson Set) (Quản lý dự án CNTT)

H/618/7407

15

60

Total hours of semester 2

180

6

3

Business Process Support (Hỗ trợ kinh doanh thông minh với CNTT)

A/618/7428

15

60

7

Security (Bảo mật dữ liệu)

D/618/7406

15

60

8

Internet of Things (Internet vạn vật)

J/618/7481

15

60

Total hours of semester 3

180

9

4

Data Structures & Algorithms (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật)

T/618/7430

15

60

10

Website Design & Development (Phân tích thiết kế và xây dựng website)

Y/618/7419

15

60

11

Software Development Life Cycle (Quy trình phát triển phần mềm)

K/618/7408

15

60

Total hours of semester 4

180

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

12

5

Discrete Maths (Toán rời rạc)

F/618/7429

15

60

13

Applied Programming and Design Principles (Nguyên tắc thiết kế và lập trình ứng dụng)

T/618/4902

15

60

14

Application Development (Lập trình phát triển ứng dụng)

Y/618/7436

15

60

Total hours of semester 5

180

15

6

Computing Research Project (Pearson Set) (Đồ án tốt nghiệp)

K/618/7425

30

120

Total hours of semester 6

120

Total hours

960

16

Supplementary semester (Học kỳ song song)

 

 

PDP (Phát triển kỹ năng cá nhân) 

PDP106

 

32

17

Vovinam

VO100

 

28

18

Introduction to Programming in Python (Lập trình căn bản bằng Python)

COM10916

 

16

Total hours

76

 
 • Các môn học chuyên sâu

- Website Design & Development (Phân tích thiết kế và xây dựng website)

- Software Development Life Cycle (Quy trình phát triển phần mềm)

- Applied Programming and Design Principles (Nguyên tắc thiết kế và lập trình ứng dụng)

 

 • Tiếng Anh dự bị : 5 level, mỗi level 2 tháng ( thời gian học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên)

 

 • Thời gian học chuyên ngành: 2 năm

 

 • Số kỳ học : 6 kỳ

 

 • Số tín chỉ: 240 tín chỉ

 

 • Số dự án : 2+ dự án lớn nhỏ tuỳ thuộc vào từng môn học  (Trung bình mỗi môn học có 1 dự án và một đồ án tốt nghiệp)

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT:

 • Hoàn thiện học vấn bậc Trung học phổ thông
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học
 • Sinh viên hệ chính quy các trường trung cấp, sơ cấp nghề (yêu cầu có bằng tốt nghiệp THPT)

Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT hiện đang đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

 • Hà Nội: 

Toà nhà BTEC FPT, Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 • Đà Nẵng:

     66B Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Tòa nhà Savico Building)

 • TP. Hồ Chí Minh:

    205 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • TP. Cần Thơ:

     Số 41, Cách mạng tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Nội dung

TỔNG QUAN

Tại BTEC FPT, Kỹ thuật phần mềm là chuyên ngành học hot và được nhiều sinh viên lựa chọn theo học. Hiện tại, sinh viên BTEC FPT đã và đang làm việc, học tập tại các quốc gia như Nhật bản, Hàn Quốc, Singapore – những thị trường CNTT quan trọng của thế giới. Đây là kết quả của chương trình đào tạo chuẩn Quốc tế, chú trọng đào tạo ngoại ngữ, phát triển kỹ năng mềm cùng định hướng đầu ra đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của BTEC FPT tích hợp cân bằng giữa kiến thức nền tảng với công nghệ, kỹ thuật mới và tập trung tối đa vào quá trình thực hành. Không chỉ bao gồm các kiến thức về khoa học cơ bản của nhóm ngành CNTT mà còn đào tạo đầy đủ về quy trình phát triển phần mềm, từ phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm cũng như các ứng dụng CNTT; cân bằng giữa lý thuyết với ứng dụng và thực hành: thời gian học lý thuyết chiếm chỉ tối đa một nửa thời gian của hầu hết các môn học.

Tiến độ đào tạo

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

1

1

Programming (Lập trình căn bản)

H/618/7388

15

60

2

Networking (Mạng máy tính)

M/618/7393

15

60

Total hours of semester 1

120

3

2

Professional Practice (Phát triển kỹ năng nghề nghiệp)

L/618/7398

15

60

4

Database Design & Development

(Phân tích thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu)

A/618/7400

15

60

5

Planning a Computing Project (Pearson Set) (Quản lý dự án CNTT)

H/618/7407

15

60

Total hours of semester 2

180

6

3

Business Process Support (Hỗ trợ kinh doanh thông minh với CNTT)

A/618/7428

15

60

7

Security (Bảo mật dữ liệu)

D/618/7406

15

60

8

Internet of Things (Internet vạn vật)

J/618/7481

15

60

Total hours of semester 3

180

9

4

Data Structures & Algorithms (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật)

T/618/7430

15

60

10

Website Design & Development (Phân tích thiết kế và xây dựng website)

Y/618/7419

15

60

11

Software Development Life Cycle (Quy trình phát triển phần mềm)

K/618/7408

15

60

Total hours of semester 4

180

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

12

5

Discrete Maths (Toán rời rạc)

F/618/7429

15

60

13

Applied Programming and Design Principles (Nguyên tắc thiết kế và lập trình ứng dụng)

T/618/4902

15

60

14

Application Development (Lập trình phát triển ứng dụng)

Y/618/7436

15

60

Total hours of semester 5

180

15

6

Computing Research Project (Pearson Set) (Đồ án tốt nghiệp)

K/618/7425

30

120

Total hours of semester 6

120

Total hours

960

16

Supplementary semester (Học kỳ song song)

 

 

PDP (Phát triển kỹ năng cá nhân) 

PDP106

 

32

17

Vovinam

VO100

 

28

18

Introduction to Programming in Python (Lập trình căn bản bằng Python)

COM10916

 

16

Total hours

76

 
 • Các môn học chuyên sâu

- Website Design & Development (Phân tích thiết kế và xây dựng website)

- Software Development Life Cycle (Quy trình phát triển phần mềm)

- Applied Programming and Design Principles (Nguyên tắc thiết kế và lập trình ứng dụng)

 

Thời gian đào tạo

 • Tiếng Anh dự bị : 5 level, mỗi level 2 tháng ( thời gian học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên)

 

 • Thời gian học chuyên ngành: 2 năm

 

 • Số kỳ học : 6 kỳ

 

 • Số tín chỉ: 240 tín chỉ

 

 • Số dự án : 2+ dự án lớn nhỏ tuỳ thuộc vào từng môn học  (Trung bình mỗi môn học có 1 dự án và một đồ án tốt nghiệp)

Thông tin tuyển sinh

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT:

 • Hoàn thiện học vấn bậc Trung học phổ thông
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học
 • Sinh viên hệ chính quy các trường trung cấp, sơ cấp nghề (yêu cầu có bằng tốt nghiệp THPT)

Cơ sở đào tạo

Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT hiện đang đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

 • Hà Nội: 

Toà nhà BTEC FPT, Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 • Đà Nẵng:

     66B Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Tòa nhà Savico Building)

 • TP. Hồ Chí Minh:

    205 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • TP. Cần Thơ:

     Số 41, Cách mạng tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Khung chương trình đào tạo

 Internet of Things
 Application Development (Lập trình phát triển ứng dụng)
 Discrete Maths (Toán rời rạc)
Security (Bảo mật dữ liệu)

 

Triển vọng nghề nghiệp

Kiểm thử phần mềm (Tester)
Lập trình viên ứng dụng, phần mềm (Web/Desktop/Mobile Developer)
Quản trị viên hệ thống thông tin
Quản trị viên dự án phần mềm CNTT

 • Thời gian 2 năm
 • Số học kỳ 6 Kỳ
 • Số tín chỉ 240
 • Dự án lớn thực tế 2+

Dự án sinh viên

Ngành
Kĩ Thuật Phần Mềm

98%

Sinh viên có việc làm
ngay sau khi tốt nghiệp

2 năm

Học nhanh, có việc làm
sơm, nghề nghiệp tốt

700+

Bằng Anh quốc được công
nhận tại 700+ trường Đại
học toàn thế giới

 • Đăng ký giữ chỉ tiêu
 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn