Đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Lý mới nhất

10:27 20/04/2023

Cập nhật và tổng hợp đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Lý mới nhất. Thông tin đề thi được cập nhật chính xác và nhanh chóng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài viết sẽ gồm có các nhận xét khách quan về đề thi và dạng đề bài cơ bản. Giúp các bạn học sinh THPT luyện thi tốt nghiệp và đại học hiệu quả.

Đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Lý

Đề thi THPT quốc gia 2023 môn Lý được đánh giá không có câu hỏi lạ gây bất ngờ, bám sát cấu trúc đề tham khảo của Bộ GD&ĐT đã ban hành, đảm bảo tính phân loại thí sinh.

Đề thi này sẽ dễ thở với thí sinh có mục tiêu tốt nghiệp THPT bởi dễ kiếm điểm 5, tuy nhiên muốn đạt điểm cao dùng để xét tuyển đại học thí sinh sẽ gặp thách thức ở 10 câu cuối. 40 câu hỏi sắp xếp từ dễ đến khó, chủ yếu nội dung kiến thức lớp 12 THPT (90% - 36 câu hỏi) và một phần nhỏ kiến thức lớp 11 (10% - 4 câu)

Tỷ trọng câu các chương vẫn không thay đổi nhiều so với đề thi các năm trước và đề tham khảo. Vẫn tập trung nhiều vào 3 chương đầu của Vật lý 12 (Dao động cơ, Sóng cơ và sóng âm, Dòng điện xoay chiều).

Đề thi thpt quốc gia 2023 môn lý mã đề 221 trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn lý mã đề 221 trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn lý mã đề 221 trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn lý mã đề 221 trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn lý mã đề 221 trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn lý mã đề 221 trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn lý mã đề 221 trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn lý mã đề 221 trang 4

Đáp án full mã đề THPT quốc gia 2023 môn Lý

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2023 môn lý
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2023 môn lý

Full 24 mã đề THPT quốc gia 2023 môn lý

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Lý

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Lý gồm 18 câu là về bài tập tính toán và 22 câu là câu hỏi lý thuyết. Trong đề thi không xuất hiện dạng câu hỏi mới lạ nào. Những câu hỏi phân hóa học sinh sẽ có các chuyên đề quen thuộc như dao động cơ, sóng cơ và sóng âm, điện xoay chiều và hạt nhân nguyên tử. Các câu trong đề thi được sắp xếp từ dễ đến khó. Bắt đầu phân hóa từ câu 32 trở đi. Đề thi cũng đáp ứng được mục tiêu tốt nghiệp, học sinh trung bình khó cũng có thể nắm chắc 6 - 7 điểm nếu ôn bài kĩ. 

👉 Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn lý mới nhất
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2023 môn lý chuẩn xác nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc để thi lý thpt quốc gia 2023 chuẩn nhất  

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn lý trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn lý trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn lý trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn lý trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn lý trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn lý trang 3

Banner TNNN2 1

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn lý trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn lý trang 4

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lý

Tải full mã đề thi tốt nghiệt thpt 2022 môn lý tại đây

Vật lí – Mã 201 

1.B 2.C 3.D 4.D 5.C 6.D 7.C 8.A 9.A 10.B
11.D 12.B 13.C 14.D 15.A 16.B 17.C 18.A 19.D 20.A
21.C 22.D 23.C 24.B 25.B 26.A 27.D 28.D 29.A 30.B
31.A 32.D 33.D 34.C 35.A 36.C 37.B 38.C 39.C 40.A

Vật lí – Mã 202 

1.B 2.A 3.A 4.A 5.C 6.C 7.B 8.D 9.B 10.C
11.B 12.D 13.B 14.D 15.D 16.C 17.B 18.B 19.A 20.A
21.C 22.B 23.C 24.C 25.A 26.A 27.D 28.B 29.C 30.D
31.D 32.B 33.D 34.A 35.C 36.C 37.C 38.B 39.C 40.D

Vật lí – Mã 203 

1.D 2.D 3.C 4.A 5.C 6.D 7.B 8.B 9.C 10.C
11.A 12.C 13.A 14.D 15.B 16.C 17.B 18.A 19.D 20.D
21.C 22.B 23.C 24.C 25.B 26.C 27.B 28.C 29.B 30.D
31.D 32.C 33.B 34.D 35.D 36.C 37.D 38.B 39.D 40.B

Vật lí – Mã 204 

1.A 2.C 3.C 4.A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.B 10.D
11.C 12.D 13.B 14.D 15.A 16.C 17.A 18.C 19.D 20.D
21.D 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.B 30.B
31.A 32.D 33.C 34.A 35.B 36.C 37.A 38.C 39.D 40.A

Vật lí – Mã 205 

1.C 2.B 3.C 4.B 5.B 6.A 7.C 8.A 9.A 10.D
11.D 12.A 13.B 14.A 15.B 16.D 17.D 18.B 19.B 20.A
21.B 22.A 23.D 24.B 25.A 26.C 27.C 28.A 29.D 30.B
31.D 32.A 33.A 34.D 35.B 36.D 37.D 38.B 39.C 40.C

Vật lí – Mã 206 

1.C 2.B 3.D 4.A 5.A 6.C 7.C 8.A 9.B 10.B
11.A 12.D 13.B 14.A 15.D 16.D 17.C 18.B 19.A 20.D
21.A 22.A 23.B 24.B 25.D 26.A 27.B 28.B 29.B 30.D
31.D 32.B 33.D 34.D 35.D 36.A 37.B 38.A 39.A 40.D

Vật lí – Mã 207

1.C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.B 7.B 8.A 9.A 10.C
11.B 12.B 13.B 14.A 15.C 16.D 17.A 18.D 19.B 20.A
21.B 22.B 23.D 24.C 25.D 26.B 27.B 28.D 29.B 30.A
31.A 32.C 33.D 34.C 35.A 36.D 37.C 38.D 39.A 40.B

Vật lí – Mã 208 

1.D 2.B 3.A 4.D 5.B 6.A 7.D 8.C 9.B 10.C
11.A 12.C 13.B 14.C 15.C 16.A 17.B 18.A 19.D 20.A
21.D 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.C 28.B 29.A 30.D
31.C 32.D 33.D 34.C 35.B 36.B 37.A 38.D 39.C 40.A

Vật lí – Mã 209

1.D 2.D 3.A 4.C 5.A 6.D 7.C 8.D 9.C 10.A
11.B 12.C 13.C 14.B 15.A 16.B 17.B 18.B 19.D 20.B
21.C 22.D 23.C 24.D 25.B 26.C 27.B 28.D 29.B 30.D
31.C 32.B 33.C 34.C 35.D 36.B 37.D 38.B 39.C 40.D

Vật lí – Mã 210 

1.A 2.D 3.B 4.B 5.B 6.A 7.A 8.A 9.D 10.C
11.B 12.D 13.C 14.A 15.C 16.C 17.A 18.C 19.D 20.C
21.D 22.B 23.B 24.C 25.D 26.C 27.B 28.A 29.C 30.C
31.B 32.D 33.B 34.B 35.A 36.A 37.B 38.A 39.D 40.C

Vật lí – Mã 211 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.D 32.A 33.D 34.C 35.C 36.C 37.D 38.A 39.D 40.C

Vật lí – Mã 212 

1.D 2.A 3.A 4.D 5.B 6.B 7.C 8.D 9.A 10.D
11.B 12.A 13.B 14.B 15.C 16.B 17.C 18.C 19.C 20.A
21.C 22.B 23.A 24.A 25.A 26.B 27.B 28.B 29.C 30.C
31.B 32.A 33.A 34.D 35.B 36.A 37.A 38.C 39.B 40.C

Vật lí – Mã 213

1.C 2.C 3.A 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B 9.C 10.D
11.B 12.B 13.A 14.D 15.B 16.C 17.A 18.D 19.C 20.B
21.A 22.C 23.B 24.B 25.C 26.D 27.B 28.D 29.C 30.A
31.D 32.A 33.B 34.D 35.B 36.B 37.A 38.D 39.D 40.B

Vật lí – Mã 214

1.C 2.C 3.A 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B 9.C 10.D
11.B 12.B 13.A 14.D 15.B 16.C 17.A 18.D 19.C 20.B
21.A 22.C 23.B 24.B 25.C 26.D 27.B 28.D 29.C 30.A
31.D 32.A 33.A 34.D 35.B 36.B 37.A 38.D 39.D 40.B

Vật lí – Mã 216

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 7.B 8.B 9.A 10.B
11.D 12.B 13.B 14.D 15.A 16.D 17.C 18.C 19.A 20.C
21.D 22.B 23.B 24.B 25.C 26.C 27.A 28.A 29.D 30.D
31.D 32.C 33.C 34.C 35.A 36.C 37.C 38.D 39.D 40.A

Vật lí – Mã 217

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.C 7.A 8.A 9.D 10.B
11.B 12.D 13.B 14.B 15.D 16.A 17.B 18.C 19.C 20.B
21.C 22.A 23.C 24.C 25.D 26.B 27.C 28.C 29.A 30.D
31.A 32.D 33.C 34.D 35.C 36.D 37.D 38.A 39.B 40.C

Vật lí – Mã 218 

1.C 2.A 3.C 4.B 5.A 6.A 7.A 8.C 9.D 10.C
11.A 12.B 13.D 14.A 15.D 16.A 17.A 18.D 19.A 20.B
21.D 22.D 23.D 24.B 25.B 26.D 27.A 28.A 29.B 30.D
31.A 32.D 33.B 34.D 35.B 36.B 37.D 38.B 39.A 40.B

Vật lí – Mã 220

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Vật lí – Mã 221

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.A 8.D 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.A 15.C 16.C 17.D 18.A 19.C 20.A
21.D 22.A 23.A 24.D 25.D 26.D 27.C 28.A 29.C 30.D
31.D 32.C 33.A 34.C 35.A 36.A 37.A 38.D 39.D 40.C

Vật lí – Mã 222 

1.D 2.B 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.C
11.A 12.A 13.A 14.D 15.D 16.B 17.D 18.C 19.D 20.C
21.C 22.B 23.D 24.B 25.D 26.A 27.C 28.C 29.B 30.A
31.C 32.D 33.A 34.C 35.A 36.A 37.C 38.B 39.A 40.C

Vật lí – Mã 223 

1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A 9.C 10.B
11.B 12.C 13.B 14.A 15.A 16.B 17.D 18.B 19.B 20.D
21.B 22.A 23.A 24.C 25.A 26.D 27.D 28.D 29.A 30.B
31.C 32.D 33.A 34.C 35.D 36.C 37.D 38.C 39.A 40.D

Vật lí – Mã 224 

1. C 2.A 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.A 12.C 13.D 14.A 15.C 16.C 17.B 18.D 19.D 20.B
21.B 22.A 23.C 24.C 25.A 26.A 27.B 28.A 29.A 30.B
31.B 32.B 33.B 34.C 35.B 36.C 37.A 38.B 39.A 40.C

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Lý

Với năm 2021, môn Lý có số câu phân hóa nhiều hơn đề thi chính thức năm 2020. Các nội dung phần lớn là nội dung chương trình lớp 12. Tuy nhiên cũng có một vài câu thuộc dạng cơ bản, nhận biết kiểm tra kiến thức của lớp 11. Nếu các thí sinh học bài kỹ, học sinh trung bình - khá cũng có thể dễ dàng đạt được 7 điểm. Ngoài ra trong đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Lý cũng có 5 câu suy luận khó dành cho học sinh muốn lấy điểm cao. Đặc biệt, đề thi môn Lý của năm 2021 cũng xuất hiện một vài câu hỏi liên quan đến kiến thức ứng dụng vào đời sống thực tế.

Đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn lý trang 4

Đáp án tất cả mã đề thi môn vật lý THPT quốc gia 2021

Mã đề: 201

1. D 2. A 3. C 4. B 5. C 6. D 7. B 8. B 9. B 10. C
11. C 12. C 13. D 14. D 15. B 16. B 17. A 18.C 19. A 20. C
21. B 22. D 23. C 24. A 25. A 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. A 32. D 33.D 34. A 35. B 36. A 37.  A 38. C 39. D 40. C

Mã đề: 202

1. D 2. C 3. A 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D 17. D 18. A 19. D 20. D
21. B 22. C 23. D 24. C 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. A
31. D 32. B 33. A 34.  D 35. D 36. A 37.  C 38. D 39. A 40. B

Mã đề: 203

1. B 2. B 3. C 4. A 5. C 6. A 7. D 8. A 9. D 10. D
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. C 17. B 18. C 19. A 20. C
21. D 22. D 23. A 24. D 25. B 26. A 27. A 28. B 29. A 30. B
31. C 32. D 33. D 34. D 35. B 36. C 37. D 38. B 39. D 40.  C

Mã đề: 204

1. A 2. A 3. D 4. D 5. C 6. C 7. A 8. D 9. A 10. D
11. C 12. B 13. C 14. C 15. C 16. B 17. C 18. B 19. B 20. A
21. C 22. A 23. A 24. C 25. A 26. D 27. A 28. B 29. C 30. B
31. B 32. D 33. B 34. C 35. D 36. D 37. A 38. B 39.  D 40.  D

Mã đề: 205

1. B 2. A 3. B 4. C 5.C 6. C 7. B 8. B 9.C 10. D
11. A 12. A 13. B 14. D 15. A 16. D 17. C 18.C 19.D 20.B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. D 26. A 27. A 28. D 29. D 30. C
31. A 32. D 33. B 34. C 35. B 36. A 37. C 38. B 39.  D 40. D

Mã đề: 206

1. C 2. D 3. D 4. C 5. A 6. C 7.B 8. D 9.A 10.C
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D 17. D 18. B 19. A 20.D
21. D 22. B 23. D 24. A 25. D 26. A 27. B 28. A 29. B 30.C
31. C 32.  B 33.  A 34.   C 35.  A 36.B 37.C 38.  A 39. B 40.B

Mã đề: 207

1. B 2.D 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. D 9. A 10. D
11. C 12. B 13. C 14. A 15. B 16. C 17. D 18.C 19. B 20. D
21. A 22. A 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. B
31. B 32. A 33.  C 34. A 35. C 36.  A 37. C 38. A 39. B 40. B

Mã đề: 208

1. D 2. A 3. D 4. C 5. A 6. D 7. B 8. A 9. C 10. C
11. C 12.B 13. D 14. C 15. C 16.B 17. B 18. D 19.B 20. D
21. C 22. B 23. A 24. B 25. D 26. D 27. B 28. A 29. D 30.A
31. D 32. A 33.  D 34.  A 35.  D 36.  B 37.B 38.  C 39. A 40. A

Mã đề: 209

1.A 2. D 3. B 4. C 5. B 6. A 7.A 8. D 9. C 10. D
11. B 12. D 13. D 14.D 15. C 16. B 17. A 18. B 19. C 20. B
21. D 22. D 23. A 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32.A 33. D 34. D 35. B 36. A 37. D 38. A 39. A 40. B

Mã đề: 210

1. A 2. C 3. A 4. C 5. D 6. D 7. B 8. D 9. B 10. A
11. D 12. B 13. D 14. A 15. D 16. D 17. B 18. C 19. D 20. C
21. A 22. B 23. C 24. B 25. C 26. B 27. C 28. D 29. C 30. A
31. A 32. C 33. D 34. B 35. A 36. C 37. C 38. B 39. A 40. A

Mã đề: 211

1. B 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. A 8. D 9. C 10. C
11. B 12. C 13. C 14. D 15. A 16. B 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. C 23. A 24. D 25. C 26. A 27. D 28. D 29. B 30. D
31. D 32. A 33. A 34. D 35. B 36. B 37. D 38. B 39. B 40. A

Mã đề: 212

1. D 2. B 3. B 4. D 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. D
11. A 12. C 13. A 14. C 15. D 16. A 17. D 18. C 19. C 20. B
21. B 22. D 23. A 24. A 25. C 26. A 27. C 28. B 29. A 30. A
31. D 32. C 33. B 34. B 35. B 36. C 37. D 38. C 39. B 40. B

Mã đề: 213

1. C 2. A 3. B 4. D 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. B
11. D 12. C 13.D 14.A 15. D 16. A 17. C 18. A 19. D 20. A
21. C 22. B 23. C 24. A 25. D 26. B 27. B 28. B 29. C 30. D
31. C 32. D 33.D 34. B 35. B 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A

Mã đề: 214

1. C 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. C 8. B 9. C 10. D
11. B 12. C 13. A 14. C 15. C 16. D 17. B 18. A 19.B 20. A
21. B 22. C 23. D 24. C 25. B 26. A 27. A 28. A 29. B 30. C
31. B 32. C 33. A 34. C 35. B 36. A 37. C 38. B 39. A 40. A

Mã đề: 215

1. B 2. D 3. D 4. C 5. B 6. C 7. D 8. A 9. B 10.C
11. C 12. C 13. B 14. A 15. C 16. A 17. A 18. C 19. D 20. D
21. A 22. A 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. D 29. B 30. C
31. B 32. B 33. A 34. B 35. D 36. D 37. B 38. A 39. D 40. A

Mã đề: 216

1. D 2. C 3. B 4.B 5. C 6. C 7. A 8. A 9. A 10. C
11. B 12.D 13. B 14. D 15. B 16. B 17.B 18. A 19. A 20. D
21. D 22. A 23. D 24. D 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. A
31. B 32. A 33. B 34. D 35. B 36. B 37. B 38. A 39. D 40. D

Mã đề: 217

1. D 2. C 3. A 4. A 5. B 6. D 7. A 8. A 9. A 10. B
11. C 12. C 13. B 14. D 15.D 16. D 17. A 18. B 19. D 20. A
21. A 22. B 23. B 24. B 25.C 26. A 27. C 28.D 29. D 30. B
31. D 32.  C 33. B 34.  B 35.  A 36.D 37.  C 38. C 39. D 40.  B

Mã đề: 218

1. C 2. A 3. C 4. A 5. D 6. B 7. D 8. D 9. A 10. A
11. B 12. D 13. D 14. C 15. B 16. C 17. C 18. A 19. B 20. D
21. C 22. C 23. C 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32. A 33. B 34. B 35. A 36. A 37.  C 38. B 39. A 40. C

Mã đề: 219

1. A 2. D 3. B 4. A 5. A 6. D 7. D 8. A 9. A 10. C
11. B 12. B 13. C 14. A 15. A 16. A 17. B 18. D 19. C 20. A
21. C 22. C 23. C 24. A 25. A 26. D 27. D 28. C 29. D 30. A
31. D 32. D 33. C 34. A 35. D 36. D 37. D 38. C 39. C 40. A

Mã đề: 220

1. D 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. B 8. B 9. D 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. C 16. D 17. C 18. C 19. A 20. D
21. A 22. C 23.C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. C
31. C 32. A 33. D 34. A 35. A 36. A 37.  C 38. D 39. D 40. A

Mã đề: 221

1. B 2. A 3. C 4. C 5. D 6. C 7. D 8. D 9. D 10. C
11. A 12. A 13. A 14. D 15. C 16. B 17. C 18. D 19. C 20. C
21. B 22. C 23. B 24. D 25. B 26. B 27. B 28. C 29. D 30. C
31. B 32. C 33. B 34. B 35. D 36. D 37. D 38. C 39. B 40. B

Mã đề: 222

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. C 7. C 8. A 9. D 10. B
11. C 12. D 13. D 14. D 15. A 16. D 17. C 18. C 19. C 20. A
21. D 22. A 23. B 24.C 25. A 26. B 27. B 28. C 29. C 30. B
31. A 32. A 33. C 34. D 35. D 36. D 37. C 38. D 39. A 40. A

Mã đề: 223

1. B 2. A 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. D
11. D 12. D 13. B 14. B 15. B 16. C 17. C 18. D 19. C 20. B
21. D 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. D 28. B 29. C 30. B
31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. C 37. C 38. B 39. B 40. D

Mã đề: 224

1. A 2. D 3. B 4. B 5. C 6. B 7. A 8. D 9. A 10. A
11. B 12. A 13. C 14. C 15. A 16. B 17. C 18. B 19. D 20. A
21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. B 27. B 28. A 29. C 30. C
31. C 32. A 33.  C 34. C 35. A 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C

 

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Lý

Tất cả câu hỏi trong đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Lý được đánh giá là sát với những kiến thức đã được học trước đó. Vì dễ hơn đề chính thức năm 2019 nên vừa sức với phần lớn với các bạn học sinh THPT. Có sự phân hóa rõ ràng giữa các đối tượng trung bình, giỏi, khá và yếu. Tuy nhiên, đề thi minh họa không phân loại tốt năng lực của các thí sinh. Với cấu trúc và phân bổ kiến thức dàn trải, đề thi đáp ứng được mục tiêu vừa xét tốt nghiệp, vừa là cơ sở để xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học.

Đề thi thpt quốc gia 2020 môn lý trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn lý trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn lý trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn lý trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn lý trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn lý trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn lý trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn lý trang 4

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Lý

So với đề thi chính thức năm 2018, đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Lý được đánh giá là độ khó giảm đi tương đối rõ rệt. Tập trung nhiều để xét công nhận tốt nghiệp. Số câu hỏi dễ và câu hỏi lý thuyết tăng lên, số câu vận dụng giảm còn 10% so với đề thi năm 2018. Với đề thi này, các thí sinh có học lực trung bình - khá cũng không quá khó để có thể đạt 6, 7 điểm.

Đề thi thpt quốc gia 2019 môn lý trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn lý trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn lý trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn lý trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn lý trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn lý trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn lý trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn lý trang 4

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lý

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lý được đánh giá là có độ khó và phân hóa cao. Các câu hỏi sẽ bao gồm cả kiến thức lớp 11 và lớp 12, trong đó kiến thức lớp 12 là trọng tâm trong đề. Với phần kiến thức lớp 11, chỉ chiếm 7 câu và không có sự xuất hiện của câu vận dụng cao. Cấu trúc đề thi cũng bị thay đổi hoàn toàn so với những năm trước đó. Đề thi của năm 2018 cũng có độ khó tương đương với năm 2017. Tính phân hóa xuất hiện với các chuyên đề lớp 12.  Chính vì thế mà các thí sinh cần có kế hoạch ôn tập sớm và phân bổ thời gian làm bài hiệu quả.

Đề thi thpt quốc gia 2018 môn lý trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn lý trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn lý trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn lý trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn lý trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn lý trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn lý trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn lý trang 4

banner hoc bong 1

Trên đây là tổng hợp đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Lý mới nhất. Nhìn chung với cấu trúc và kiến thức dàn trải, các thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức và làm nhiều dạng đề. Chúc các bạn học sinh THPT ôn luyện hiệu quả và đạt được kết quả mong muốn trong kì thi THPT Quốc gia 2023.

Bài Tập Tham Khảo THPT Quốc Gia 2024 Môn Lý

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn