100 bài tập điện trường mới nhất

9:25 29/11/2023

Điện trường là một trong những kiến thức quan trọng trong chương trình Vật lý lớp 11. Để học tốt điện trường, học sinh cần nắm vững lý thuyết và thực hành giải bài tập. Bài viết dưới đây về bài tập điện trường mới nhất sẽ giúp học sinh ôn tập và nâng cao kiến thức về điện trường.

Các dạng bài tập điện trường
Các dạng bài tập điện trường

Các dạng bài tập điện trường

Dạng 1: Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm

Dạng bài tập này yêu cầu học sinh sử dụng định luật Cu-lông để xác định lực điện tác dụng lên một điện tích điểm trong điện trường. Để giải dạng bài tập này, học sinh cần xác định được vị trí của điện tích điểm trong điện trường, điện tích của điện tích điểm và cường độ điện trường tại vị trí đó.

Dạng 2: Xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm

Dạng bài tập này yêu cầu học sinh sử dụng định luật Cu-lông để xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm. Để giải dạng bài tập này, học sinh cần xác định được vị trí của hai điện tích điểm trong điện trường, điện tích của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa hai điện tích điểm.

👉 Xem thêm: Đề thi thpt quốc gia 2023 môn lý mới nhất
👉 Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia 2024 môn lý mới nhất
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2024 môn lý chuẩn xác nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc để thi lý thpt quốc gia 2024 chuẩn nhất  

Dạng 3: Xác định cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra tại một điểm

Dạng bài tập này yêu cầu học sinh sử dụng công thức cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra tại một điểm để xác định cường độ điện trường tại một điểm M trong điện trường do điện tích điểm Q gây ra. Để giải dạng bài tập này, học sinh cần xác định được vị trí của điểm M trong điện trường, điện tích của điện tích Q và khoảng cách giữa điểm M và điện tích Q.

Dạng 4: Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm

Dạng bài tập này yêu cầu học sinh xác định cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm do nhiều điện tích điểm gây ra. Để giải dạng bài tập này, học sinh cần xác định được vị trí của điểm M trong điện trường, điện tích của các điện tích điểm và khoảng cách giữa điểm M và các điện tích điểm.

Dạng 5: Xác định đường sức điện

Dạng bài tập này yêu cầu học sinh vẽ đường sức điện của một điện trường. Để giải dạng bài tập này, học sinh cần hiểu được định nghĩa đường sức điện và các quy tắc vẽ đường sức điện.

Ví dụ bài tập điện trường

Bài tập 1:

Một điện tích điểm Q = 10μC đặt tại điểm O. Xác định cường độ điện trường do Q gây ra tại điểm A cách O 10cm.

Lời giải:

Sử dụng công thức tính cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra tại một điểm:

E = k |Q| / r^2

Trong đó:

  • E là cường độ điện trường tại điểm cần xác định, có đơn vị là V/m
  • k là hằng số điện môi của không khí, có giá trị k = 9.10^9 N m^2/C^2
  • Q là điện tích điểm gây ra điện trường, có đơn vị là C
  • r là khoảng cách từ điện tích Q đến điểm cần xác định, có đơn vị là m

Thay số vào công thức ta có:

E = 9.10^9 * 10^-6 / 0.1^2

E = 900 V/m

Vậy cường độ điện trường do Q gây ra tại điểm A là 900 V/m.

Bài tập 2:

Hai điện tích điểm q1 = 1μC và q2 = -1μC đặt cách nhau 10cm trong không khí. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M cách q1 5cm và cách q2 7cm.

Lời giải:

Để xác định cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M, ta cần xác định cường độ điện trường do mỗi điện tích q1 và q2 gây ra tại điểm M. Sau đó, cộng hai cường độ điện trường này lại để được cường độ điện trường tổng hợp.

Cường độ điện trường do điện tích q1 gây ra tại điểm M được tính theo công thức:

E1 = k |q1| / r1^2

Trong đó:

  • E1 là cường độ điện trường do q1 gây ra tại điểm M, có đơn vị là V/m
  • r1 là khoảng cách từ q1 đến điểm M, có đơn vị là m

Thay số vào công thức ta có:

E1 = 9.10^9 * 1^-6 / 0.05^2

E1 = 720 V/m

Cường độ điện trường do điện tích q2 gây ra tại điểm M được tính theo công thức:

E2 = k |q2| / r2^2

Trong đó:

  • E2 là cường độ điện trường do q2 gây ra tại điểm M, có đơn vị là V/m
  • r2 là khoảng cách từ q2 đến điểm M, có đơn vị là m

Thay số vào công thức ta có:

E2 = 9.10^9 * 1^-6 / 0.07^2

E2 = 420 V/m

Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là:

E = E1 + E2

E = 720 + 420

E = 1140 V/m

Vậy cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là 1140 V/m.

Banner TNNN2 1

Danh sách bài tập điện trường

Các dạng bài tập cơ bản về điện trường

Bài tập 1: Một điện tích điểm Q = 2 μC đặt tại điểm O. Xác định cường độ điện trường tại điểm M cách O 10 cm.

Bài tập 2: Hai điện tích điểm Q1 = 2 μC và Q2 = -3 μC đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10cm. Xác định cường độ điện trường tại điểm M cách A 5cm và cách B 7cm.

Bài tập 3: Ba điện tích điểm Q1 = 1 μC, Q2 = 2 μC và Q3 = -3 μC đặt tại ba điểm A, B và C theo thứ tự. AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng BC cách C 6 cm.

Bài tập 4: Xác định đường sức điện của một điện tích điểm Q.

Bài tập 5: Xác định điện thế tại một điểm trong điện trường đều có cường độ điện trường E.

Bài tập 6: Một điện tích q = 5 μC di chuyển dọc theo một đường sức điện từ điểm A đến điểm B. Công của lực điện là 2 J. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A và B.

Bài tập 7: Một tụ điện phẳng có điện dung C = 10 μF được tích điện đến hiệu điện thế U = 100 V. Xác định cường độ điện trường giữa hai bản tụ.

Bài tập 8: Một điện tích di chuyển với vận tốc v = 5 m/s trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 100 V/m. Tính lực điện tác dụng lên điện tích.

Bài tập 9: Một vật dẫn mang điện tích q = 10 μC đặt trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 100 V/m. Tính lực điện tác dụng lên vật dẫn.

Bài tập 10: Một điện tích điểm Q = 2 μC đặt trong một môi trường điện môi có hằng số điện môi ε = 2. Xác định cường độ điện trường tại một điểm cách Q 10 cm.

Xem thêm 100 bài tập về điện trường:

Danh sách bài tập điện trường với BTEC FPT
Danh sách bài tập điện trường với BTEC FPT

Qua bài viết trên, BTEC FPT đã tổng hợp lại các bài tập về điện trường mới nhất. Hy vọng với những thông tin mà chúng mình mang lại sẽ giúp các bạn học sinh có được kiến thức và phương pháp giải bài tập điện trường tốt nhất. 

Bài Tập Tham Khảo THPT Quốc Gia 2024 Môn Lý


 

 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn