100 bài tập cơ chế di truyền và biến dị

9:46 23/01/2024

Cơ chế di truyền và biến dị là một trong những chương quan trọng nhất trong chương trình Sinh học 12. Nhằm giúp các bạn học sinh xây dựng nền tảng vững chắc và ôn luyện hiệu quả, BTEC FPT đã tổng hợp các dạng bài tập cơ chế di truyền và biến dị và danh sách 100 bài tập trong bài viết dưới đây. 

bài tập cơ chế di truyền và biến dị
bài tập cơ chế di truyền và biến dị

Các dạng bài tập cơ chế di truyền và biến dị

Dạng 1: Các dạng bài tập về gen 

Gen là một đơn vị di truyền cơ bản, mang thông tin quy định một hoặc một số tính trạng của sinh vật. Các dạng bài tập về gen thường gặp trong chương trình sinh học lớp 12 có thể được chia thành 3 nhóm sau: 

 • Bài tập về cấu trúc và chức năng của gen
 • Bài tập về phân tử ADN
 • Bài tập về đột biến gen

Dạng 2: Bài tập về nhiễm sắc thể

Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen, đóng vai trò quan trọng trong quá trình di truyền. Các dạng bài tập liên quan đến nhiễm sắc thể gồm:

 • Bài tập về cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài tập về số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài tập về đột biến nhiễm sắc thể

👉 Xem thêm: Đề thi thpt quốc gia 2024 môn sinh mới nhất
👉 Xem thêm: Bộ 30 đề thi thử thpt quốc gia 2024 môn sinh
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2024 môn sinh mới nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2024 môn sinh mới nhất  

Dạng 3: Bài tập về phân bào

Phân bào là quá trình phân chia tế bào, tạo ra các tế bào mới giống hệt tế bào mẹ. Phân bào được chia thành hai loại chính là phân bào nguyên phân và phân bào giảm phân. Các dạng bài tập về phân bào cũng được chia thành 2 nhóm: 

 • Bài tập về phân bào nguyên phân
 • Bài tập về phân bào giảm phân 

Một số lưu ý khi giải bài tập về phân bào: 

 • Khi giải bài tập về phân bào, cần nắm vững kiến thức về các giai đoạn của phân bào, số lượng nhiễm sắc thể ở các giai đoạn khác nhau của phân bào.
 • Cần chú ý phân biệt giữa số lượng nhiễm sắc thể đơn bội (n) và số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n).
 • Cần chú ý phân biệt giữa phân bào nguyên phân và phân bào giảm phân.

Dạng 4: Bài tập về di truyền học

Di truyền học là một môn khoa học nghiên cứu về sự di truyền các tính trạng của sinh vật từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bài tập về di truyền học thường yêu cầu học sinh xác định:

 • Kiểu gen và kiểu hình của các cá thể trong phép lai
 • Kiểu gen và kiểu hình của các cá thể trong phép lai nhiều cặp tính trạng
 • Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình trong các phép lai

Dạng 5: Bài tập về biến dị

Biến dị là hiện tượng thay đổi về kiểu gen hoặc kiểu hình của sinh vật so với tổ tiên. Các dạng bài tập về biến dị thường yêu cầu học sinh nắm chắc kiến thức về:

 • Tần số biến dị
 • Khả năng biểu hiện của biến dị
 • Tác động của biến dị đối với quần thể

Lưu ý: 

 • Trong các bài tập tính tần số biến dị, cần xác định rõ tính chất của biến dị. 
 • Nếu biến dị là biến dị gián đoạn, thì tần số biến dị là tỷ lệ của các cá thể mang alen lặn trong tổng số cá thể của quần thể. 
 • Nếu biến dị là biến dị liên tục, thì tần số biến dị là khoảng cách giữa hai giới hạn của biến dị trong tổng số cá thể của quần thể.

Dạng 6: Bài tập về di truyền quần thể 

Di truyền quần thể là một môn khoa học nghiên cứu về sự di truyền và biến đổi của các gen trong quần thể sinh vật. Các dạng bài tập này thường yêu cầu: 

 • Tính tần số alen và tần số kiểu gen trong quần thể
 • Tính tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình trong các phép lai
 • Xác định tần số gen trong quần thể sau một số thế hệ giao phối
 • Tác động của di nhập gen, đột biến, chọn lọc tự nhiên đến tần số gen trong quần thể

👉 Xem thêm: 100 bài tập quy luật di truyền
👉 Xem thêm: 100 bài tập di truyền quần thể 

Ví dụ bài tập cơ chế di truyền và biến dị

Ví dụ 1: Một phân tử ADN có chiều dài 5000 nucleotit, trong đó có 2500 nucleotit loại A, 1500 nucleotit loại T, 1000 nucleotit loại G. Tính số nucleotit loại X của phân tử ADN đó.

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc Chargaff, A = T, G = X.

=> Số nucleotit loại X của phân tử ADN đó là: 1000 - 1500 = -500.

Ví dụ 2: Một nhiễm sắc thể có chiều dài 1000 μm, chiều rộng 0,2 μm. Tính chiều dài của nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa co xoắn.

Hướng dẫn giải:

Chiều dài của nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa co xoắn là:

1000 μm / (1 + 0,2/1000) = 999,8 μm

Banner TNNN2 1

Ví dụ 3: Một loài sinh vật có số nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n = 16. Xác định số nhiễm sắc thể đơn bội của loài sinh vật đó.

Hướng dẫn giải:

Số nhiễm sắc thể đơn bội của loài sinh vật đó là:

2n = 16

n = 16 / 2 = 8

Ví dụ 4: Một loài sinh vật có số nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n = 16. Một tế bào sinh dục của loài này có 22 nhiễm sắc thể. Đột biến nhiễm sắc thể nào đã xảy ra ở tế bào sinh dục này?

Hướng dẫn giải:

Tế bào sinh dục của loài sinh vật này có 22 nhiễm sắc thể, trong khi số nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài sinh vật này là 2n = 16. 

Do đó, đột biến nhiễm sắc thể đã xảy ra ở tế bào sinh dục này là đột biến số lượng nhiễm sắc thể, cụ thể là đột biến lệch bội giảm nhiễm sắc thể.

Tham khảo danh sách 100 bài tập cơ chế di truyền và biến dị tại: 

ví dụ bài tập cơ chế di truyền và biến dị
ví dụ bài tập cơ chế di truyền và biến dị

Trên đây là danh sách 100 bài tập cơ chế di truyền và biến dị được chúng mình tổng hợp lại. Hy vọng bộ tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình học tập và ôn luyện. BTEC FPT chúc bạn thành công trên con đường học tập. 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn