150 Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin hữu ích

10:25 29/05/2020

Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT gửi đến bạn 50 thuật ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin thông dụng. BTEC hy vọng rằng bạn sẽ trang bị cho mình được vốn từ vựng chuyên ngành IT để có áp dụng trong công việc, học tập cũng như trong cuộc sống.

thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin thông dụng nhất
thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin thông dụng nhất

👉 Xem thêm: Sự khác biệt giữa ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin
👉 Xem thêm: Cơ sở dữ liệu là gì? Những thành phần cơ bản trong CSDL
👉 Xem thêm: Ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì? Đặc điểm của Ngôn ngữ lập trình bậc cao
👉 Xem thêm: Những ngôn ngữ lập trình cơ bản cho người mới bắt đầu
👉 Xem thêm: Lập trình game Unity là gì?
👉 Xem thêm: Những chứng chỉ lập trình quốc tế không thể bỏ lỡ 

 1.  Adware: phần mềm quảng cáo
 2.  Application: ứng dụng
 3. Bloatware: những ứng dụng được các nhà sản xuất tích hợp vào thiết bị của họ để đưa vào cùng với hệ điều hành.
 4. Browser: trình duyệt
 5. Bug: lỗi kỹ thuật
 6. Cache memory: bộ nhớ cache
 7. Cookies: các tập tin được tạo bởi website bạn đã truy cập để lưu trữ thông tin duyệt web. Cookies được sử dụng để duy trì thông tin trạng thái khi bạn vào các trang (pages) khác nhau trên một website hoặc ghé thăm lại website này tại một thời điểm khác
 8. Crash: hiện tượng ứng dụng khi mở lên thì lập tức bị đóng hoặc trong lúc đang hoạt động bình thường thì tự đóng lại và tắt hoàn toàn khỏi hệ thống đa nhiệm của máy. Lỗi này có thể do hệ điều hành, do lập trình viên, do phần cứng hỏng, lỗi kết nối Internet hoặc do các lỗi phát sinh về vấn đề ngôn ngữ, quảng cáo
 9. Cursor: Thuộc tính cursor hiển thị con trỏ chuột khi duy chuyển con trỏ vào thành phần.
 10. Driver: Ví dụ nếu máy tính của bạn có card màn hình nhưng bạn không cài Driver cho máy thì hệ điều hành sẽ không sử dụng được card màn hình này.
 11. E-commerce: thương mại điện tử
 12. E-mail: thư điện tử
 13. FAQ: viết tắt của cụm từ Frequently Asked Questions dịch nôm na là các câu hỏi thường gặp, nó đưa ra những câu hỏi phổ biến nhất mà người dùng thường gặp sau đó có phần giải đáp cho các câu hỏi
 14. Firewall: trong ngành mạng máy tính, bức tường lửa (tiếng Anh: firewall) là rào chắn mà một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước lập ra nhằm ngăn chặn người dùng mạng Internet truy cập các thông tin không mong muốn hoặc/và ngăn chặn người dùng từ bên ngoài truy nhập các thông tin bảo mật nằm trong mạng nội bộ.
 15. Font: phông
 16. Hardware: phần cứng
 17. Homepage: trang chủ
 18. LAN: viết tắt của Local Area Network tạm dịch là mạng máy tính nội bộ, giao tiếp này cho phép các máy tính kết nối với nhau để cùng làm việc và chia sẻ dữ liệu.
 19. Login: đăng nhập
 20. Backup dữ liệu là sao chép các dữ liệu trong máy tính (hoặc tablet, smartphone...) của bạn và lưu trữ nó ở một nơi khác, phòng khi máy tính của bạn gặp vấn đề như hỏng ổ cứng, bị nhiễm virus nặng, bị mất máy...

Banner TNNN2 1

 1. HTML: (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web.
 2. Format: sự định dạng các vùng ghi dữ liệu của ổ đĩa cứng. Tuỳ theo từng yêu cầu mà có thể thực hiện sự định dạng này ở các thể loại cấp thấp hay sự định dạng thông thường. Format cấp thấp (LLF - low-level format) là sự định dạng lại các track, sector, cylinder.
 3. URL: đường link dẫn đến địa chỉ trang web
 4. RAM: RAM (viết tắt từ Random Access Memory trong tiếng Anh) là một loại bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc-ghi ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ dựa theo địa chỉ ô nhớ. Thông tin lưu trên RAM chỉ là tạm thời, chúng sẽ mất đi (tiếng Anh: Read-Only Memory) là loại bộ nhớ không khả biến dùng trong các máy tính hay hệ thống điều khiển, mà trong vận hành bình thường của hệ thống thì dữ liệu chỉ được đọc ra mà không được phép ghi vào.khi mất nguồn điện cung cấp.
 5. ROM: (tiếng Anh: Read-Only Memory) là loại bộ nhớ không khả biến dùng trong các máy tính hay hệ thống điều khiển, mà trong vận hành bình thường của hệ thống thì dữ liệu chỉ được đọc ra mà không được phép ghi vào.
 6. Operating system (n): hệ điều hành
 7. Multi-user (n) Đa người dùng
 8. Alphanumeric data: Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9.
 9. PPP: Là chữ viết tắt của “Point-to-Point Protocol”. Đây là một giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem
 10. Authority work: Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với tên, tựa đề hay chủ đề; riêng đối với biên mục tên và nhan đề, quá trình này bao gồm xác định tất cả các tên hay tựa đề và liên kết các tên/tựa đề không được chọn với tên/tựa đề được chọn làm điểm truy dụng. Đôi khi quá trình này cũng bao gồm liên kết tên và tựa đề với nhau.
 11. Alphabetical catalog: Mục lục xếp theo trật tự chữ cái
 12. Broad classification: Phân loại tổng quát
 13. Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm
 14. Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn
 15. OSI: Là chữ viết tắt của “Open System Interconnection”, hay còn gọi là mô hình chuẩn OSI
 16. Packet: Gói dữ liệu
 17. Source Code: Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó)
 18. Port /pɔːt/: Cổng
 19. Cataloging: Công tác biên mục. Nếu làm trong các tổ chức phi lợi nhuận thì gọi là cataloging, nếu làm vì mục đích thương mại thì gọi là indexing
 20. Subject entry – thẻ chủ đề: công cụ truy cập thông qua chủ đề của ấn phẩm .
 21. Memory /ˈmeməri/ : bộ nhớ
 22. Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/: bộ vi xử lý
 23. Operationˌ/ɒpəˈreɪʃn/ : thao tác
 24. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ : lưu trữ
 25. Chief source of information: Nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhan đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa.
 26. Graphics /ˈɡræfɪks/ : đồ họa
 27. Hardware /ˈhɑːdweə(r)/: Phần cứng/ software/ˈsɒftweə(r)/: phần mềm
 28. Text /tekst/ : Văn bản chỉ bao gồm ký tự
 29. Remote Access: Truy cập từ xa qua mạng
 30. Union catalog: Mục lục liên hợp. Thư mục thể hiện những tài liệu ở nhiều thư viện hay kho tư

👉 Xem thêm: Ngành kỹ thuật phần mềm tại BTEC FPT

 1. Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hình
 2. Protocol /ˈprəʊtəkɒl/:  Giao thức
 3. Technical /ˈteknɪkl/: Thuộc về kỹ thuật
 4. Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/: Chỉ ra một cách chính xác
 5. Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ
 6. abbreviation/əˌbriːviˈeɪʃn/: sự tóm tắt, rút gọn
 7. Analysis /əˈnæləsɪs/: phân tích
 8. Appliance /əˈplaɪəns/: thiết bị, máy móc
 9. Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: ứng dụng
 10. Arise /əˈraɪz/: xuất hiện, nảy sinh
 11. Available /əˈveɪləbl/: dùng được, có hiệu lực
 12. Background /ˈbækɡraʊnd/: bối cảnh, bổ trợ
 13. Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/: giấy chứng nhận
 14. Chief/tʃiːf/ : giám đốc
 15. Common /ˈkɒmən/: thông thường,
 16. Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thích
 17. consultant /kənˈsʌltənt/: cố vấn, chuyên viên tham vấn
 18. Convenience convenience: thuận tiện
 19. Customer /ˈkʌstəmə(r)/: khách hàng
 20. database/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu
 21. Deal /diːl/: giao dịch
 22. Demand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu
 23. Detailed /ˈdiːteɪld/: chi tiết
 24. Develop /dɪˈveləp/: phát triển
 25. Drawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chế
 26. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực
 27. efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao
 28. Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì
 29. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công ty
 30. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trường
 31. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị
 32. expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông
 33. eyestrain: mỏi mắt
 34. Goal /ɡəʊl/: mục tiêu
 35. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ
 36. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện
 37. Increase /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lên
 38. Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt
 39. Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn
 40. Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm
 41. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập
 42. intranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộ
 43. Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất
 44. leadership/ˈliːdəʃɪp/: lãnh đạo
 45. level with someone (verb): thành thật
 46. Low /ləʊ/: yếu, chậm
 47. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì
 48. Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận
 49. Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ : giám sát
 50. Negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/: thương lượng
 51. Occur /əˈkɜː(r)/: xảy ra, xảy đến
 52. Order /ˈɔːdə(r)/: yêu cầu
 53. Oversee /ˌəʊvəˈsiː/: quan sát
 54. Prevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biến
 55. Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển
 56. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp
 57. Rapid /ˈræpɪd/: nhanh chóng
 58. Remote /rɪˈməʊt/: từ xa
 59. Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế
 60. Research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứ
 61. Resource /rɪˈsɔːs/: nguồn
 62. Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi
 63. Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thời
 64. Solve /sɒlv/: giải quyết
 65. Substantial /səbˈstænʃl/: tính thực tế
 66. Sufficient /səˈfɪʃnt/: đủ, có khả năng
 67. Suitable /ˈsuːtəbl/: phù hợp
 68. Multi-task  –  Đa nhiệm.
 69. Priority /praɪˈɒrəti/ –  Sự ưu tiên.
 70. Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/  –  Hiệu suất.
 71. Real-time  –  Thời gian thực.
 72. Schedule /ˈskedʒuːl/ –  Lập lịch, lịch biểu.
 73. Similar /ˈsɪmələ(r)/ –  Giống.
 74. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/  –  Lưu trữ.
 75. Technology /tekˈnɒlədʒi/  –  Công nghệ.
 76. Tiny /ˈtaɪni/  –  Nhỏ bé.
 77. Digital /ˈdɪdʒɪtl/ –  Số, thuộc về số.
 78. Chain /tʃeɪn/ –  Chuỗi.
 79. Clarify /ˈklærəfaɪ/ –  Làm cho trong sáng dễ hiểu.
 80. Individual ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ –  Cá nhân, cá thể.
 81. Inertia /ɪˈnɜːʃə/  –  Quán tính.
 82. Irregularity/ɪˌreɡjəˈlærəti/  –  Sự bất thường, không theo quy tắc.
 83. Quality /ˈkwɒləti/  –   Chất lượng.
 84. Quantity/ˈkwɒntəti  –   Số lượng.
 85. Ribbon /ˈrɪbən/ –  Dải băng.
 86. Abacus/ˈæbəkəs/  –  Bàn tính.
 87. Allocate/ˈæləkeɪt/  –  Phân phối.
 88. Analog /ˈænəlɒɡ/ –   Tương tự.
 89. Command/kəˈmɑːnd/  –   Ra lệnh, lệnh (trong máy tính).
 90. Dependable/dɪˈpendəbl/  –  Có thể tin cậy được.
 91. Devise /dɪˈvaɪz/ –  Phát minh.
 92. Accumulator /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/ :    Tổng
 93. Addition /əˈdɪʃn/: Phép  cộng
 94. Address /əˈdres/ : Địa chỉ
 95. Appropriate /əˈprəʊpriət/:        Thích  hợp
 96. Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/:   Số học
 97. Capability /ˌkeɪpəˈbɪləti/ :   Khả năng
 98. Circuit /ˈsɜːkɪt/: Mạch
 99. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp
 100. Component/kəmˈpəʊnənt/ :  Thành  phần
 101. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ :   Máy  tính
 102. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ :     Tin  học hóa
 103. Convert  /kənˈvɜːt/: Chuyển đổi
 104. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu
 105. Decision /dɪˈsɪʒn/: Quyết định
 106. Demagnetize  (v)     Khử từ hóa
 107. Device  /dɪˈvaɪs/   Thiết bị
 108. Disk  /dɪsk/: Đĩa
 109. Division /dɪˈvɪʒn/   Phép  chia
 110. Minicomputer  (n) Máy tính mini
 111. Multiplication /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/: Phép  nhân
 112. Numeric  /njuːˈmerɪkl/:    Số học, thuộc về số học
 113. Operation  (n):  Thao  tác,
 114. Output  /ˈaʊtpʊt/:    Ra,  đưa ra
 115. Perform /pəˈfɔːm/ :   Tiến hành, thi hành
 116. Process /ˈprəʊses/:    Xử lý
 117. Pulse /pʌls/:  Xung
 118. Signal  (n): Tín  hiệu
 119. Solution  /səˈluːʃn/:     Giải pháp, lời giải
 120. Store /stɔː(r)/: Lưu trữ
 121. Subtraction  /səbˈtrækʃn/:   Phép  trừ
 122. Switch  /swɪtʃ/:      Chuyển
 123. Tape   /teɪp/:     Ghi  băng, băng
 124. Terminal  /ˈtɜːmɪnl/:    Máy  trạm
 125.  Transmit /trænsˈmɪt/:   Truyền
 126. Binary /ˈbaɪnəri/  –  Nhị phân, thuộc về nhị phân.

 

 

Có thể bạn chưa đọc

 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn