Marketing

TỔNG QUAN

Việt Nam đang phát triển nền kinh tế thị trường, việc gặp gỡ và giao thương với các nước khác trở nên thường xuyên hơn nên đối với bạn trẻ lựa chọn chuyên ngành Marketing, cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn. Kết hợp với trình độ tiếng Anh giỏi, giao tiếp tốt cùng đối tác quốc tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp dễ dàng tìm kiếm cho mình cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Với lợi thế về ngôn ngữ và môi trường học tập quốc tế, inh viên BTEC FPT sẽ được trang bị phương pháp làm việc cũng như các kỹ năng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Việc được trải nghiệm trong các dự án thực tế, giúp sinh viên BTEC FPT có thể tự tin làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp.

 

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

1

1

Business and the Business Environment (Kinh doanh và Môi trường Kinh doanh)

T/618/5032

15

60

2

Marketing Processes and Planning (Kế hoạch và quy trình Marketing)

A/618/5033

15

60

Total hours of semester 1

120

3

2

Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)

J/618/5035

15

60

4

Leadership and Management (Lãnh đạo và quản trị)

L/618/5036

15

60

5

Accounting Principles (Nguyên lý kế toán)

Y/618/5038

15

60

Total hours of semester 2

180

6

3

Managing a Successful Business Project (Pearson Set) (Quản trị dự án kinh doanh)

D/618/5039

15

60

7

Business Law (Luật kinh doanh)

H/617/0736

15

60

8

Entreprenerial Ventures (Khởi sự Kinh doanh)

A/618/5047

15

60

Total hours of semester 3

180

9

4

Organizational Behavior (Hành vi tổ chức)

A/618/5064

15

60

10

Statistics for Management (Thống kê kinh tế)

R/508/0570

15

60

11

Marketing insights and Analytics

(Nghiên cứu và phân tích dữ liệu marketing)

L/618/5120

15

60

Total hours of semester 4

180

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

12

5

Sales Management (Quản trị bán hàng)

A/618/5131

15

60

13

Integrated Marketing Communications

(Truyền thông marketing tích hợp)

Y/618/5122

15

60

14

Digital Marketing (Marketing kỹ thuật số)

R/618/5121

15

60

Total hours of semester 5

180

15

6

Research Project (Pearson Set) (Đồ án tốt nghiệp)

H/618/5060

30

120

Total hours of semester 6

120

Total hours

960

16

Supplementarysemester (Học kỳ song song)

PDP (Phát triển kỹ năng cá nhân)

PDP106

 

32

17

Vovinam

VO100

 

28

18

Academic Writing (Phương pháp viết học thuật)

AE112

 

16

Total hours

76

 • Các môn học chuyên sâu chuyên ngành Marketing quốc tế :

- Sales Management (Quản trị bán hàng)

Integrated Marketing Communications (Truyền thông marketing tích hợp)

Marketing insights and Analytics (Nghiên cứu và phân tich dữ liệu marketing)

- Digital Marketing (Marketing kỹ thuật số)

 

 • Tiếng Anh dự bị : 5 level, mỗi level 2 tháng ( thời gian học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên)

 

 • Thời gian học chuyên ngành: 2 năm

 

 • Số kỳ học : 6 kỳ

 

 • Số tín chỉ: 240 tín chỉ

 

 • Số dự án : 2+ dự án lớn nhỏ tuỳ thuộc vào từng môn học  (Trung bình mỗi môn học có 1 dự án và một đồ án tốt nghiệp)

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT:

 • Hoàn thiện học vấn bậc Trung học phổ thông
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học
 • Sinh viên hệ chính quy các trường trung cấp, sơ cấp nghề (yêu cầu có bằng tốt nghiệp THPT)

Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT hiện đang đào tạo chuyên ngành lập trình trí tuệ nhân tạo (AI) tại 

 • Hà Nội: 

    Toà nhà BTEC FPT, P. Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

 • Đà Nẵng:

     66B Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Tòa nhà Savico Building)

 • TP. Hồ Chí Minh:

    205 Đ. Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • TP. Cần Thơ:

     Số 41, Cách mạnh tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Nội dung

TỔNG QUAN

Việt Nam đang phát triển nền kinh tế thị trường, việc gặp gỡ và giao thương với các nước khác trở nên thường xuyên hơn nên đối với bạn trẻ lựa chọn chuyên ngành Marketing, cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn. Kết hợp với trình độ tiếng Anh giỏi, giao tiếp tốt cùng đối tác quốc tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp dễ dàng tìm kiếm cho mình cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Với lợi thế về ngôn ngữ và môi trường học tập quốc tế, inh viên BTEC FPT sẽ được trang bị phương pháp làm việc cũng như các kỹ năng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Việc được trải nghiệm trong các dự án thực tế, giúp sinh viên BTEC FPT có thể tự tin làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp.

Tiến độ đào tạo

 

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

1

1

Business and the Business Environment (Kinh doanh và Môi trường Kinh doanh)

T/618/5032

15

60

2

Marketing Processes and Planning (Kế hoạch và quy trình Marketing)

A/618/5033

15

60

Total hours of semester 1

120

3

2

Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)

J/618/5035

15

60

4

Leadership and Management (Lãnh đạo và quản trị)

L/618/5036

15

60

5

Accounting Principles (Nguyên lý kế toán)

Y/618/5038

15

60

Total hours of semester 2

180

6

3

Managing a Successful Business Project (Pearson Set) (Quản trị dự án kinh doanh)

D/618/5039

15

60

7

Business Law (Luật kinh doanh)

H/617/0736

15

60

8

Entreprenerial Ventures (Khởi sự Kinh doanh)

A/618/5047

15

60

Total hours of semester 3

180

9

4

Organizational Behavior (Hành vi tổ chức)

A/618/5064

15

60

10

Statistics for Management (Thống kê kinh tế)

R/508/0570

15

60

11

Marketing insights and Analytics

(Nghiên cứu và phân tích dữ liệu marketing)

L/618/5120

15

60

Total hours of semester 4

180

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

12

5

Sales Management (Quản trị bán hàng)

A/618/5131

15

60

13

Integrated Marketing Communications

(Truyền thông marketing tích hợp)

Y/618/5122

15

60

14

Digital Marketing (Marketing kỹ thuật số)

R/618/5121

15

60

Total hours of semester 5

180

15

6

Research Project (Pearson Set) (Đồ án tốt nghiệp)

H/618/5060

30

120

Total hours of semester 6

120

Total hours

960

16

Supplementarysemester (Học kỳ song song)

PDP (Phát triển kỹ năng cá nhân)

PDP106

 

32

17

Vovinam

VO100

 

28

18

Academic Writing (Phương pháp viết học thuật)

AE112

 

16

Total hours

76

 • Các môn học chuyên sâu chuyên ngành Marketing quốc tế :

- Sales Management (Quản trị bán hàng)

Integrated Marketing Communications (Truyền thông marketing tích hợp)

Marketing insights and Analytics (Nghiên cứu và phân tich dữ liệu marketing)

- Digital Marketing (Marketing kỹ thuật số)

 

Thời gian đào tạo

 • Tiếng Anh dự bị : 5 level, mỗi level 2 tháng ( thời gian học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên)

 

 • Thời gian học chuyên ngành: 2 năm

 

 • Số kỳ học : 6 kỳ

 

 • Số tín chỉ: 240 tín chỉ

 

 • Số dự án : 2+ dự án lớn nhỏ tuỳ thuộc vào từng môn học  (Trung bình mỗi môn học có 1 dự án và một đồ án tốt nghiệp)

Thông tin tuyển sinh

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT:

 • Hoàn thiện học vấn bậc Trung học phổ thông
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học
 • Sinh viên hệ chính quy các trường trung cấp, sơ cấp nghề (yêu cầu có bằng tốt nghiệp THPT)

Cơ sở đào tạo

Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT hiện đang đào tạo chuyên ngành lập trình trí tuệ nhân tạo (AI) tại 

 • Hà Nội: 

    Toà nhà BTEC FPT, P. Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

 • Đà Nẵng:

     66B Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Tòa nhà Savico Building)

 • TP. Hồ Chí Minh:

    205 Đ. Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • TP. Cần Thơ:

     Số 41, Cách mạnh tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Khung chương trình đào tạo

Các môn học chuyên sâu:

 Marketing insights and Analytics
 Sales Management
Integrated Marketing Communications (Truyền thông marketing tích hợp)
Digital Marketing (Marketing kỹ thuật số)

Triển vọng nghề nghiệp

Nhân viên hoạch định chiến lược Marketing
Chuyên  viên Marketing
Nhân viên lập kế hoạch & Quản trị dự án Marketing
Chuyên viên Quan hệ công chúng
Chuyên viên digital Marketing

 • Thời gian 2 năm
 • Số học kỳ 6 kỳ
 • Số tín chỉ 240
 • Dự án lớn thực tế 2+

Dự án sinh viên

Ngành Marketing

98%

Sinh viên có việc làm
ngay sau khi tốt nghiệp

2 năm

Học nhanh, có việc làm
sơm, nghề nghiệp tốt

700+

Bằng Anh quốc được công
nhận tại 700+ trường Đại
học toàn thế giới

 • Đăng ký giữ chỉ tiêu
 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn