Top 7 khóa học logistics ngắn hạn 2024

10:15 10/05/2024

Trong thời đại thương mại điện tử và toàn cầu hóa, Logistics & chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng trong thành công doanh nghiệp. Nhu cầu về nhân lực chất lượng tăng cao, và việc tham gia các khóa học ngắn hạn về Logistics trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này. Trong bài viết dưới đây, BTEC FPT đã tổng hợp Top 7 khóa học logistics ngắn hạn gửi đến các bạn. 

Khóa học logistics
Khóa học logistics

Supply Chain Logistics 

Khóa học Logistics Chuỗi cung ứng trên Coursera là khóa học miễn phí do Đại học Rutgers, Bang New Jersey cung cấp. Khóa học này giới thiệu cho bạn về các nguyên tắc cơ bản của quản lý logistics trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khóa học bao gồm 4 nội dung chính:

 • Giới thiệu về Logistics: vai trò của logistics trong chuỗi cung ứng, các khái niệm quan trọng như vận chuyển, kho bãi và quản lý hàng tồn kho.
 • Quản lý vận tải: bằng các phương thức vận tải khác nhau (đường bộ, đường thủy, đường hàng không), lựa chọn phương thức vận tải phù hợp và tối ưu hóa chi phí vận tải.
 • Quản lý kho bãi: học viên hiểu được tầm quan trọng của kho bãi trong chuỗi cung ứng, các hoạt động kho bãi chính và các chiến lược quản lý kho bãi hiệu quả.
 • Quản lý hàng tồn kho: thảo luận về các khái niệm liên quan đến quản lý hàng tồn kho, các mô hình quản lý hàng tồn kho và các chiến lược kiểm soát hàng tồn kho.

Đăng ký:  https://www.coursera.org/courses?query=logistics

👉 Xem thêm: Ngành logistics học trường nào tốt, học phí rẻ?
👉 Xem thêm: Mức lương ngành logisitc là bao nhiêu? Theo từng vị trí, cấp độ
👉 Xem thêm: Logistics là gì? làm gì, lương bao nhiêu
👉 Xem thêm: Top 7 khóa học logisitcs miễn phí 2024
👉 Xem thêm: Học văn bằng 2 Logistic tại BTEC FPT  

Supply Chain Operations 

Khóa học Supply Chain Operations (Hoạt động chuỗi cung ứng) trên Coursera là khóa học miễn phí do Đại học Rutgers, Bang New Jersey cung cấp. Khóa học này giới thiệu cho bạn về các nguyên tắc và thực hành cốt lõi của hoạt động chuỗi cung ứng, bao gồm quy trình, phương pháp và công cụ cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Khóa học bao gồm 4 nội dung chính:

 • Giới thiệu về hoạt động chuỗi cung ứng: vai trò của hoạt động chuỗi cung ứng trong chuỗi giá trị, các khái niệm quan trọng như quy trình, hiệu quả và năng suất.
 • Quản lý quy trình: Thảo luận về các nguyên tắc quản lý quy trình, các công cụ phân tích quy trình và các phương pháp cải tiến quy trình.
 • Thiết kế hệ thống hoạt động: Phần này nêu bật tầm quan trọng của thiết kế hệ thống hoạt động hiệu quả, các yếu tố cần xem xét khi thiết kế hệ thống và các công cụ hỗ trợ thiết kế hệ thống.
 • Quản lý chất lượng: Phần này giới thiệu các công cụ và kỹ thuật quản lý chất lượng và các phương pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đăng ký: https://www.coursera.org/learn/operations 

Supply Chain Analytics 

Khóa học Supply Chain Analytics (Phân tích chuỗi cung ứng) trên Coursera là khóa học miễn phí do Đại học Georgia cung cấp. Khóa học này giới thiệu cho bạn về các khái niệm, công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu được sử dụng để tối ưu hóa hiệu quả chuỗi cung ứng.

Khóa học bao gồm 3 nội dung chính:

 • Giới thiệu về phân tích chuỗi cung ứng: Nội dung này giới thiệu vai trò của phân tích chuỗi cung ứng, các loại phân tích chuỗi cung ứng phổ biến và các lợi ích của việc sử dụng phân tích dữ liệu trong quản lý chuỗi cung ứng. 
 • Kỹ thuật phân tích dữ liệu: Phần này thảo luận về các kỹ thuật phân tích dữ liệu cơ bản được sử dụng trong chuỗi cung ứng, bao gồm mô hình hóa thống kê, khai phá dữ liệu và học máy.
 • Ứng dụng phân tích chuỗi cung ứng: Phần này nêu bật các ứng dụng cụ thể của phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực khác nhau của chuỗi cung ứng, chẳng hạn như quản lý nhu cầu, quản lý hàng tồn kho, quản lý vận tải và quản lý sản xuất.

Đăng ký: https://www.coursera.org/learn/supply-chain-analytics 

Logistics Excellence 

Khóa học Logistics Excellence do Đại học Rutgers, New Jersey cung cấp trên nền tảng Coursera. Khóa học này dành cho những ai muốn tìm hiểu về các nguyên tắc và thực hành tốt nhất để đạt được hiệu quả xuất sắc trong lĩnh vực logistics. 

Khóa học bao gồm các chủ đề sau:

 • Tổng quan về logistics
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Thiết kế và lập kế hoạch logistics
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Quản lý vận chuyển
 • Phân phối và giao hàng
 • Dịch vụ khách hàng
 • Phân tích dữ liệu logistics
 • Các xu hướng mới trong logistics

Đăng ký: https://www.coursera.org/learn/logistics-excellence 

Supply Chain Analytics Essentials 

Khóa học Supply Chain Analytics Essentials cung cấp trên nền tảng Coursera giúp bạn tìm hiểu về vai trò của phân tích dữ liệu trong chuỗi cung ứng. Chương trình do Viện Công nghệ Georgia (Georgia Institute of Technology) cung cấp. 

Khóa học trang bị cho bạn những kiến thức nền tảng về phân tích dữ liệu trong chuỗi cung ứng, bao gồm:

 • Tổng quan về phân tích chuỗi cung ứng
 • Thu thập và chuẩn bị dữ liệu chuỗi cung ứng
 • Sử dụng các công cụ phân tích để mô tả dữ liệu chuỗi cung ứng
 • Dự báo nhu cầu và cung
 • Quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng
 • Ra quyết định dựa trên dữ liệu trong chuỗi cung ứng

Đăng ký: https://www.coursera.org/learn/supply-chain-analytics 

Banner TNNN2 1

Supply Chain Planning 

Khóa học Supply Chain Planning thuộc chương trình Chuyên môn Quản lý Chuỗi cung ứng (Supply Chain Management Specialization) do Đại học Rutgers, New Jersey cung cấp trên nền tảng Coursera. Khóa học này tập trung vào việc giới thiệu các kỹ thuật và công cụ lập kế hoạch chuỗi cung ứng hiệu quả.

Nội dung chính của khóa học bao gồm:

 • Tổng quan về lập kế hoạch chuỗi cung ứng: Giới thiệu vai trò, tầm quan trọng và các cấp độ lập kế hoạch trong chuỗi cung ứng.
 • Dự báo nhu cầu: Các phương pháp dự báo nhu cầu phổ biến, đánh giá độ chính xác và ứng dụng thực tế.
 • Quản lý hàng tồn kho: Chiến lược xác định mức tồn kho an toàn, tối ưu hóa chính sách tồn kho và quản lý vòng đời sản phẩm.
 • Lập kế hoạch sản xuất: Lập kế hoạch tổng thể (Aggregate Planning), lập kế hoạch chi tiết (Detailed Planning) và điều phối hoạt động sản xuất.
 • Quản lý chuỗi cung ứng: Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng, tối ưu hóa luồng vật liệu và quản lý nhà cung cấp.
 • Sử dụng phần mềm lập kế hoạch chuỗi cung ứng: Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch chuỗi cung ứng phổ biến.

Đăng ký: https://www.coursera.org/courses?query=planning 

Supply Chain Excellence

Khóa học "Supply Chain Excellence" trên Coursera cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế, vận hành và tối ưu hóa chuỗi cung ứng hiệu quả. Khóa học được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và kết hợp lý thuyết với các ví dụ thực tế.

Nội dung chính của khóa học bao gồm:

 • Giới thiệu về quản lý chuỗi cung ứng: bao gồm vai trò của chuỗi cung ứng, các bên liên quan chính và các quy trình chính.
 • Thiết kế chuỗi cung ứng: học viên sẽ được hướng dẫn cách thiết kế chuỗi cung ứng hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Quản lý hàng tồn kho: khóa học sẽ giới thiệu các chiến lược quản lý hàng tồn kho hiệu quả để giảm thiểu chi phí và đảm bảo mức độ dịch vụ khách hàng cao.
 • Lập kế hoạch chuỗi cung ứng: bao gồm kế hoạch nhu cầu, sản xuất và phân phối để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng.
 • Quản lý vận tải và kho bãi: khóa học sẽ giới thiệu các nguyên tắc quản lý vận tải và kho bãi hiệu quả để giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả.
 • Mua sắm và quản lý nhà cung cấp: học viên sẽ học cách xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp hiệu quả và quản lý hiệu quả hoạt động mua sắm.
 • Phân tích chuỗi cung ứng: khóa học sẽ giới thiệu các công cụ và kỹ thuật phân tích chuỗi cung ứng để xác định và giải quyết các vấn đề.
 • Chuỗi cung ứng bền vững: học viên sẽ được hướng dẫn thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng bền vững để giảm thiểu tác động môi trường.

Đăng ký: https://www.coursera.org/courses?query=supply%20chain 

Khóa học logistics ngắn hạn
Khóa học logistics ngắn hạn

Hy vọng đây sẽ là thông tin hữu ích giúp bạn tìm được khóa học phù hợp với bản thân. 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn