Khối D00 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?

9:40 29/07/2023

Khối D00 là một ngôi sao sáng trong hệ thống khối thi D với đa dạng chuyên ngành bao gồm những lĩnh vực hấp dẫn như kỹ thuật, công nghệ thông tin, luật, ngoại ngữ, kinh tế - tài chính - quản trị kinh doanh... Các ngành trong khối D00 luôn nổi tiếng và mang lại cơ hội việc làm dồi dào. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hàng năm có hàng ngàn thí sinh lựa chọn các tổ hợp môn thuộc khối D00 để xét tuyển. Trong bài viết này, BTEC FPT sẽ mang đến cho các bạn những thông tin chính xác nhất về khối D00 bao gồm những môn nào, những ngành học nào và danh sách các trường đại học thuộc khối D00. Hãy cùng BTEC FPT khám phá và tìm hiểu thêm về những cơ hội học tập và sự nghiệp mà khối D00 đem đến!

Khối D00 gồm những môn nào?

Trước đây, khối D00 truyền thống bao gồm 3 môn thi: Toán học - Ngữ văn - Ngoại ngữ. Tuy nhiên đến năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành phát triển khối D thành 99 khối xét tuyển được đánh số từ D01 đến D99. Môn thi Ngoại ngữ được chia thành nhiều tổ hợp trong các khối thi đại học như khối D01 (Tiếng Anh), khối D02 (Tiếng Nga), khối D03 (Tiếng Pháp), khối D04 (Tiếng Trung)... Điều này giúp thí sinh linh hoạt kết hợp các môn thi trong khối D để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường đại học theo nguyện vọng mong muốn. Các môn thi trong khối D gồm 17 môn được sắp xếp dựa trên thứ tự xuất hiện mới nhất từ các tổ hợp môn D00 đến D99 như sau: Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

👉 Xem thêm: Khối D01 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối D02 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối D03 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối D04 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối D06 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì? 

Khối D00 gồm những môn nào
Khối D00 gồm những môn nào
STT Mã khối Các môn xét tuyển
1 Khối D01 Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
2 Khối D02 Ngữ văn, Toán, tiếng Nga
3 Khối D03 Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp
4 Khối D04 Ngữ văn, Toán, tiếng Trung
5 Khối D05 Ngữ văn, Toán, tiếng Đức
6 Khối D06 Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật
7 Khối D07 Toán, Hóa học, tiếng Anh
8 Khối D08 Toán, Sinh học, tiếng Anh
9 Khối D09 Toán, Lịch sử, tiếng Anh
10 Khối D10 Toán, Địa lí, tiếng Anh
11 Khối D11 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Anh
12 Khối D12 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Anh
13 Khối D13 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh
14 Khối D14 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
15 Khối D15 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh
16 Khối D16 Toán, Địa lí, tiếng Đức
17 Khối D17 Toán, Địa lí, tiếng Nga
18 Khối D18 Toán, Địa lí, tiếng Nhật
19 Khối D19 Toán, Địa lí, tiếng Pháp
20 Khối D20 Toán, Địa lí, tiếng Trung
21 Khối D21 Toán, Hóa học, tiếng Đức
22 Khối D22 Toán, Hóa học, tiếng Nga
23 Khối D23 Toán, Hóa học, tiếng Nhật
24 Khối D24 Toán, Hóa học, tiếng Pháp
25 Khối D25 Toán, Hóa học, tiếng Trung
26 Khối D26 Toán, Vật lí, tiếng Đức
27 Khối D27 Toán, Vật lí, tiếng Nga
28 Khối D28 Toán, Vật lí, tiếng Nhật
29 Khối D29 Toán, Vật lí, tiếng Pháp
30 Khối D30 Toán, Vật lí, tiếng Trung
31 Khối D31 Toán, Sinh học, tiếng Đức
32 Khối D32 Toán, Sinh học, tiếng Nga
33 Khối D33 Toán, Sinh học, tiếng Nhật
34 Khối D34 Toán, Sinh học, tiếng Pháp
35 Khối D35 Toán, Sinh học, tiếng Trung
36 Khối D36 Toán, Lịch sử, tiếng Đức
37 Khối D37 Toán, Lịch sử, tiếng Nga
38 Khối D38 Toán, Lịch sử, tiếng Nhật
39 Khối D39 Toán, Lịch sử, tiếng Pháp
40 Khối D40 Toán, Lịch sử, tiếng Trung
41 Khối D41 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Đức
42 Khối D42 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nga
43 Khối D43 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nhật
44 Khối D44 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Pháp
45 Khối D45 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Trung
46 Khối D46 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Đức
47 Khối D47 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Nga
48 Khối D48 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Nhật
49 Khối D49 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Pháp
50 Khối D50 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Trung
51 Khối D51 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Đức
52 Khối D52 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Nga
53 Khối D53 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Nhật
54 Khối D54 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Pháp
55 Khối D55 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Trung
56 Khối D56 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Đức
57 Khối D57 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Nga
58 Khối D58 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Nhật
59 Khối D59 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Pháp
60 Khối D60 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Trung
61 Khối D61 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Đức
62 Khối D62 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Nga
63 Khối D63 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Nhật
64 Khối D64 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Pháp
65 Khối D65 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Trung
66 Khối D66 Ngữ văn, GDCD, tiếng Anh
67 Khối D67 Ngữ văn, GDCD, tiếng Đức
68 Khối D68 Ngữ văn, GDCD, tiếng Nga
69 Khối D69 Ngữ văn, GDCD, tiếng Nhật
70 Khối D70 Ngữ văn, GDCD, tiếng Pháp
71 Khối D71 Ngữ văn, GDCD, tiếng Trung
72 Khối D72 Ngữ văn, KHXH, tiếng Đức
73 Khối D73 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nga
74 Khối D74 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nhật
75 Khối D75 Ngữ văn, KHXH, tiếng Pháp
76 Khối D76 Ngữ văn, KHTN, tiếng Pháp
77 Khối D77 Ngữ văn, KHTN, tiếng Trung
78 Khối D78 Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh
79 Khối D79 Ngữ văn, KHXH, tiếng Đức
80 Khối D80 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nga
81 Khối D81 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nhật
82 Khối D82 Ngữ văn, KHXH, tiếng Pháp
83 Khối D83 Ngữ văn, KHXH, tiếng Trung
84 Khối D84 Toán, GDCD, tiếng Anh
85 Khối D85 Toán, GDCD, tiếng Đức
86 Khối D86 Toán, GDCD, tiếng Nga
87 Khối D87 Toán, GDCD, tiếng Pháp
88 Khối D88 Toán, GDCD, tiếng Nhật
89 Khối D89 Toán, KHTN, tiếng Anh
90 Khối D90 Toán, KHTN, tiếng Pháp
91 Khối D91 Toán, KHTN, tiếng Đức
92 Khối D92 Toán, KHTN, tiếng Nga
93 Khối D93 Toán, KHTN, tiếng Đức
94 Khối D94 Toán, KHTN, tiếng Nhật
95 Khối D95 Toán, KHTN, tiếng Trung
96 Khối D96 Toán, KHXH, tiếng Anh
97 Khối D97 Toán, KHXH, tiếng Pháp
98 Khối D98 Toán, KHXH, tiếng Đức
99 Khối D99 Toán, KHXH, tiếng Nga

Khối D00 học ngànhnào?

Với 99 tổ hợp môn, khối D00 có nhiều ngành học mà thí sinh có thể vận dụng để theo đuổi ngành nghề mình yêu thích. Dưới đây là danh sách các ngành học khi theo khối D00:

Khối D00 học ngành nào
Khối D00 học ngành nào
STT Tên ngành học tuyển sinh khối D00
Khối ngành kinh tế - Tài chính - Quản trị
1 Công tác xã hội
2 Hệ thống thông tin quản lý
3 Kế toán
4 Kinh doanh quốc tế
5 Kinh tế
6 Quản trị kinh doanh
7 Quản trị nhân lực 
8 Tài chính – ngân hàng
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
10 Quản trị khách sạn
11 Quản trị kinh doanh
12 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
13 Quản trị nhân lực
14 Quản trị văn phòng
Khối ngành Công nghệ
15 Công nghệ hàn 
16 Công nghệ kỹ thuật địa chất
17 Công nghệ kỹ thuật môi trường
18 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
19 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
20 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
21 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
22 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
23 Công nghệ kỹ thuật máy tính
24 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
25 Công nghệ may
26 Công nghệ sợi, dệt
27 Công nghệ thông tin
28 Công nghệ đa phương tiện
29 Công nghệ thực phẩm
30 Truyền thông và mạng máy tính
Khối ngành Sư phạm
31 Giáo dục mầm non
32 Giáo dục tiểu học
33 Sư phạm Âm nhạc
34 Sư phạm Địa lý
35 Sư phạm Lịch sử
36 Sư phạm Mỹ thuật
37 Sư phạm Ngữ văn
38 Sư phạm Lịch sử
39 Sư phạm tiếng Anh
40 Sư phạm tiếng Đức
41 Sư phạm tiếng Nga
42 Sư phạm tiếng Nhật
43 Sư phạm tiếng Pháp
44 Sư phạm tiếng Trung
45 Sư phạm Tin học
46 Sư phạm Văn học
47 Tâm lý học
Khối ngành Luật
48 Luật hàng hải 
49 Luật kinh doanh
50 Luật kinh tế
51 Luật quốc tế
52 Luật thương mại quốc tế
Khối ngành Ngoại ngữ
53 Ngôn ngữ Đức 
54 Ngôn ngữ Hàn Quốc
55 Ngôn ngữ Nga
56 Ngôn ngữ Nhật
57 Ngôn ngữ Tây Ban Nha
58 Ngôn ngữ Thái Lan
Khối ngành khác
59 Báo chí 
60 Bảo hiểm
61 Nhóm ngành Nông – Lâm 
62 Chính trị học
63 Dịch vụ thú y
64 Nhóm ngành báo chí 
65 Điều tra hình sự
66 Điều tra trinh sát
67 Quản lý nhà nước về An ninh – Trật tự
68 Thiết kế đồ họa
69 Việt Nam học
70 Truyền thông 

Khối D00 học trường nào?

Khối D00 học trường nào
Khối D00 học trường nào
STT Tên trường tuyển sinh khối D00
Miền Bắc
1 Đại học Việt Bắc
2 Đại học Tân Trào
3 Đại học Công nghệ Đông Á
4 Đại học Hồng Đức
5 Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định
6 Đại học Hàng hải
7 Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
8 Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
9 Đại học Chu Văn An
10 Đại học Hoa Lư
11 Đại học Tây Bắc
12 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
13 Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
14 Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
15 Đại học Công nghệ thông tin và Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên
16 Đại học Trưng Vương
17 Đại học Hạ Long
18 Đại học Kinh Bắc
19 Đại học Hải Dương
20 Đại học Y Dược Hải Phòng
21 Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
22 Đại học Tân Trào
23 Đại học Sao Đô
24 Đại học Hùng Vương
25 Đại học Thành Đông
26 Đại học Thái Bình
27 Đại học Đại Nam
28 Đại học Nông lâm Thái Nguyên
29 Đại học Công nghiệp Việt Trì
30 Đại học Dân lập Lương Thế Vinh
31 Đại học Hải Phòng
32 Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên
33 Đại học Dân lập Hải Phòng
34 Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
35 Đại học Nông lâm Bắc Giang
Miền Trung
36 Đại học Công nghiệp Vinh
37 Đại học Buôn Ma Thuột
38 Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn
39 Phân hiệu Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa
40 Đại học Khoa học – Đại học Huế
41 Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam
42 Phân hiệu Đại học Nông lâm TP HCM tại Ninh Thuận
43 Khoa Du lịch – Đại học Huế
44 Phân hiệu Đại học Tài chính – Kế toán tại Thừa Thiên – Huế
45 Đại học Hà Tĩnh
46 Đại học Công nghệ Vạn Xuân
47 Đại học Hồng Đức
48 Học viện Ngân hàng – phân viện Phú Yên
49 Đại học Khánh Hòa
50 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
51 Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP HCM tại Quảng Ngãi
52 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Miền Nam
53 Đại học Xây dựng Miền Tây
54 Đại học Bạc Liêu
55 Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
56 Đại học Cần Thơ
57 Đại học Bình Dương
58 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
59 Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
60 Đại học Lâm Nghiệp
61 Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương
62 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
63 Đại học Dầu khí Việt Nam
64 Đại học Công nghệ Đồng Nai
65 Đại học Đồng Nai
66 Đại học Công nghệ Miền Đông
67 Đại học Đồng Tháp
68 Đại học Nam Cần Thơ
69 Đại học Thủ Dầu Một
70 Đại học Quốc tế miền Đông
71 Đại học Tiền Giang
72 Đại học Tân Tạo
73 Đại học Dân lập Cửu Long
74 Đại học Kiên Giang
75 Đại học Dân lập Lạc Hồng
76 Đại học Trà Vinh
77 Đại học Tây Đô
78 Đại học Võ Trường Toản

Banner TNNN2 1

Trên đây là toàn bộ những thông tin về khối D00 gồm những môn nào, làm ngành nào, học trường mà BTEC FPT đã liệt kê cho các bạn. Khối D00 là một khối thi truyền thống khá là phổ biến hiện đã được phát triển đa dạng thành các khối D kéo dài từ D01 đến D99 để thí sinh có thể đa dạng các lựa chọn khối thi sao cho phù hợp nhất với bản thân. BTEC FPT xin chúc các bạn luôn may mắn và thành công trên con đường học tập.

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn