Đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Sử mới nhất

9:40 28/04/2023

Để chuẩn bị cho đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Sử sắp tới, học sinh ôn tập lại đề thi của những năm trước có thể giúp các bạn làm quen với dạng đề, cấu trúc cũng như sự đa dạng của các câu hỏi. Dưới đây là một số đề thi THPT Quốc gia môn Sử từ năm 2018 đến năm 2022, các bạn học sinh hãy tham khảo và luyện tập ngay thôi nhé!

Mục lục hiện

Đề thi THPT quốc gia 2023 môn Sử

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Lịch sử có cấu trúc và dạng câu hỏi giống đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nhưng số lượng câu khó nhiều hơn đề năm 2022.

Nội dung đề thi chủ yếu xoay quanh kiến thức Lịch sử Việt Nam trong chương trình sách giáo khoa lớp 12, trong đó phần lịch sử thế giới chiếm tỉ lệ nhỏ.

Đề thi có 40 câu hỏi, gồm câu hỏi nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao đúng ma trận đề thi tốt nghiệp THPT. Dạng cấu trúc đề thi này rất quen thuộc với học sinh vì các em đã thực hiện trong kiểm tra định kì, thi thử ở các trường từ cấp THCS. Tuy nhiên, học sinh không dễ lấy được điểm 9, 10 đối với đề thi môn Lịch sử năm nay.

Đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử mã đề 310 trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử mã đề 310 trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử mã đề 310 trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử mã đề 310 trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử mã đề 310 trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử mã đề 310 trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử mã đề 310 trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử mã đề 310 trang 4

Đáp án full mã đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử
Đáp án đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử

Đề thi được đánh giá là khá dễ, độ khó tương đương với đề thi năm 2021. Nội dung và cấu trúc đề bám sát đề thi minh hoạ, học sinh nắm vững kiến thức và ôn kỹ bài theo đề minh hoạ có thể đảm bảo đạt điểm trung bình để xét tốt nghiệp. 

Cụ thể, nội dung trọng tâm chủ yếu là kiến thức lớp 12, vừa tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học. Một số câu hỏi với mục đích phân hoá cao nhưng không mang kiến thức đánh đố; mà yêu cầu khả năng tư duy và tổng hợp, có khả năng phân tích các mốc sự kiện và vấn đề. 

Tham khảo chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2022 tại đây (có đáp án): 

👉 Xem thêm: Luyện đề thi thpt quốc gia môn lịch sử 2023
👉 Xem thêm: Tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2023 môn sử
👉 Xem thêm: Bộ 30 đề thi thử THPT quốc gia 2023 môn Sử
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2023 môn sử mới nhất
👉 Xem thêm: Cách học sử thi THPT quốc gia điểm cao 

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử trang 3

Banner TNNN2 1

Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Lịch sử 2022 mã đề 301

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 301

1.A 2.B 3.D 4.D 5.C 6.B 7.A 8.B 9.A 10.A
11.B 12.D 13.A 14.B 15.D 16.C 17.B 18.B 19.D 20.C
21.A 22.A 23.C 24.A 25.C 26.A 27.A 28.B 29.C 30.D
31.C 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.D 38.C 39.C 40.B

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2022 môn Lịch sử mã đề 302

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 302

1.D 2.B 3.B 4.B 5.D 6.A 7.D 8.B 9.D 10.A
11.C 12.D 13.D 14.C 15.C 16.A 17.C 18.D 19.C 20.A
21.A 22.A 23.D 24.A 25.B 26.D 27.C 28.B 29.C 30.C
31.C 32.A 33.D 34.D 35.A 36.C 37.C 38.A 39.B 40.B

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 Lịch sử mã đề 303

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 303

1.D 2.A 3.B 4.C 5.A 6.A 7.D 8.D 9.D 10.A
11.C 12.B 13.D 14.C 15.D 16.D 17.C 18.D 19.D 20.B
21.C 22.C 23.D 24.C 25.D 26.B 27.C 28.B 29.C 30.B
31.D 32.B 33.C 34.B 35.B 36.C 37.B 38.C 39.D 40.D

Đáp án đề Sử thi THPTQG năm 2022 mã đề 304

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 304

1.B 2.B 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.C 9.C 10.D
11.C 12.D 13.D 14.A 15.D 16.D 17.C 18.B 19.C 20.A
21.C 22.C 23.C 24.B 25.A 26.C 27.C 28.A 29.A 30.B
31.A 32.B 33.A 34.B 35.A 36.A 37.A 38.B 39.B 40.A

Đáp án đề Sử thi THPT quốc gia năm 2022 mã đề 305

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 305

1.A 2.C 3.C 4.B 5.B 6.A 7.C 8.B 9.A 10.B
11.A 12.D 13.C 14.B 15.B 16.D 17.A 18.D 19.B 20.C
21.C 22.D 23.A 24.D 25.D 26.D 27.C 28.A 29.A 30.B
31.C 32.A 33.C 34.C 35.A 36.C 37.A 38.B 39.C 40.A

Đáp án đề Sử THPT Quốc gia 2022 mã đề 306

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 306

1.D 2.D 3.D 4.A 5.B 6.B 7.D 8.B 9.B 10.D
11.D 12.C 13.A 14.B 15.B 16.A 17.A 18.C 19.B 20.C
21.A 22.D 23.A 24.B 25.B 26.D 27.A 28.A 29.D 30.D
31.A 32.D 33.C 34.D 35.B 36.B 37.A 38.B 39.A 40.A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Sử mã đề 307

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 307

1.C 2.B 3.D 4.C 5.C 6.C 7.B 8.B 9.A 10.A
11.D 12.D 13.B 14.A 15.A 16.D 17.C 18.A 19.B 20.D
21.A 22.B 23.D 24.D 25.A 26.D 27.D 28.C 29.B 30.C
31.C 32.D 33.C 34.C 35.B 36.C 37.B 38.C 39.C 40.B

Đáp án đề thi Sử THPT Quốc gia 2022 mã đề 308

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 308

1.B 2.D 3.A 4.C 5.A 6.D 7.A 8.D 9.C 10.C
11.D 12.A 13.B 14.D 15.A 16.A 17.D 18.B 19.D 20.D
21.A 22.B 23.D 24.B 25.B 26.A 27.D 28.A 29.C 30.A
31.C 32.A 33.B 34.A 35.C 36.B 37.B 38.C 39.B 40.B

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Sử mã đề 309

1.A 2.A 3.B 4.C 5.A 6.C 7.B 8.C 9.D 10.A
11.A 12.C 13.C 14.D 15.B 16.C 17.D 18.D 19.B 20.D
21.B 22.C 23.C 24.B 25.D 26.D 27.B 28.D 29.C 30.C
31.D 32.B 33.D 34.B 35.D 36.B 37.B 38.C 39.C 40.B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử mã đề 310

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 310

1.D 2.C 3.A 4.D 5.A 6.B 7.B 8.C 9.A 10.B
11.B 12.D 13.C 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.A
21.C 22.B 23.C 24.D 25.C 26.A 27.D 28.B 29.B 30.D
31.A 32.B 33.A 34.D 35.D 36.D 37.A 38.A 39.B 40.B

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 Lịch sử mã đề 311

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 311

1.D 2.A 3.D 4.B 5.C 6.B 7.C 8.B 9.C 10.D
11.B 12.C 13.B 14.C 15.D 16.D 17.C 18.B 19.D 20.A
21.A 22.B 23.D 24.C 25.A 26.C 27.A 28.D 29.D 30.A
31.B 32.D 33.D 34.B 35.C 36.A 37.A 38.D 39.B 40.B

Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Sử năm 2022 mã đề 312

1.B 2.B 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.D 9.A 10.A
11.A 12.C 13.D 14.B 15.C 16.A 17.C 18.C 19.C 20.D
21.A 22.C 23.C 24.D 25.C 26.A 27.D 28.D 29.A 30.D
31.D 32.A 33.A 34.D 35.C 36.A 37.A 38.D 39.C 40.D

Đáp án đề Sử thi THPTQG năm 2022 mã đề 313

1.D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.A 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.B 13.B 14.D 15.C 16.D 17.C 18.C 19.C 20.A
21.A 22.C 23.D 24.B 25.C 26.B 27.A 28.C 29.D 30.B
31.D 32.A 33.B 34.A 35.D 36.C 37.C 38.D 39.A 40.A

Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Lịch sử 2022 mã đề 314

1.C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.C 7.D 8.A 9.A 10.B
11.C 12.A 13.C 14.A 15.D 16.D 17.C 18.C 19.A 20.B
21.A 22.C 23.A 24.B 25.C 26.C 27.B 28.A 29.C 30.D
31.A 32.C 33.D 34.B 35.B 36.D 37.D 38.D 39.A 40.D

Đáp án đề thi Sử THPT Quốc gia 2022 mã đề 315

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 315

1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.C 7.B 8.A 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.B 15.A 16.D 17.C 18.A 19.D 20.D
21.A 22.A 23.C 24.D 25.A 26.A 27.D 28.A 29.D 30.D
31.C 32.D 33.D 34.C 35.A 36.A 37.C 38.A 39.C 40.A

Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Lịch sử 2022 mã đề 316

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 316

1.D 2.D 3.B 4.C 5.A 6.A 7.C 8.D 9.D 10.B
11.B 12.D 13.B 14.A 15.C 16.D 17.A 18.D 19.B 20.D
21.C 22.C 23.A 24.D 25.B 26.D 27.A 28.B 29.C 30.A
31.C 32.A 33.C 34.B 35.D 36.A 37.B 38.B 39.A 40.D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử mã đề 317

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 317

1.A 2.B 3.D 4.D 5.B 6.C 7.A 8.A 9.D 10.B
11.A 12.B 13.B 14.B 15.D 16.C 17.C 18.D 19.A 20.C
21.D 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.D 28.D 29.D 30.C
31.A 32.D 33.B 34.A 35.A 36.D 37.B 38.C 39.C 40.C

Đáp án đề đại học môn Sử 2022 mã đề 318

1. A 2.B 3.D 4.D 5.D 6.A 7.B 8.C 9.C 10.B
11.B 12.A 13.C 14.A 15.D 16.C 17.B 18.D 19.A 20.B
21.B 22.B 23.D 24.D 25.D 26.A 27.D 28.D 29.A 30.D
31.B 32.A 33.B 34.A 35.B 36.A 37.D 38.A 39.A 40.D

Đáp án đề Sử thi THPT quốc gia năm 2022 mã đề 319

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 319

1.A 2.C 3.D 4.B 5.D 6.C 7.A 8.B 9.D 10.A
11.D 12.C 13.C 14.A 15.B 16.C 17.A 18.A 19.A 20.C
21.B 22.B 23.C 24.D 25.B 26.C 27.C 28.B 29.D 30.C
31.D 32.D 33.B 34.B 35.D 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2022 môn Lịch sử mã đề 320

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 320

1.C 2.C 3.A 4.B 5.B 6.B 7.C 8.B 9.D 10.C
11.C 12.B 13.B 14.B 15.A 16.D 17.A 18.C 19.B 20.D
21.A 22.D 23.C 24.B 25.D 26.D 27.C 28.B 29.D 30.D
31.A 32.C 33.C 34.C 35.A 36.A 37.A 38.D 39.D 40.A

Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Lịch sử 2022 mã đề 321

1.C 2.D 3.B 4.D 5.C 6.D 7.C 8.B 9.C 10.A
11.B 12.D 13.A 14.B 15.A 16.D 17.A 18.B 19.C 20.C
21.A 22.B 23.B 24.A 25.A 26.B 27.C 28.B 29.C 30.A
31.C 32.B 33.C 34.B 35.C 36.A 37.C 38.A 39.A 40.A

Đáp án đề thi Sử THPT Quốc gia 2022 mã đề 322

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 322

1.D 2.C 3.D 4.A 5.D 6.B 7.B 8.D 9.B 10.B
11.C 12.D 13.B 14.D 15.D 16.C 17.A 18.A 19.B 20.A
21.A 22.A 23.D 24.A 25.B 26.B 27.D 28.C 29.B 30.A
31.D 32.C 33.A 34.A 35.C 36.C 37.B 38.C 39.D 40.B

Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Sử năm 2022 mã đề 323

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 323

1.A 2.D 3.A 4.D 5.B 6.D 7.B 8.B 9.A 10.D
11.D 12.C 13.D 14.D 15.B 16.A 17.D 18.B 19.C 20.A
21.C 22.D 23.C 24.C 25.B 26.A 27.B 28.A 29.A 30.B
31.D 32.D 33.A 34.C 35.B 36.A 37.B 38.A 39.C 40.C

Đáp án đề Sử thi THPTQG năm 2022 mã đề 324

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn sử mã đề 324

1.C 2.D 3.A 4.B 5.D 6.C 7.B 8.D 9.D 10.A
11.B 12.C 13.C 14.A 15.C 16.A 17.A 18.B 19.C 20.C
21.B 22.A 23.C 24.B 25.B 26.A 27.A 28.B 29.B 30.C
31.B 32.A 33.C 34.D 35.A 36.C 37.C 38.B 39.A 40.A

 

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Sử

Đề thi được đánh giá tương đối khác so với đề thi minh hoạ cũng như các năm trước, tuy nhiên trọng tâm vẫn là kiến thức lớp 12. Cụ thể, nội dung lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1975 được đề cập nhiều, sau 1975 chỉ có 1 cầu. 

Xét về phổ điểm, đề thi không có độ khó cao nhưng phân hoá khá cao. Trung bình phổ điểm từ 6 đến 7 điểm, đề bắt đầu phân hoá từ câu 30, phân hoá mạnh từ câu 33 đến câu 40, tương đương với 8 đến 10 điểm. Theo một số đánh giá khách quan, đề thi được đưa ra tương đối khá dễ do mong muốn giảm áp lực đối với học sinh vì ảnh hưởng COVID - 19. 

Đối với các câu phân hoá, đề bài không mang tính chất đánh đố học sinh, mà yêu cầu cầu học sinh suy luận, nắm bản chất của bài và biết cách áp dụng kiến thức lý đã có để giải bài. 

Tham khảo đề thi chính thức dưới đây:

Đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn sử trang 4

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Sử

So với đề thi năm 2019, cấu trúc đề thi không có sự thay đổi đáng kể; tuy nhiên đề thi lại xuất hiện một số nội dung kiến thức nằm trong phần giảm tải, không được đề cập trong đề thi minh họa, khiến học sinh khá bối rối, không dễ đạt điểm tối đa. 

Như thường lệ, cấu trúc đề thi vẫn duy trì khoảng 80% câu hỏi với mức độ nhận diện, thông hiệu; còn lại 20% là các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao, đặc biệt là 4 câu hỏi cuối dành cho học sinh muốn xét tuyển vào các trường đại học. Trái lại, bố cụ kiến thức lại không được sắp xếp theo trình tự SGK.

Cách câu hỏi đưa ra tập trung vào tính chất của các sự kiện lịch sự cũng như mốc thời gian khác nhau; nội dung đã xuất nhiều trong các đề thi tham khảo, đề thi thử trước đó. Có thể thấy, học sinh cần tự tư duy và đọc kỹ đề mỗi khi làm. 

Tham khảo đề thi chính thức dưới đây:

Đề thi thpt quốc gia 2020 môn sử trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn sử trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn sử trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn sử trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn sử trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn sử trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn sử trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2020 môn sử trang 4

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Sử

So với đề thi năm 2018, đề thi năm 2019 có xu hướng giảm số lượng câu hỏi có mức độ phân hoá mạnh, từ 12 câu xuống 8 câu, nhưng độ khó của mỗi câu lại tăng lên. Đặc biệt có sự xuất hiện của dạng đề bài mới, so sánh/đánh giá các mối liên hệ liên chuyên đề, tạo nên sự mới mẻ. Nội dung thuộc mức độ này chủ yếu nằm trong kiến thức Lịch sử Việt Nam. Với đề thi minh hoạ, đề thi chính thức bám sát cấu trúc đã được đưa ra, chủ yếu là kiến thức lớp 12, chiếm 80%; còn lại là  kiến thức lớp 11, dừng ở mức độ Nhận biết, Thông hiểu và Vận dụng.

Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi năm 2019 lại có phần dài và khó, phổ điểm trung bình rời vào khoảng từ 5 đến 7 điểm, thậm chí ghi nhận gần 70% số bài thi có điểm dưới trung bình. 

Nhìn chung, để làm tốt được đề thi năm này, học sinh phải nắm vững kiến thức được học trong SGK, đồng thời có hình dung tổng quan và toàn diện đối với các sự kiện và mốc thời gian của chúng. 

Tham khảo đề thi chính thức dưới đây:

banner hoc bong 1

Đề thi thpt quốc gia 2019 môn sử trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn sử trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn sử trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn sử trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn sử trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn sử trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn sử trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn sử trang 4

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Sử

So với đề thi và kết quả thi năm 2017, đề thi năm 2018 lại gặp nhiều tranh luận và ý kiến trái chiều về nội dung đề thi, gây bất công và áp lực đối với cả giáo viên và học sinh. Kết quả kì thi ghi nhận chỉ có 16% thí sinh đạt điểm trên trung bình.

Cụ thể, đề thi năm này không yêu cầu thí sinh học thuộc các mốc thời gian, sự kiện, mà yêu cầu mức đọc Đọc - hiểu tính chất của sự kiện đó, yêu cầu học sinh cần biết cách phân tích, tổng hợp và bao quát, đánh giá vấn đề thì mới có thể hoàn thành tốt đề thi; vì vậy mà nội dung câu hỏi đề thi khá dài và đáp án dễ gây nhầm lẫn. Nội dung kiến thức vẫn bao trùm toàn bộ lớp 12. 

Bên cạnh đó, có một số ý kiến cho rằng, đề bài thi mang tính chất đánh đố bởi chứa nhiều thuật ngữ quá khó, có ý đồ gây nhầm lẫn, thậm chí đề cập những nội dung mà trong SGK không đề cập tới. 

Tham khảo đề thi chính thức dưới đây:

Đề thi thpt quốc gia 2018 môn sử trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn sử trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn sử trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn sử trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn sử trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn sử trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn sử trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2018 môn sử trang 4

Su page 0002Su page 0002Su page 0002

 

 

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn