Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2023 mới nhất 

10:37 05/05/2023

Để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2023 sắp tới, bên cạnh việc bám sát đề minh họa, nhiều thí sinh còn tìm kiếm thêm đề thi GDCD THPT Quốc gia 2023 và nhiều năm về trước. Dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp các bộ đề thi môn GDCD theo từng năm và đáp án chuẩn do Bộ GD&ĐT công bố để thí sinh ôn tập và hệ thống kiến thức hiệu quả.

Mục lục hiện

Đề thi THPT Quốc gia 2023 môn GDCD

Đề thi thpt quốc gia 2023 môn GDCD có mức độ tương đương đề tham khảo ngày 1/3/2023, không xuất hiện dạng bài hay nội dung kiến thức mới, lạ. Trong đó, 90% tổng số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 12 và 10% câu hỏi thuộc lớp 11. Riêng với câu hỏi lớp 12, có 64% câu hỏi thuộc phạm vi kiến thức học kỳ I. 75% câu hỏi trong đề thuộc mức độ Nhận biết – Thông hiểu. Thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa là có thể đạt điểm 7 – 8.

25% câu hỏi thuộc mức độ Vận dụng và Vận dụng cao tập trung ở các chuyên đề lớp 12, đây là những câu hỏi liên hệ thực tế, có câu hỏi mang tính tổng hợp kiến thức của nhiều bài như câu 114 (mã 305). Đặc biệt, các câu hỏi cực khó: 113, 114, 118, 120 là nhữngcâu hỏi tình huống phức tạp, nhiều tình tiết, nhiều nhân vật, yêu cầu kết hợp nhiều kiến thức, độ nhiễu cao. Thí sinh phải nắm chắc kiến thức lí thuyết và phân tích từng chi tiết của tình huống để tìm ra câu trả lời.

Đề thi thpt quốc gia 2023 môn gdcd mã đề 304 trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn gdcd mã đề 304 trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn gdcd mã đề 304 trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn gdcd mã đề 304 trang 2
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn gdcd mã đề 304 trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn gdcd mã đề 304 trang 3
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn gdcd mã đề 304 trang 4
Đề thi thpt quốc gia 2023 môn gdcd mã đề 304 trang 4

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2023 môn GDCD

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2023 môn gdcd
Đáp án đề thi thpt quốc gia 2023 môn gdcd

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn GDCD

Trong năm 2022 vừa qua, Bộ GD&ĐT chỉ tổ chức một kỳ thi THPT Quốc gia thay vì hai đợt như những năm trước. 

Đề THPT Quốc gia môn GDCD năm 2021 có tổng cộng 24 mã đề thi, từ mã 301 đến mã 324, mỗi mã có 40 câu hỏi. Sau khi kỳ thi kết thúc, các sĩ tử nhận xét đề thi môn GDCD THPT Quốc gia 2022 có cấu trúc tương tự như năm 2021. Bạn có thể tham khảo đề thi THPT Quốc gia 2022 môn GDCD tại đây: 

👉 Xem thêm: Bộ đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn gdcd mới nhất
👉 Xem thêm: Cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2023 môn gdcd

Đề thi thpt quốc gia 2022 môn gdcd trang 1
Đề thi thpt quốc gia 2022 môn gdcd trang 1
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2022 trang 2
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2022 trang 2
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2022 trang 3
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2022 trang 3
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2022 trang 4
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2022 trang 4

Banner TNNN2 1

Dưới đây là đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 302 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mà bạn có thể đối chiếu sau khi làm bài:

81.C 82.C 83.A 84.A 85.B 86.D 87.A 88.D 89.D 90.C
91.A 92.C 93.C 94.A 95.D 96.B 97.B 98.D 99.D 100.C
101.C 102.D 103.B 104.D 105.A 106.A 107.B 108.C 109.C 110.B
111.C 112.A 113.D 114.D 115.C 116.C 117.A 118.B 119.D 120.B

Thí sinh đánh giá đề thi GDCD năm 2022 khá dễ thở, cấu trúc tương tự đề thi 2021

Đáp án và đề thi thpt quốc gia 2022 môn GDCD tất cả mã đề

Đề thi và đáp án THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 301

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 301

Đáp án mã đề 301

81.D 82.A 83.D 84.B 85.C 86.A 87.C 88.C 89.D 90.A
91.B 92.D 93.D 94.A 95.B 96.B 97.B 98.C 99.A 100.A
101.C 102.D 103.A 104.A 105.C 106.B 107.D 108.D 109.B 110.C
111.B 112.C 113.D 114.C 115.A 116.D 117.D 118.B 119.B 120.C

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 302

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 302

Đáp án mã đề 302

81.C 82.C 83.A 84.A 85.B 86.D 87.A 88.D 89.D 90.C
91.A 92.C 93.C 94.A 95.D 96.B 97.B 98.D 99.D 100.C
101.C 102.D 103.B 104.D 105.A 106.A 107.B 108.C 109.C 110.B
111.C 112.A 113.D 114.D 115.C 116.C 117.A 118.B 119.D 120.B

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 303

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 303

Đáp án mã đề 303

81. B 82. A 83. D 84. B 85. A 86. D 87. D 88. D 89. A 90. A
91. C 92. B 93. D 94. D 95. D 96. C 97. B 98. D 99. D 100. B
101. C 102. C 103. C 104. D 105. B 106. B 107. B 108. C 109. C 110. C
111. D 112. C 113. D 114. B 115. C 116. C 117. C 118. C 119. B 120. B

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 304

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 304

Đáp án mã đề 304

81.D 82.A 83.A 84.B 85.C 86.C 87.C 88.D 89.A 90.D
91.D 92.C 93.A 94.A 95.B 96.A 97.C 98.D 99.B 100.A
101.C 102.B 103.D 104.C 105.B 106.A 107.B 108.A 109.C 110.D
111.B 112.C 113.B 114.C 115.B 116.A 117.B 118.A 119.D 120.A

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 305

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 305

Đáp án mã đề 305

81.B 82.D 83.B 84.D 85.C 86.D 87.C 88.A 89.B 90.C
91.C 92.D 93.C 94. A 95. C 96.A 97.C 98.C 99.A 100.D
101.D 102.A 103.A 104.A 105.D 106.A 107.D 108.C 109. C 110.B
111.D 112.A 113.A 114.C 115.A 116.C 117.A 118.D 119.A 120.B

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 306

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 306

Đáp án mã đề 306

81.A 82.C 83.C 84.B 85.D 86.D 87.B 88.C 89.C 90.D
91.B 92.D 93.D 94.A 95.A 96.B 97.D 98.A 99.B 100.A
101.D 102.D 103.A 104.A 105.A 106.B 107.D 108.B 109.B 110.B
111.A 112.B 113.A 114.A 115.B 116.B 117.C 118.D 119.D 120.D

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 307

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 307

Đáp án mã đề 307

81.A 82.B 83.A 84.A 85.D 86.A 87.C 88.B 89.C 90.B
91.C 92.B 93.A 94.B 95.C 96.C 97.A 98.D 99.B 100.C
101.A 102.A 103.B 104.C 105.A 106.A 107.B 108.C 109.D 110.C
111.B 112.C 113.D 114.D 115.D 116.B 117.C 118.A 119.B 120.C

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 308

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 308

Đáp án mã đề 308

81. C 82.C 83.B 84.D 85.C 86.B 87.A 88.C 89.D 90.A
91.A 92.C 93.D 94.C 95.C 96.D 97.A 98.B 99.B 100.A
101.D 102.A 103.D 104.A 105.A 106.B 107.B 108.A 109.B 110.B
111.D 112.A 113.D 114.B 115.A 116.B 117.B 118.A 119.D 120.A

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 309

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 309

Đáp án mã đề 309

81. D 82.C 83.D 84.C 85.B 86.C 87.C 88.A 89.C 90.D
91.A 92.B 93.B 94.B 95.A 96.B 97.D 98.C 99.D 100.A
101.B 102.D 103.D 104.C 105.B 106.C 107.C 108.B 109.D 110.D
111.D 112.C 113.D 114.A 115.D 116.B 117.B 118.B 119.C 120.B

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 310

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 310

Đáp án mã đề 310

81.C 82.D 83.D 84.A 85.D 86.B 87.D 88.A 89.C 90.D
91.C 92.D 93.B 94.B 95.A 96.A 97.A 98.D 99.A 100.A
101.C 102.A 103.D 104.B 105.C 106.C 107.C 108.B 109.C 110.B
111.B 112.D 113.B 114.C 115.C 116.A 117.B 118.C 119.B 120.A

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 311

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 311

Đáp án mã đề 311

81.D 82.C 83.A 84.C 85.A 86.C 87.A 88.C 89.C 90.B
91.C 92.C 93.D 94.B 95.B 96.D 97.D 98.B 99.D 100.A
101.C 102.A 103.A 104.B 105.A 106.B 107.D 108.A 109.A 110.B
111.D 112.B 113.C 114.A 115.D 116.B 117.B 118.D 119.D 120.D

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 312

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 312

Đáp án mã đề 312

81. D 82.D 83.C 84.A 85.D 86.B 87.C 88.D 89.D 90. B
91. C 92. C 93. A 94.B 95.D 96.B 97.A 98.A 99.C 100.A
101.C 102.A 103.A 104.C 105.C 106.A 107.C 108.C 109.D 110.C
111.C 112.D 113.D 114.A 115.A 116.C 117.D 118.C 119.A 120.D

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 313

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 313

Đáp án mã đề 313

81.C 82.B 83.B 84.D 85.C 86.D 87.C 88.A 89.A 90.D
91.C 92.D 93.A 94.D 95.C 96.A 97.A 98.D 99.A 100.C
101.C 102.A 103.B 104.B 105.D 106.C 107.C 108.A 109.B 110.D
111.A 112.C 113.B 114.B 115.B 116.C 117.A 118.B 119.B 120.A

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 314

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 314

Đáp án mã đề 314

81.D 82.D 83.A 84.B 85.C 86.A 87.B 88.D 89.D 90.D
91.C 92.A 93.B 94.D 95.B 96.B 97.A 98.B 99.D 100.C
101.D 102.B 103.D 104.A 105.C 106.B 107.A 108.C 109.A 110.B
111.B 112.C 113.D 114.C 115.B 116.C 117.B 118.C 119.C 120.D

 

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 315

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 315

Đáp án mã đề 315

81. A 82.D 83. C 84.B 85.A 86.B 87.A 88.A 89.B 90.B
91.A 92.B 93.A 94.C 95.C 96.B 97.C 98.D 99.D 100.A
101.D 102.A 103.B 104.D 105.B 106.A 107.B 108.A 109.D 110.A
111.D 112.D 113.A 114.B 115.B 116.D 117.A 118.D 119.C 120.D

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 316

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 316

Đáp án mã đề 316

81. D 82.B 83.C 84.D 85.A 86.A 87.C 88.B 89.A 90.A
91.C 92.A 93.C 94.B 95.D 96.B 97.D 98.B 99.A 100.D
101.C 102.A 103.D 104.C 105.C 106.C 107.B 108.D 109.D 110.B
111.D 112.C 113.A 114.B 115.D 116.A 117.B 118.C 119.D 120.B

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 317

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 317

Đáp án mã đề 317

81.A 82.B 83.D 84.D 85.C 86.B 87.B 88.A 89.D 90.C
91.A 92.B 93.B 94.A 95.C 96.B 97.B 98.A 99.A 100.B
101.A 102.C 103.C 104.A 105.C 106.C 107.A 108.B 109.D 110.C
111.A 112.D 113.C 114.C 115.C 116.A 117.D 118.B 119.D 120.B

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 318

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 318

Đáp án mã đề 318

81. A 82. B 83. C 84.A 85.D 86.B 87.D 88.C 89.D 90.A
91.A 92.B 93.A 94.D 95.C 96.C 97.B 98.B 99.B 100.A
101.B 102.A 103.D 104.A 105.D 106.A 107.D 108.B 109.D 110.A
111.D 112.B 113.D 114.B 115.A 116.B 117.A 118.A 119.D 120.A

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 319

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 319

Đáp án mã đề 319

81.D 82.C 83.C 84.A 85.C 86.C 87.D 88.C 89.A 90.C
91.B 92.A 93.C 94.C 95.A 96.B 97.A 98.D 99.B 100.B
101.D 102.B 103.B 104.C 105.D 106.B 107.C 108.D 109.B 110.D
111.D 112.C 113.B 114.D 115.B 116.D 117.D 118.A 119.D 120.B

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 320

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 320

Đáp án mã đề 320

81.C 82.B 83.C 84.C 85.B 86.A 87.D 88.B 89.B 90.C
91.B 92.A 93.B 94.D 95.B 96.D 97.D 98.D 99.B 100.B
101.D 102.C 103.C 104.B 105.D 106.D 107.A 108.C 109.D 110.A
111.C 112.A 113.A 114.C 115.A 116.A 117.C 118.A 119.D 120.D

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 321

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 321

Đáp án mã đề 321

81.C 82.A 83.D 84.C 85.D 86.D 87.B 88.C 89.D 90.A
91.D 92.B 93.B 94.A 95.D 96.C 97.C 98.B 99.C 100.B
101.A 102.D 103.D 104.C 105.D 106.C 107.B 108.C 109.B 110.A
111.C 112.B 113.A 114.C 115.B 116.A 117.D 118.A 119.B 120.A

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 322

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 322

Đáp án mã đề 322

81.D 82.A 83.A 84.C 85.D 86.D 87.C 88.A 89.C 90.C
91.C 92.B 93.C 94.D 95.B 96.D 97.B 98.D 99.A 100.C
101.C 102.B 103.B 104.C 105.A 106.D 107.A 108.C 109.C 110.D
111.B 112.A 113.A 114.D 115.B 116.A 117.C 118.B 119.A 120.B

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 323

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 323

Đáp án mã đề 323

81.B 82.D 83.C 84.B 85.D 86.A 87.C 88.D 89.B 90.A
91.C 92.A 93.B 94.D 95.A 96.C 97.B 98.D 99.A 100.D
101.D 102.C 103.C 104.C 105.B 106.B 107.A 108.B 109.A 110.D
111.B 112.D 113.B 114.D 115.A 116.A 117.A 118.C 119.A 120.D

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 324

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD mã đề 324

Đáp án mã đề 324

81.C 82.A 83.B 84.C 85.D 86.D 87.B 88.C 89.C 90.D
91.B 92.C 93.B 94.A 95.B 96.B 97.A 98.C 99.B 100.B
101.C 102.B 103.A 104.A 105.C 106.A 107.A 108.B 109.A 110.C
111.A 112.A 113.B 114.D 115.C 116.B 117.A 118.D 119.A 120.C

 

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn GDCD

Đề GDCD THPT Quốc gia có tổng cộng 24 mã đề thi, từ mã 301 đến mã 324, mỗi mã có 40 câu hỏi. Đề thi môn GDCD năm 2021 này được nhiều thí sinh đánh giá là dễ thở, cấu trúc đề bám sát chương trình học lớp 12 và câu tình huống không quá đánh đố. 

Đề thi gdcd thpt quốc gia 2021 trang 1
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2021 trang 1
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2021 trang 2
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2021 trang 2
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2021 trang 3
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2021 trang 3
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2021 trang 4
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2021 trang 4

Dưới đây là đáp án đề thi GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2021  do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mà bạn có thể tham khảo, đối chiếu:

81.B 82.A 83.A 84.C 85.D 86.C 87.A 88.B 89.B 90.A
91.B 92.C 93.C 94.D 95.B 96.A 97.D 98.A 99.B 100.C
101.A 102.C 103.D 104.A 105.A 106.C 107.A 108.D 109.B 110.C
111.A 112.A 113.C 114.C 115.C 116.C 117.A 118.C 119.A 120.B

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn GDCD

Đề THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 cũng có tổng cộng 24 mã đề thi, mỗi mã có 40 câu hỏi. Sau khi tham dự kỳ thi THPT Quốc gia, đa số các sĩ tử đánh giá đề thi môn GDCD khá dễ dàng vượt ngưỡng tốt nghiệp nhưng lại có tính phân hóa cao, khó giành điểm giỏi. Bạn đọc có thể tham khảo đề thi GDCD THPT Quốc gia 2020 tại đây:

Đề thi gdcd thpt quốc gia 2020 trang 1
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2020 trang 1
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2020 trang 2
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2020 trang 2
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2020 trang 3
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2020 trang 3
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2020 trang 4
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2020 trang 4

Dưới đây là đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 301 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mà bạn có thể đối chiếu.

81.C 82.A 83.C 84.A 85.D 86.A 87.B 88.C 89.D 90.B
91.A 92.C 93.C 94.A 95.D 96.D 97.B 98.B 99.A 100.A
101.A 102.C 103.D 104.C 105.A 106.D 107.A 108.C 109.D 110.D
111.A 112.C 113.C 114.C 115.A 116.D 117.D 118.A 119.D 120.C

Đề thi GDCD năm 2020 có sự phân hóa cao

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn GDCD

Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn GDCD được đánh giá khá khó, có độ phân hóa cao, khó đạt điểm giỏi. Bạn đọc có thể tham khảo đề thi GDCD THPT Quốc gia năm 2019 tại đây: 

Đề thi gdcd thpt quốc gia 2019 trang 1
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2019 trang 1
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2019 trang 2
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2019 trang 2
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2019 trang 3
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2019 trang 3
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2019 trang 4
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2019 trang 4

Dưới đây là đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019 mã đề 301 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mà bạn có thể tham khảo:

81.C 82.D 83.A 84.D 85.C 86.C 87.A 88.D 89.B 90.A
91.C 92.A 93.A 94.D 95.B 96.D 97.C 98.D 99.C 100.B
101.A 102.A 103.C 104.B 105.A 106.C 107.D 108.A 109.A 110.C
111.C 112.A 113.D 114.D 115.A 116.C 117.D 118.C 119.C 120.A

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn GDCD

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân có khoảng 75% câu hỏi liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó, đề ra nhiều câu hỏi tình huống khó, rối rắm, buộc thí sinh phải tư duy để tìm ra phương án đúng nhất. Bạn đọc có thể tham khảo đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân mã đề 301 năm 2018 tại đây:

Đề thi gdcd thpt quốc gia 2018 trang 1
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2018 trang 1
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2018 trang 2
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2018 trang 2
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2018 trang 3
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2018 trang 3
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2018 trang 4
Đề thi gdcd thpt quốc gia 2018 trang 4

Dưới đây là đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2018 mã đề 301 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mà bạn có thể tham khảo:

81.D 82.D 83.A 84.C 85.B 86.D 87.A 88.A 89.C 90.D
91.B 92.C 93.D 94.D 95.B 96.D 97.A 98.D 99.C 100.B
101.B 102.D 103.B 104.B 105.B 106.D 107.C 108.B 109.C 110.A
111.D 112.C 113.C 114.B 115.C 116.C 117.B 118.C 119.B 120.C

Trên đây là tổng hợp một số đề thi, từ đề thi năm 2018 đến đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022 môn GDCD mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bài viết này cung cấp đến bạn các đề thi hữu ích, cần thiết trong quá trình ôn luyện để thi THPT đạt kết quả tốt. Bạn đọc cần được tư vấn kỹ hơn về các vấn đề tuyển sinh, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0329605828 để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tags:

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn