Team building CLB Tiếng Anh FPT BTEC Ngày 10/09/2017

11/09/2017

Với mong muốn cùng nhau tiến bộ, tự tin hơn với Tiếng Anh, thành viên CLB Tiếng Anh tìm nhiều cách khác nhau để tất cả mọi thành viên tiếp thu môn ngoại ngữ này một cách dễ dàng. Và ...