Logistics - Mua sắm và quản lý cung ứng

TỔNG QUAN

Logistics là ngành học về “dịch vụ hậu cần” - khâu trung gian đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Đây là ngành được coi như “xương sống” của nền kinh tế, lĩnh vực luôn trong tình trạng “khát” nhân lực trầm trọng. Dự kiến tới 2025, Việt Nam sẽ thiếu hụt hơn 300.000 nhân lực trong ngành này. Vì vậy, sinh viên theo học ngành Logistics sẽ có lợi thế rất lớn về thị trường lao động và dễ dàng xây dựng sự nghiệp. 

Xu thế toàn cầu hóa cùng sự tăng trưởng nhanh chóng của vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mở ra cơ hội cho sinh viên theo học ngành này tại BTEC FPT dễ dàng tham gia vào thị trường Logistics toàn cầu. Bởi vậy mà sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội làm việc tại các công ty dịch vụ Logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, dịch vụ vận tải, giao nhận hoặc các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn như: kế hoạch, khai thác, dịch vụ khách hàng, kinh doanh quốc tế, kho vận, cung ứng vật tư…

 

 

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

1

1

Business and the Business Environment (Kinh doanh và Môi trường Kinh doanh)

T/618/5032

15

60

2

Marketing Processes and Planning

(Kế hoạch và quy trình Marketing)

A/618/5033

15

60

Total hours of semester 1

120

3

2

Human Resource Management

(Quản trị nguồn nhân lực)

J/618/5035

15

60

4

Leadership and Management (Lãnh đạo và quản trị)

L/618/5036

15

60

5

Accounting Principles (Nguyên lý kế toán)

Y/618/5038

15

60

Total hours of semester 2

180

6

3

Managing a Successful Business Project (Pearson Set) (Quản trị dự án kinh doanh)

D/618/5039

15

60

7

Business Law (Luật kinh doanh)

H/617/0736

15

60

8

Entreprenerial Ventures (Khởi sự Kinh doanh)

A/618/5047

15

60

Total hours of semester 3

180

9

4

Organizational Behavior (Hành vi tổ chức)

A/618/5064

15

60

10

Statistics for Management (Thống kê kinh tế)

R/508/0570

15

60

11

Principles of Operations Management (Nguyên tắc quản lý vận hành)

A/618/5078

15

60

Total hours of semester 4

180

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

12

5

Pitching and Negotiation Skills (Kỹ năng đàm phán và đấu thầu)

K/618/5125

15

60

13

Procurement and Supply Chain Management (Thu mua và quản lý chuỗi cung ứng)

D/618/5123

30

120

Total hours of semester 5

180

14

6

Research Project (Pearson Set) (Đồ án tốt nghiệp)

H/618/5060

30

120

Total hours of semester 6

120

Total hours

960

15

Supplementarysemester (Học kỳ song song)

PDP (Phát triển kỹ năng cá nhân)

PDP106

32

16

Vovinam

VO100

28

17

Academic Writing (Phương pháp viết học thuật)

AE112

16

Total hours

76

 • Các môn học chuyên sâu trong ngành logistic:

- Procurement and Supply Chain Management (Thu mua và quản lý chuỗi cung ứng)

- Principles of Operations Management (Nguyên tắc quản lý vận hành)

- Pitching and Negotiation Skills (Kỹ năng đàm phán và đấu thầu)

 

 • Tiếng Anh dự bị : 5 level, mỗi level 2 tháng ( thời gian học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên)

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT:

 • Hoàn thiện học vấn bậc Trung học phổ thông
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học
 • Sinh viên hệ chính quy các trường trung cấp, sơ cấp nghề (yêu cầu có bằng tốt nghiệp THPT)

Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT hiện đang đào tạo chuyên ngành Logistics - Mua sắm và quản lý cung ứng (Procurement and Supply Management) tại:

 • Hà Nội:

Toà nhà BTEC FPT, Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 • Đà Nẵng:

     66B Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Tòa nhà Savico Building)

 • TP. Hồ Chí Minh:

205 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • TP. Cần Thơ:

Số 41, Cách mạng tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 

Nội dung

TỔNG QUAN

Logistics là ngành học về “dịch vụ hậu cần” - khâu trung gian đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Đây là ngành được coi như “xương sống” của nền kinh tế, lĩnh vực luôn trong tình trạng “khát” nhân lực trầm trọng. Dự kiến tới 2025, Việt Nam sẽ thiếu hụt hơn 300.000 nhân lực trong ngành này. Vì vậy, sinh viên theo học ngành Logistics sẽ có lợi thế rất lớn về thị trường lao động và dễ dàng xây dựng sự nghiệp. 

Xu thế toàn cầu hóa cùng sự tăng trưởng nhanh chóng của vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mở ra cơ hội cho sinh viên theo học ngành này tại BTEC FPT dễ dàng tham gia vào thị trường Logistics toàn cầu. Bởi vậy mà sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội làm việc tại các công ty dịch vụ Logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, dịch vụ vận tải, giao nhận hoặc các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn như: kế hoạch, khai thác, dịch vụ khách hàng, kinh doanh quốc tế, kho vận, cung ứng vật tư…

 

Tiến độ đào tạo

 

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

1

1

Business and the Business Environment (Kinh doanh và Môi trường Kinh doanh)

T/618/5032

15

60

2

Marketing Processes and Planning

(Kế hoạch và quy trình Marketing)

A/618/5033

15

60

Total hours of semester 1

120

3

2

Human Resource Management

(Quản trị nguồn nhân lực)

J/618/5035

15

60

4

Leadership and Management (Lãnh đạo và quản trị)

L/618/5036

15

60

5

Accounting Principles (Nguyên lý kế toán)

Y/618/5038

15

60

Total hours of semester 2

180

6

3

Managing a Successful Business Project (Pearson Set) (Quản trị dự án kinh doanh)

D/618/5039

15

60

7

Business Law (Luật kinh doanh)

H/617/0736

15

60

8

Entreprenerial Ventures (Khởi sự Kinh doanh)

A/618/5047

15

60

Total hours of semester 3

180

9

4

Organizational Behavior (Hành vi tổ chức)

A/618/5064

15

60

10

Statistics for Management (Thống kê kinh tế)

R/508/0570

15

60

11

Principles of Operations Management (Nguyên tắc quản lý vận hành)

A/618/5078

15

60

Total hours of semester 4

180

No (STT)

Semester (Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit (Tín chỉ)

Hours(Giờ)

12

5

Pitching and Negotiation Skills (Kỹ năng đàm phán và đấu thầu)

K/618/5125

15

60

13

Procurement and Supply Chain Management (Thu mua và quản lý chuỗi cung ứng)

D/618/5123

30

120

Total hours of semester 5

180

14

6

Research Project (Pearson Set) (Đồ án tốt nghiệp)

H/618/5060

30

120

Total hours of semester 6

120

Total hours

960

15

Supplementarysemester (Học kỳ song song)

PDP (Phát triển kỹ năng cá nhân)

PDP106

32

16

Vovinam

VO100

28

17

Academic Writing (Phương pháp viết học thuật)

AE112

16

Total hours

76

 • Các môn học chuyên sâu trong ngành logistic:

- Procurement and Supply Chain Management (Thu mua và quản lý chuỗi cung ứng)

- Principles of Operations Management (Nguyên tắc quản lý vận hành)

- Pitching and Negotiation Skills (Kỹ năng đàm phán và đấu thầu)

 

Thời gian đào tạo

 • Tiếng Anh dự bị : 5 level, mỗi level 2 tháng ( thời gian học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên)

Thông tin tuyển sinh

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT:

 • Hoàn thiện học vấn bậc Trung học phổ thông
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học
 • Sinh viên hệ chính quy các trường trung cấp, sơ cấp nghề (yêu cầu có bằng tốt nghiệp THPT)

Cơ sở đào tạo

Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT hiện đang đào tạo chuyên ngành Logistics - Mua sắm và quản lý cung ứng (Procurement and Supply Management) tại:

 • Hà Nội:

Toà nhà BTEC FPT, Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 • Đà Nẵng:

     66B Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Tòa nhà Savico Building)

 • TP. Hồ Chí Minh:

205 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • TP. Cần Thơ:

Số 41, Cách mạng tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 

Khung chương trình đào tạo

Principles of Operations Management (Nguyên tắc quản lý vận hành)

Procurement and Supply Chain Management (Thu mua và quản lý chuỗi cung ứng)

Pitching and Negotiation Skills (Kỹ năng đàm phán và đấu thầu)

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên Logistics và quản lý chuỗi cung ứng,... 

Chuyên viên, lãnh đạo, chuyên gia tại các đơn vị thuế, hải quan, xuất nhập khẩu,...

Chuyên viên, lãnh đạo, chuyên gia tại các đơn vị tham mưu, hoạch định chiến lược,...

Lãnh đạo, chuyên gia tại viện nghiên cứu khoa học về logistics và quản lý chuỗi cung ứng,... 

Lãnh đạo, giảng viên tại các đơn vị giáo dục đào tạo về logistics và quản lý chuỗi cung ứng,...

 • Thời gian 2 năm
 • Số học kỳ 6 kỳ
 • Số tín chỉ 240
 • Dự án lớn thực tế 2+

Ngành
Logistic Và Quản Lý Cung Ứng

98%

Sinh viên có việc làm
ngay sau khi tốt nghiệp

2 năm

Học nhanh, có việc làm
sơm, nghề nghiệp tốt

700+

Bằng Anh quốc được công
nhận tại 700+ trường Đại
học toàn thế giới

 • Đăng ký giữ chỉ tiêu
 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn