ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ THPT QUỐC GIA 2023

17:00 26/06/2023

Sáng ngày 29/6/2023 lúc 7 giờ 30 phút tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 khối Khoa học tự nhiên sẽ bắt đầu môn thi Vật Lý, thời gian làm bài là 50 phút sau đó tiếp tục thi môn Hóa Học.

Giống như những bài thi trong các tổ hợp khác, đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý 2023 có 40 câu trắc nghiệm, phân hóa từ mức độ nhận biết đến mức độ vận dụng cao. Cùng Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT cập nhật TẤT CẢ các mã đề đáp án môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2023 do giáo viên tuyển sinh 247 thực hiện ngay tại bài viết dưới đây!

*ĐÃ CẬP NHẬT XONG

 

[Xem đáp án ngay dưới đề thi]

Mã đề: 201

1.A 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.D 8.B 9.C 10.D
11.D 12.C 13.C 14.A 15.B 16.A 17.D 18.A 19.C 20.D
21.D 22.A 23.C 24.C 25.C 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.A 32.C 33.A 34.C 35.B 36.C 37.B 38.D 39.C 40.A

Mã đề: 202

1.C 2.D 3.B 4.A 5.A 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B
11.B 12.B 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.D 19.C 20.C
21.D 22.A 23.A 24.B 25.A 26.A 27.A 28.B 29.C 30.C
31.D 32.D 33.B 34.C 35.B 36.C 37.A 38.C 39.B 40.A

Mã đề: 203

1.D 2.B 3.A 4.A 5.D 6.C 7.D 8.D 9.C 10.C
11.D 12.B 13.D 14.C 15.D 16.B 17.C 18.C 19.D 20.B
21.C 22.D 23.C 24.B 25.B 26.C 27.D 28.D 29.C 30.D
31.C 32.C 33.B 34.B 35.A 36.B 37.B 38.D 39.B 40.A

Mã đề: 204

1.B 2.A 3.B 4.C 5.C 6.A 7.B 8.C 9.B 10.B
11.A 12.B 13.A 14.B 15.C 16.B 17.B 18.C 19.D 20.A
21.B 22.D 23.A 24.C 25.A 26.A 27.D 28.C 29.D 30.A
31.C 32.A 33.D 34.C 35.C 36.C 37.A 38.A 39.D 40.C

Mã đề: 205

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A
11.A 12.C 13.A 14.C 15.B 16.A 17.B 18.A 19.D 20.A
21.B 22.C 23.C 24.A 25.D 26.B 27.C 28.B 29.C 30.D
31.D 32.C 33.C 34.B 35.D 36.D 37.D 38.C 39.B 40.B

Banner 1 da sua

 

Mã đề: 206

1.D 2.B 3.D 4.A 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.C
11.C 12.A 13.B 14.B 15.A 16.C 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.C 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.D 29.D 30.A
31.D 32.A 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.C 39.C 40.A

Mã đề: 207

1.C 2.B 3.A 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.C 12.D 13.B 14.D 15.D 16.A 17.C 18.B 19.A 20.B
21.B 22.A 23.B 24.C 25.A 26.D 27.C 28.D 29.D 30.D
31.B 32.D 33.D 34.C 35.D 36.C 37.D 38.C 39.C 40.B

Mã đề: 208

1.A 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.B 8.D 9.C 10.B
11.D 12.D 13.B 14.C 15.A 16.D 17.C 18.A 19.C 20.B
21.D 22.D 23.A 24.A 25.D 26.B 27.D 28.A 29.A 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.A 38.A 39.B 40.D

Mã đề: 209

357325658 263305742958726 7907997935475623737 n

355890114 990754298935207 5870511665441251849 n 1

357304839 1136911274364767 3017954649567097856 n

356777293 234019809422872 1967018992442509790 n

1.B 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D 10.C
11.B 12.D 13.A 14.B 15.C 16.C 17.B 18.D 19.B 20.D
21.C 22.B 23.B 24.C 25.D 26.C 27.D 28.B 29.D 30.D
31.C 32.B 33.B 34.B 35.D 36.B 37.D 38.B 39.C 40B

Mã đề: 210

1.C 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.D 8.C 9.A 10.A
11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.A 17.B 18.D 19.C 20.C
21.D 22.D 23.B 24.B 25.B 26.C 27.A 28.A 29.A 30.B
31.C 32.A 33.A 34.C 35.C 36.A 37.A 38.C 39.C 40.B

Banner 2

 

Mã đề: 211

1.C 2.D 3.D 4.C 5.D 6.C 7.A 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.A 14.A 15.B 16.A 17.C 18.A 19.C 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.A 27.A 28.C 29.C 30.D
31.C 32.A 33.A 34.D 35.D 36.D 37.C 38.B 39.D 40.D

Mã đề: 212

1.A 2.C 3.C 4.C 5.D 6.B 7.C 8.A 9.D 10.A
11.B 12.C 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A 18.B 19.A 20.A
21.B 22.C 23.B 24.C 25.A 26.A 27.C 28.A 29.B 30.C
31.B 32.A 33.C 34.C 35.B 36.D 37.C 38.B 39.A 40.A

Mã đề: 213

1.A 2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.D 8.D 9.B 10.C
11.B 12.A 13.C 14.C 15.B 16.C 17.A 18.D 19.C 20.B
21.C 22.B 23.D 24.D 25.B 26.D 27.A 28.B 29.D 30.C
31.A 32.B 33.B 34.D 35.A 36.C 37.C 38.A 39.A 40.D

Mã đề: 214

1.A 2.D 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B 8.A 9.C 10.B
11.D 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.C 19.C 20.A
21.C 22.D 23.D 24.B 25.B 26.A 27.C 28.C 29.B 30.C
31.A 32.C 33.D 34.C 35.A 36.A 37.C 38.D 39.D 40.B

Mã đề: 215

1.A 2.C 3.B 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.D
11.B 12.A 13.B 14.C 15.B 16.B 17.C 18.A 19.B 20.C
21.B 22.A 23.B 24.D 25.A 26.D 27.A 28.C 29.C 30.A
31.A 32.C 33.B 34.A 35.C 36.D 37.B 38.B 39.C 40.D

 

Banner 1 da sua

 

Mã đề: 216

1.B 2.C 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B 10.B
11.D 12.B 13.B 14.D 15.A 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B
21.D 22.A 23.C 24.A 25.D 26.B 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.A 33.D 34.B 35.D 36.A 37.A 38.C 39.A 40.D

Mã đề: 217

1.A 2.A 3.A 4.B 5.D 6.A 7.A 8.C 9.A 10.C
11.B 12.C 13.A 14.A 15.C 16.C 17.D 18.D 19.D 20.C
21.B 22.D 23.A 24.D 25.B 26.B 27.D 28.B 29.D 30.D
31.C 32.D 33.C 34.C 35.B 36.C 37.D 38.B 39.B 40.C

Mã đề: 218

1.C 2.D 3.B 4.D 5.A 6.B 7.D 8.A 9.D 10.A
11.D 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.D 18.A 19.C 20.D
21.C 22.B 23.C 24.A 25.B 26.D 27.B 28.A 29.B 30.D
31.A 32.A 33.B 34.B 35.C 36.B 37.C 38.B 39.A 40.A

 

Mã đề: 219

1.D 2.D 3.D 4.C 5.B 6.B 7.D 8.C 9.D 10.D
11.B 12.B 13.A 14.A 15.B 16.C 17.A 18.C 19.C 20.A
21.C 22.C 23.A 24.D 25.C 26.D 27.B 28.B 29.D 30.A
31.A 32.B 33.B 34.D 35.B 36.C 37.A 38.C 39.D 40.A

Mã đề: 220

1.D 2.D 3.D 4.B 5.B 6.C 7.C 8.D 9.B 10.C
11.A 12.C 13.A 14.B 15.D 16.B 17.D 18.A 19.A 20.D
21.A 22.A 23.D 24.B 25.A 26.B 27.B 28.A 29.D 30.D
31.B 32.B 33.C 34.B 35.D 36.A 37.D 38.B 39.A 40.A

Banner 2

 

Mã đề: 221

1.A 2.C 3.B 4.B 5.C 6.C 7.B 8.D 9.A 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.D 17.A 18.A 19.A 20.B
21.D 22.D 23.B 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.A 30.C
31.D 32.A 33.D 34.D 35.C 36.D 37.C 38.B 39.D 40.C

Mã đề: 222

1.D 2.C 3.D 4.C 5.B 6.D 7.A 8.D 9.D 10.D
11.A 12.A 13.D 14.B 15.C 16.B 17.D 18.D 19.B 20.D
21.B 22.B 23.C 24.C 25.A 26.B 27.C 28.A 29.C 30.A
31.C 32.B 33.C 34.B 35.C 36.B 37.A 38.A 39.D 40.B

Mã đề: 223

1.C 2.C 3.C 4.B 5.C 6.A 7.D 8.B 9.D 10.B
11.D 12.D 13.C 14.D 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.C
21.B 22.C 23.B 24.B 25.A 26.A 27.D 28.A 29.A 30.D
31.B 32.A 33.A 34.D 35.A 36.A 37.B 38.B 39.A 40.D

Mã đề: 224

1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.A 8.B 9.B 10.C
11.B 12.A 13.A 14.B 15.D 16.C 17.C 18.D 19.D 20.A
21.B 22.B 23.A 24.C 25.B 26.A 27.A 28.C 29.C 30.C
31.A 32.C 33.B 34.B 35.A 36.C 37.A 38.B 39.C 40.B

 

Banner 1 da sua

 

——————–

BTEC FPT ĐÀO TẠO 3 KHỐI NGÀNH HOT NHẤT

Lập trình máy tính: Kỹ Thuật Phần Mềm – Phân tích dữ liệu

Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh – Marketing – Logistics

Thiết kế đồ họa: Thiết kế đồ họa – Thiết kế nội thất

——————–

CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT

BẰNG QUỐC GIA ANH – HỌC NHANH, NGHỀ TỐT

Website: https://btec.fpt.edu.vn/r/eb

Tiktok: https://btec.fpt.edu.vn/r/ec

Instagram: https://btec.fpt.edu.vn/r/ed

Hotline: 032 960 5828

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn