Hoa

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN HÓA THPT QUỐC GIA 2023

26/06/2023

Sáng ngày 29/6/2023 lúc 8 giờ 35 phút tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 khối Khoa học tự nhiên sẽ bắt đầu môn thi Hóa Học, thời gian làm bài là 50 ...

GDCD

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN GDCD THPT QUỐC GIA 2023

26/06/2023

Sáng ngày 29/6/2023 lúc 07 giờ 30 phút tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 khối Khoa học xã hội sẽ bắt đầu môn thi Lịch Sử, thời gian làm bài là 50 ...