ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN HÓA THPT QUỐC GIA 2023

16:45 26/06/2023

Sáng ngày 29/6/2023 lúc 8 giờ 35 phút tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 khối Khoa học tự nhiên sẽ bắt đầu môn thi Hóa Học, thời gian làm bài là 50 phút sau đó tiếp tục thi môn Sinh Học.

Giống như những bài thi trong các tổ hợp khác, đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa Học 2023 có 40 câu trắc nghiệm, phân hóa từ mức độ nhận biết đến mức độ vận dụng cao. Cùng Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT cập nhật TẤT CẢ các mã đề đáp án môn Hóa Học THPT Quốc Gia 2023 do giáo viên tuyển sinh 247 thực hiện ngay tại bài viết dưới đây!

*Đã Cập Nhật Xong

[Xem đáp án ngay dưới đề thi]

Mã đề: 201

355895875 743380627794398 1034111563273318875 n 1

356660323 643281077838630 1945833305743313143 n

356425360 643281184505286 5762735108642213033 n

356112140 643281217838616 7233442399417443891 n

41.C 42.C 43.A 44.D 45.A 46.A 47.D 48.B 49.A 50.C
51.A 52.D 53.C 54.C 55.A 56.D 57.C 58.D 59.D 60.A
61.C 62.B 63.A 64.D 65.A 66.A 67.A 68.B 69.A 70.C
71.B 72.C 73.C 74.D 75.D 76.C 77.D 78.A 79.D 80.D

Mã đề: 202

41.A 42.D 43.C 44.D 45.C 46.D 47.D 48.D 49.A 50.C
51.A 52.C 53.B 54.D 55.D 56.A 57.D 58.B 59.C 60.A
61.C 62.A 63.C 64.D 65.C 66.D 67.B 68.B 69.A 70.B
71.D 72.A 73.C 74.B 75.A 76.B 77.B 78.C 79.A 80.C

Mã đề: 203

41.A 42.B 43.D 44.A 45.B 46.D 47.B 48.C 49.B 50.D
51.B 52.A 53.B 54.C 55.D 56.A 57.B 58.C 59.C 60.B
61.C 62.B 63.D 64.C 65.B 66.C 67.C 68.D 69.C 70.D
71.D 72.C 73.D 74.C 75.D 76.C 77.D 78.C 79.D 80.B

Mã đề: 204

41.A 42.C 43.C 44.A 45.B 46.B 47.D 48.A 49.B 50.B
51.B 52.D 53.A 54.C 55.B 56.A 57.B 58.C 59.C 60.D
61.B 62.A 63.B 64.C 65.D 66.B 67.C 68.C 69.D 70.A
71.A 72.D 73.C 74.A 75.D 76.A 77.A 78.C 79.D 80.C

Mã đề: 205

41.A 42.D 43.C 44.B 45.B 46.C 47.C 48.D 49.D 50.C
51.A 52.D 53.D 54.B 55.D 56.C 57.A 58.C 59.D 60.D
61.D 62.A 63.A 64.B 65.B 66.A 67.C 68.A 69.D 70.C
71.B 72.B 73.D 74.C 75.B 76.B 77.B 78.C 79.D 80.C

Banner 1 da sua

 

Mã đề: 206

41.D 42.A 43.A 44.C 45.C 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D
51.A 52.B 53.A 54.C 55.B 56.B 57.C 58.A 59.A 60.C
61.C 62.D 63.C 64.C 65.D 66.D 67.A 68.C 69.C 70.D
71.B 72.B 73.D 74.B 75.A 76.B 77.B 78.D 79.D 80.C

Mã đề: 207

41.D 42.A 43.A 44.C 45.D 46.B 47.D 48.B 49.D 50.D
51.A 52.C 53.D 54.C 55.B 56.B 57.A 58.D 59.C 60.B
61.B 62.B 63.A 64.C 65.C 66.D 67.A 68.A 69.C 70.B
71.C 72.C 73.A 74.C 75.D 76.B 77.C 78.B 79.C 80.D

Mã đề: 208

41.A 42.B 43.B 44.C 45.B 46.D 47.A 48.C 49.D 50.B
51.A 52.A 53.A 54.B 55.B 56.C 57.D 58.A 59.D 60.B
61.B 62.A 63.D 64.D 65.B 66.C 67.D 68.D 69.A 70.D
71.B 72.D 73.A 74.D 75.B 76.B 77.D 78.A 79.D 80.A

Mã đề: 209

41.A 42.D 43.C 44.B 45.B 46.C 47.D 48.C 49.C 50.B
51.A 52.C 53.C 54.D 55.B 56.D 57.B 58.D 59.A 60.C
61.A 62.C 63.B 64.D 65.B 66.D 67.B 68.D 69.D 70.C
71.C 72.B 73.D 74.D 75.C 76.B 77.B 78.D 79.B 80.C

Mã đề: 210

41.B 42.A 43.A 44.A 45.B 46.C 47.A 48.C 49.C 50.C
51.B 52.D 53.A 54.A 55.D 56.C 57.D 58.A 59.A 60.C
61.D 62.A 63.B 64.B 65.A 66.B 67.B 68.C 69.D 70.D
71.D 72.C 73.C 74.B 75.D 76.B 77.B 78.C 79.C 80.A

Banner 2

 

Mã đề: 211

41.A 42.A 43.D 44.C 45.C 46.B 47.C 48.C 49.C 50.D
51.A 52.A 53.A 54.D 55.D 56.A 57.A 58.D 59.C 60.C
61.C 62.B 63.A 64.D 65.B 66.D 67.B 68.D 69.A 70.D
71.D 72.A 73.C 74.A 75.C 76.A 77.C 78.C 79.D 80.D

Mã đề: 212

41.D 42.B 43.C 44.A 45.A 46.B 47.D 48.A 49.D 50.B
51.C 52.D 53.C 54.B 55.C 56.C 57.C 58.A 59.A 60.B
61.B 62.A 63.B 64.C 65.B 66.B 67.A 68.A 69.C 70.A
71.C 72.C 73.C 74.A 75.C 76.A 77.C 78.B 79.C 80.B

Mã đề: 213

41.C 42.D 43.C 44.B 45.C 46.A 47.B 48.A 49.C 50.B
51.B 52.C 53.C 54.D 55.A 56.D 57.A 58.B 59.D 60.C
61.A 62.A 63.B 64.C 65.C 66.D 67.D 68.D 69.B 70.C
71.C 72.A 73.D 74.D 75.D 76.A 77.A 78.A 79.D 80.B

Mã đề: 214

41.A 42.B 43.B 44.A 45.D 46.B 47.D 48.B 49.C 50.C
51.A 52.B 53.B 54.A 55.C 56.D 57.D 58.B 59.A 60.C
61.C 62.D 63.A 64.D 65.B 66.A 67.B 68.C 69.D 70.C
71.A 72.C 73.C 74.C 75.A 76.A 77.C 78.D 79.A 80.D

Mã đề: 215

41.A 42.D 43.C 44.D 45.A 46.C 47.B 48.A 49.D 50.B
51.A 52.C 53.A 54.B 55.B 56.B 57.C 58.D 59.C 60.D
61.C 62.B 63.B 64.A 65.C 66.D 67.D 68.D 69.B 70.C
71.C 72.A 73.A 74.B 75.A 76.A 77.B 78.B 79.B 80.C

Banner 1 da sua

 

Mã đề: 216

41.C 42.D 43.B 44.D 45.C 46.D 47.A 48.A 49.D 50.A
51.B 52.B 53.A 54.D 55.A 56.B 57.A 58.B 59.D 60.D
61.B 62.D 63.D 64.B 65.C 66.A 67.B 68.C 69.C 70.C
71.D 72.A 73.A 74.C 75.D 76.D 77.B 78.C 79.C 80.B

Mã đề: 217

41.C 42.D 43.B 44.D 45.D 46.D 47.B 48.D 49.B 50.C
51.D 52.C 53.B 54.A 55.A 56.C 57.B 58.D 59.B 60.B
61.C 62.D 63.C 64.A 65.A 66.C 67.A 68.B 69.C 70.B
71.A 72.C 73.A 74.D 75.B 76.A 77.D 78.A 79.C 80.C

Mã đề: 218

41.D 42.B 43.B 44.C 45.C 46.C 47.A 48.D 49.D 50.A
51.B 52.C 53.A 54.D 55.D 56.C 57.B 58.B 59.B 60.C
61.A 62.B 63.D 64.C 65.A 66.B 67.D 68.A 69.D 70.A
71.B 72.A 73.A 74.A 75.B 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

Mã đề: 219

41.D 42.C 43.C 44.B 45.D 46.B 47.C 48.A 49.C 50.B
51.C 52.D 53.B 54.A 55.B 56.A 57.C 58.D 59.A 60.C
61.D 62.B 63.A 64.C 65.D 66.A 67.B 68.A 69.A 70.B
71.C 72.D 73.B 74.C 75.C 76.D 77.D 78.D 79.B 80.C

Mã đề: 220

41.C 42.C 43.A 44.A 45.B 46.B 47.C 48.D 49.A 50.B
51.A 52.A 53.C 54.A 55.B 56.A 57.D 58.B 59.D 60.A
61.B 62.B 63.D 64.B 65.B 66.D 67.D 68.D 69.B 70.B
71.A 72.D 73.A 74.D 75.D 76.D 77.A 78.D 79.B 80.B

Banner 2

 

Mã đề: 221

41.D 42.B 43.C 44.C 45.D 46.B 47.B 48.A 49.D 50.C
51.B 52.D 53.A 54.D 55.D 56.C 57.D 58.B 59.C 60.A
61.C 62.A 63.B 64.C 65.A 66.B 67.B 68.D 69.C 70.C
71.D 72.A 73.D 74.B 75.B 76.C 77.A 78.A 79.D 80.C

Mã đề: 222

41.A 42.B 43.C 44.D 45.A 46.A 47.B 48.B 49.C 50.B
51.B 52.B 53.A 54.D 55.D 56.D 57.B 58.B 59.A 60.C
61.C 62.D 63.A 64.A 65.A 66.D 67.D 68.C 69.C 70.D
71.C 72.C 73.D 74.B 75.D 76.C 77.B 78.D 79.B 80.C

Mã đề: 223

41.D 42.B 43.C 44.B 45.C 46.C 47.D 48.A 49.B 50.A
51.A 52.D 53.C 54.B 55.A 56.B 57.C 58.B 59.B 60.D
61.A 62.C 63.A 64.A 65.C 66.D 67.B 68.C 69.A 70.B
71.D 72.C 73.D 74.B 75.D 76.D 77.D 78.A 79.A 80.D

Mã đề: 224

41.D 42.A 43.A 44.C 45.D 46.D 47.D 48.A 49.B 50.C
51.A 52.B 53.C 54.C 55.B 56.A 57.C 58.C 59.B 60.C
61.B 62.A 63.B 64.B 65.A 66.B 67.A 68.A 69.B 70.C
71.B 72.C 73.B 74.C 75.A 76.A 77.B 78.C 79.C 80.A

Banner 1 da sua

 

——————–

BTEC FPT ĐÀO TẠO 3 KHỐI NGÀNH HOT NHẤT

Lập trình máy tính: Kỹ Thuật Phần Mềm – Phân tích dữ liệu

Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh – Marketing – Logistics

Thiết kế đồ họa: Thiết kế đồ họa – Thiết kế nội thất

——————–

CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT

BẰNG QUỐC GIA ANH – HỌC NHANH, NGHỀ TỐT

Website: https://btec.fpt.edu.vn/r/eb

Tiktok: https://btec.fpt.edu.vn/r/ec

Instagram: https://btec.fpt.edu.vn/r/ed

Hotline: 032 960 5828

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn