ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ THPT QUỐC GIA 2023

16:41 26/06/2023

Sáng ngày 29/6/2023 lúc 8 giờ 30 phút tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 khối Khoa học xã hội sẽ bắt đầu môn thi Địa Lý, thời gian làm bài là 50 phút sau đó tiếp tục thi môn Giáo dục công dân.

Giống như những bài thi trong các tổ hợp khác, đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa Lý 2023 có 40 câu trắc nghiệm, phân hóa từ mức độ nhận biết đến mức độ vận dụng cao. Cùng Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT cập nhật TẤT CẢ các mã đề đáp án môn Địa Lý THPT Quốc Gia 2023 do Ban chuyên môn Tuyển sinh 247 thực hiện ngay tại bài viết dưới đây!

*ĐÃ CẬP NHẬT XONG

[Xem đáp án ngay dưới đề thi]

 

 

dia 308 1

dia 308 2

dia 308 3

dia 308 4

 

Mã đề: 301

41.A 42.A 43.C 44.A 45.C 46.A 47.C 48.D 49.B 50.B
51.C 52.B 53.B 54.C 55.C 56.D 57.D 58.A 59.D 60.A
61.C 62.D 63.C 64.A 65.C 66.C 67.A 68.A 69.D 70.D
71.A 72.D 73.D 74.C 75.A 76.A 77.C 78.D 79.D 80.A

 

Mã đề: 302

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

 

Mã đề: 303

41.B 42.A 43.D 44.D 45.B 46.C 47.A 48.A 49.D 50.C
51.C 52.D 53.C 54.D 55.D 56.A 57.C 58.D 59.B 60.B
61.B 62.D 63.C 64.B 65.B 66.C 67.C 68.D 69.D 70.D
71.B 72.C 73.C 74.C 75.B 76.B 77.D 78.D 79.C 80.B

Mã đề: 304

41.C 42.B 43.A 44.B 45.B 46.A 47.A 48.C 49.A 50.A
51.D 52.B 53.C 54.B 55.C 56.C 57.C 58.D 59.D 60.C
61.B 62.D 63.A 64.C 65.A 66.B 67.C 68.A 69.D 70.A
71.A 72.D 73.C 74.B 75.D 76.D 77.B 78.B 79.A 80.C

Mã đề: 305

41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.C 47.C 48.D 49.B 50.C
51.B 52.D 53.D 54.B 55.B 56.C 57.D 58.C 59.B 60.B
61.C 62.B 63.A 64.C 65.D 66.A 67.B 68.D 69.D 70.C
71.C 72.B 73.C 74.D 75.D 76.B 77.A 78.D 79.A 80.A

banner 1 scaled

 

Mã đề: 306

41.D 42.A 43.D 44.B 45.B 46.C 47.B 48.A 49.C 50.D
51.C 52.A 53.C 54.C 55.C 56.B 57.D 58.B 59.D 60.D
61.A 62.A 63.D 64.C 65.A 66.D 67.D 68.B 69.B 70.C
71.C 72.C 73.A 74.B 75.A 76.B 77.C 78.C 79.B 80.D

 

Mã đề: 307

41.C 42.C 43.C 44.B 45.D 46.C 47.B 48.A 49.C 50.B
51.C 52.B 53.D 54.B 55.D 56.C 57.D 58.D 59.A 60.D
61.A 62.B 63.C 64.C 65.B 66.B 67.A 68.B 69.C 70.C
71.B 72.D 73.A 74.A 75.D 76.D 77.A 78.C 79.D 80.D

Mã đề: 308

41.C 42.B 43.B 44.B 45.A 46.A 47.C 48.C 49.C 50.A
51.D 52.D 53.D 54.B 55.D 56.B 57.B 58.B 59.D 60.A
61.D 62.A 63.B 64.D 65.A 66.A 67.B 68.D 69.D 70.B
71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.D 77.C 78.D 79.A 80.A

Mã đề: 309

41.C 42.C 43.B 44.D 45.C 46.B 47.D 48.B 49.D 50.C
51.D 52.A 53.A 54.D 55.C 56.D 57.B 58.C 59.B 60.D
61.B 62.B 63.A 64.A 65.C 66.D 67.B 68.D 69.D 70.B
71.B 72.C 73.C 74.B 75.C 76.C 77.B 78.D 79.C 80.D

Mã đề: 310

41.C 42.B 43.D 44.A 45.A 46.B 47.A 48.C 49.A 50.D
51.C 52.C 53.D 54.C 55.B 56.D 57.D 58.C 59.D 60.B
61.A 62.C 63.A 64.A 65.C 66.D 67.D 68.B 69.C 70.B
71.A 72.A 73.C 74.B 75.B 76.A 77.A 78.A 79.C 80.B

Banner 2

 

Mã đề: 311

41.C 42.C 43.D 44.A 45.D 46.B 47.A 48.D 49.D 50.A
51.C 52.A 53.C 54.A 55.B 56.D 57.C 58.B 59.B 60.D
61.A 62.A 63.A 64.D 65.D 66.C 67.C 68.D 69.C 70.C
71.A 72.A 73.A 74.D 75.C 76.D 77.D 78.A 79.C 80.C

Mã đề: 312

41.D 42.B 43.D 44.C 45.C 46.C 47.A 48.B 49.D 50.C
51.C 52.D 53.B 54.A 55.A 56.A 57.C 58.C 59.A 60.A
61.B 62.C 63.A 64.A 65.A 66.B 67.B 68.A 69.C 70.B
71.B 72.A 73.C 74.C 75.B 76.C 77.C 78.B 79.C 80.A

Mã đề: 313

41.D 42.A 43.A 44.B 45.D 46.A 47.B 48.B 49.D 50.B
51.D 52.D 53.A 54.A 55.D 56.A 57.A 58.D 59.A 60.C
61.C 62.D 63.B 64.D 65.C 66.C 67.B 68.C 69.B 70.C
71.A 72.B 73.C 74.C 75.D 76.C 77.C 78.D 79.B 80.C

Mã đề: 314

1.C 42.A 43.A 44.A 45.C 46.C 47.B 48.D 49.D 50.C
51.B 52.D 53.D 54.A 55.D 56.D 57.C 58.C 59.C 60.D
61.B 62.A 63.A 64.B 65.A 66.A 67.B 68.D 69.A 70.B
71.C 72.D 73.A 74.A 75.C 76.C 77.A 78.B 79.B 80.C

Mã đề: 315

41.D 42.C 43.A 44.C 45.B 46.C 47.B 48.B 49.C 50.A
51.B 52.A 53.C 54.C 55.A 56.C 57.C 58.D 59.A 60.D
61.C 62.B 63.B 64.C 65.B 66.B 67.A 68.D 69.A 70.D
71.B 72.A 73.D 74.D 75.A 76.A 77.B 78.D 79.A 80.B

 

banner phan tich du lieu 1

 

Mã đề: 316

41.C 42.D 43.B 44.A 45.C 46.B 47.D 48.C 49.D 50.C
51.A 52.D 53.C 54.A 55.A 56.D 57.C 58.B 59.C 60.D
61.A 62.C 63.A 64.B 65.C 66.B 67.A 68.A 69.B 70.B
71.D 72.D 73.B 74.D 75.B 76.B 77.D 78.C 79.D 80.A

Mã đề: 317

41.A 42.D 43.C 44.D 45.A 46.B 47.A 48.C 49.B 50.D
51.B 52.D 53.C 54.A 55.D 56.A 57.A 58.C 59.B 60.D
61.C 62.D 63.A 64.D 65.B 66.D 67.C 68.D 69.C 70.C
71.B 72.D 73.C 74.C 75.B 76.A 77.C 78.A 79.B 80.B

Mã đề: 318

41.B 42.A 43.D 44.A 45.A 46.B 47.C 48.D 49.C 50.C
51.D 52.B 53.C 54.B 55.B 56.A 57.B 58.B 59.B 60.D
61.B 62.A 63.A 64.A 65.B 66.D 67.A 68.C 69.A 70.C
71.D 72.D 73.C 74.A 75.D 76.A 77.D 78.D 79.C 80.B

Mã đề: 319

 

41.B 42.D 43.C 44.C 45.C 46.B 47.B 48.B 49.D 50.A
51.D 52.C 53.B 54.C 55.C 56.A 57.B 58.A 59.B 60.D
61.D 62.B 63.B 64.D 65.A 66.C 67.A 68.D 69.B 70.A
71.C 72.D 73.A 74.A 75.C 76.D 77.C 78.A 79.D 80.D

Mã đề: 320

41.B 42.A 43.D 44.C 45.D 46.A 47.B 48.A 49.C 50.D
51.B 52.B 53.D 54.D 55.B 56.B 57.A 58.D 59.B 60.C
61.C 62.D 63.A 64.D 65.B 66.A 67.A 68.D 69.A 70.D
71.B 72.B 73.A 74.B 75.D 76.A 77.B 78.D 79.B 80.A

Banner 2

 

Mã đề: 321

41.A 42.C 43.A 44.B 45.A 46.D 47.B 48.B 49.A 50.C
51.A 52.D 53.B 54.B 55.C 56.D 57.D 58.C 59.C 60.C
61.B 62.B 63.B 64.D 65.B 66.C 67.A 68.A 69.A 70.D
71.D 72.C 73.B 74.C 75.D 76.B 77.D 78.D 79.C 80.C

Mã đề: 322

355908179 1300598314194616 4664936305080297662 n

Mã đề: 323

41.D 42.D 43.D 44.B 45.D 46.A 47.C 48.D 49.A 50.D
51.D 52.A 53.D 54.D 55.C 56.B 57.B 58.D 59.C 60.A
61.C 62.D 63.C 64.C 65.A 66.A 67.B 68.A 69.A 70.B
71.B 72.C 73.A 74.B 75.C 76.B 77.C 78.B 79.A 80.B

Mã đề: 324

41.A 42.D 43.D 44.B 45.D 46.C 47.D 48.A 49.B 50.C
51.A 52.B 53.C 54.C 55.C 56.B 57.A 58.B 59.B 60.B
61.A 62.B 63.C 64.A 65.B 66.C 67.C 68.A 69.B 70.A
71.C 72.A 73.A 74.C 75.B 76.C 77.D 78.A 79.C 80.A

 

banner thiet ke do hoa 1 scaled

 

--------------------

BTEC FPT ĐÀO TẠO 3 KHỐI NGÀNH HOT NHẤT

Lập trình máy tính: Kỹ Thuật Phần Mềm – Phân tích dữ liệu

Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh – Marketing – Logistics 

Thiết kế đồ họa: Thiết kế đồ họa – Thiết kế nội thất 

--------------------

CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT

BẰNG QUỐC GIA ANH - HỌC NHANH, NGHỀ TỐT

Website: https://btec.fpt.edu.vn/r/eb

Tiktok: https://btec.fpt.edu.vn/r/ec

Instagram: https://btec.fpt.edu.vn/r/ed

Hotline: 032 960 5828

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn