CHUYỂN ĐỔI SỐ & CƠN “KHÁT” NHÂN LỰC NGÀNH CNTT

05/03/2021

Khi hoạt động chuyển đổi số diễn ra nhanh và mạnh, trở thành một phần tất yếu trên đà phát triển doanh nghiệp kéo theo nhu cầu về nhân sự CNTT luôn trong trạng thái “khát”. Các doanh nghiệp luôn …