Các mốc thời gian quan trọng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

14:58 07/07/2020

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9-10/8/2020; việc chấm thi sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 26/8/2020; công bố kết quả thi ngày 27/8/2020…

Các mốc thời gian quan trọng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Dưới đây là những mốc thời gian quan trọng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi: Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2020.
Thành lập Ban Chỉ đạo thi các cấp: Hoàn thành trước ngày 15/6/2020.
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi: Hoàn thành trước ngày 15/6/2020.
Đăng ký dự thi, nhận Phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi: Từ ngày 15/6 đến hết ngày 30/6/2020.
In danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách: Hoàn thành chậm nhất ngày 7/7/2020.
Tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm: Hoàn thành chậm nhất ngày 10/7/2020.
Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu đăng ký dự thi cho sở GD&ĐT: Hoàn thành trước ngày 15/7/2020.
Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi; thành lập Hội đồng thi, quyết định cơ cấu, thành phần các ban của Hội đồng thi: Hoàn thành chậm nhất 30/6/2020.
Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi: Hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2020.
Đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi: Hoàn thành chậm nhất ngày 23/7/2020.
Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi: Hoàn thành chậm nhất ngày 23/7/2020.
In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh: Hoàn thành chậm nhất ngày 1/8/2020.

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi (thẻ dự thi của thí sinh, văn phòng phẩm, văn bản biểu mẫu để tổ chức thi,…): Hoàn thành chậm nhất ngày 4/8/2020.
Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi: Hoàn thành trước 8/8/2020
Ban Coi thi làm việc: Từ ngày 08/8/2020
Coi thi theo lịch thi: Các ngày 9,10/8/2020
Tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT; hoàn thành đối sánh kết quả thi: Hoàn thành chậm nhất ngày 26/8/2020.
Công bố kết quả thi: Ngày 27/8/2020.
Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ: Hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2020.
Công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ: Hoàn thành chậm nhất ngày 1/9/2020.
Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh: Hoàn thành chậm nhất ngày 4/9/2020.
In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh: Hoàn thành chậm nhất ngày 4/9/2020.
Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi: Từ ngày 27/8 đến hết ngày 5/9/2020.
Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có): Hoàn thành chậm nhất ngày 20/9/2020.
Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo: Hoàn thành chậm nhất ngày 23/9/2020.
Cập nhật vào Hệ thống quản lý thi; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục Quản lý chất lượng: Chậm nhất ngày 25/9/2020.
Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GD&ĐT: Chậm nhất ngày 30/9/2020.

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn