title question list
Khi nói chuyện với bạn bè bạn thường ?

Khi gặp người lạ

Mức độ liên tưởng, tưởng tượng của bạn (4 cấp độ)

Tính cách/ khả năng nào phù hợp với bạn nhất

Bạn giỏi nhất trong?

Mức độ cảm tính của bạn (4 cấp độ)

Khi bắt đầu làm một việc gì đó

Bạn là người

Bạn thích một công việc liên quan đến

Đối với những tài liệu, giấy tờ

Chia sẻ 0