title question list
Bạn thường mô tả ý tưởng của mình qua

Mức độ liên tưởng, tưởng tượng của bạn (4 cấp độ)

Khi bắt đầu làm một việc gì đó

Khi gặp người lạ

Phong cách thời trang của bạn

Bạn thích một công việc liên quan đến

Hãy tưởng tượng nếu bạn là sếp, bạn sẽ xử lý thế nào nếu nhân viên làm sai?

Bạn là người

Khi được giao bài tập/ công việc khó bạn thường?

Bạn giỏi nhất trong?

Chia sẻ 0