Thông báo Open day: English - Change Your Life

09/05/2018

Thời gian ôn tập cho kì thi THPT sắp đến đã ngốn gần hết khoảng thời gian hiện tại của bạn? Càng luyện tập càng căng thẳng, càng lo lắng nhiều hơn về đề thi, về điểm số sắp đến? ...