2 1 1 scaled

Con gái có nên học ngành logistics không?

16/12/2022

Vì là một ngành nghề đặc thù nên mọi người thường cho rằng chỉ có nam mới làm được hoặc nữ không nên học ngành này. Vậy con gái có nên học ngành Logistics không? Đây có lẽ là một ...