[HCMC] C#/.NET Developer - Công ty TNHH Phần mềm THL

10/08/2020

Chế độ: Lương thỏa thuận. 1. Mô tả công việc Trực tiếp tham gia vào quá trình tạo dựng sản phẩm có tính giải pháp và sáng tạo cao thông qua việc lập trình, nghiên cứu giải pháp và tương ...