[HCM] DIGITAL MARKETING - Công ty VNETWORK (Quận 7)

15/10/2020

Lương thỏa thuận Mô tả công việc - Đề xuất, thực hiện các chương trình Marketing đạt mục tiêu doanh thu của công ty. - Có kinh nghiệm xây dựng và thực hiện các chiến dịch quảng cáo Google Ads ...