iot là gì

IoT là gì và ứng dụng trong tương lai như thế nào?

15/01/2018

Internet of things là gì? Theo định nghĩa của Wikipedia: Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet viết tắt là IoT (tiếng Anh: Internet of Things) là một kịch bản của thế ...