Gray Wolf – Bros: Kẻ tám lạng người nửa cân

05/05/2018

Trận đấu giữa Gray Wolf và Bros diễn ra vào lúc 18:00, ngày 4/5/2018, cả Gray Wolf và Bros đều triển khai tấn công ngay từ những phút đầu trận. Sự cơ động và khéo léo của các cầu thủ ...