hop mat clb it

[BTEC FPT HN] HỌP MẶT CÂU LẠC BỘ IT BTEC FPT - -

09/09/2023

Vừa qua ngày 7/9/2023, Câu lạc bộ IT BTEC FPT Hà Nội đã có một buổi họp mặt đầu tiên trước khi chính thức ra mắt. Hoạt động này xoay quanh một vài trao đổi từ Ban chủ nhiệm về ...