Hướng dẫn

Tra cứu thông tin các trường và các Quốc gia liên thông của bằng BTEC FPT HND
  • Bắt đầu tìm kiếm của bạn ngay bằng cách chọn từng Quốc Gia bạn muốn xem để thấy danh sách trường liên thông.
  • Click vào từng trường để dẫn về trang thông tin của trường tương ứng
  • Đối với các trường ĐH tại Việt Nam, tất cả các trường có chương trình liên thông đều chấp nhận bằng BTEC FPT

United Kingdom

1, Coventry University
Priory St, Coventry, CV1 5FB, United Kingdom
2, The Open University [Online]
Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, United Kingdom
3, Middlesex University
The Burroughs, Hendon, London, NW4 4BT, United Kingdom
4, University of Gloucestershire
Park Campus, Cheltenham, GL50 2RH, United Kingdom