Hướng dẫn

Tra cứu thông tin các trường và các Quốc gia liên thông của bằng BTEC FPT HND
  • Bắt đầu tìm kiếm của bạn ngay bằng cách chọn từng Quốc Gia bạn muốn xem để thấy danh sách trường liên thông.
  • Click vào từng trường để dẫn về trang thông tin của trường tương ứng
  • Đối với các trường ĐH tại Việt Nam, tất cả các trường có chương trình liên thông đều chấp nhận bằng BTEC FPT

Australia

Czech Republic

1, Prague College
Polska 10, Prague 2 – Vinohrady, 120 00, Czech Republic

Germany

1, IUBH University of Applied Sciences (Bad Honnef Campus only)
Mulheimer Strasse 38, Bad Honnef, 53604, Germany

United Kingdom

1, Teesside University
Middlesborough, Tees Valley, TS1 3BX, United Kingdom
2, London Metropolitan University (Holloway Campus)
166-220 Holloway Rd, London, N7 8DB, United Kingdom
3, Bedford College (Bedford Campus)
Cauldwell Street, Bedford, MK42 9AH, United Kingdom
4, City of Liverpool College University Centre
The Arts Centre Myrtle Street, Liverpool, L7 7JA, United Kingdom
5, University of East London
University Way, London, E16 2RD, United Kingdom
6, The Open University [Online]
Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, United Kingdom
7, University of Sunderland
Edinburgh Building, City Campus, Chester Road, Sunderland, SR1 3SD, United Kingdom
8, University of Portsmouth
University House, Winston Churchill Avenue, Portsmouth, PO1 2UP, United Kingdom
9, De Montfort University
The Gateway, Leicester, LE1 9BH, United Kingdom
10, University of Hertfordshire
College Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9AB, United Kingdom

India

1, Jagan Nath University (Bahadurgarh)
State Highway 22, Bahadurgarh-Jhajjar Road, Jhajjar, Bahadurgarh, Haryana, 124507, India
2, Jagan Nath University (Jaipur)
NH-12 Chaksu Bypass, Jaipur, 303901, India