Học ngành quản trị kinh doanh có là lựa chọn đúng?

26/10/2020

Có thể nói ngành quản trị kinh doanh đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Không có gì lạ khi lĩnh vực được đầu tư phát triển, thu hút lượng lớn người trẻ tìm …