Teal Modern Digital Marketing Strategy Youtube Thumbnail

"HỌC QUA THỰC TẾ CÙNG DOANH NGHIỆP" - ĐẶC SẢN BTEC FPT

06/03/2023

Thăm quan, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên cập nhật kiến thức ...

BUSIC đề cao sự vững mạnh và đoàn kết giữa các ban và các thành viên

LOOK BACK 2022 WITH BTEC FPT BUSIC CLUB 

31/12/2022

BUSIC được biết đến là một CLB âm nhạc tham gia tích cực các hoạt động, mọi sự kiện lớn nhỏ tại Cao đẳng Anh Quốc  BTEC FPT. Nhân dịp chuẩn bị bước sang 2023 bùng nổ, ấp ủ về ...