RING THE B’s BELL: RUNG CHUÔNG VÀNG “ENGLISH VERSION”

11/10/2021

Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, vui vẻ đồng thời củng cố kiến thức trong giai đoạn tiếng Anh, Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT tổ chức chương trình Rung chuông vàng mang tên “Ring The B’s Bell”. Chương …