CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

12/06/2021

Chào bạn, Cao Đẳng Anh Quốc BTEC FPT là thành viên tập đoàn công nghệ hàng đầu - FPT, vì thế chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn mang tính riêng tư và cần tuyệt đối bảo ...