Thầy Bùi Duy Linh

Giám đốc đào tạo | Trưởng bộ môn CNTT

Trình độ học vấn

  • Thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh)

Kinh nghiệm giảng dạy

  • Bắt đầu giảng dạy từ năm 2003, thầy Bùi Duy Linh từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng như Giảng viên tin học kiêm trợ lý Giám đốc Trung tâm TNHH Trí Đức (2003 - 2006), Phó phòng giảng viên trung tâm Bách Khoa Aptech (2006 - 2011), Giảng viên tại FPT Aptech (2011 – 2018) và hiện thầy đang là Giám đốc đào tạo tại Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT.