Trần Hồng Kha

18:24 15/07/2022

Bài dự thi của Trần Hồng Kha - Sinh viên K5 BTEC FPT HCM

Thông tin thi sinh:

  • Số điện thoại:
  • Khu vực: Hồ Chí Minh
  • Cuộc thi:
  • Link Facebook:
  • Email::

Ảnh dự thi

logo 1 scaled
Vote cho thí sinh
Số lượt vote: 2
  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn